| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Podatki > Jak zmienić rozliczanie miesięczne na kwartalne

Jak zmienić rozliczanie miesięczne na kwartalne

Jak przejść na VAT kwartalny z rozliczania co miesiąc? Do kiedy trzeba złożyć VAT-R i jak się wpłaca podatek, będąc na rozliczeniu kwartalnym: raz na kwartał czy zaliczkowo co miesiąc?

PRZYKŁAD

Firma jest czynnym podatnikiem VAT i nie jest małym podatnikiem. Chce przejść z rozliczania miesięcznego na kwartalne od II kwartału 2010 r. Może to uczynić, jeżeli złoży zawiadomienie o tej decyzji do 25 maja oraz formularz aktualizacyjny VAT-R do 7 kwietnia 2010 r.

Ta forma rozliczania VAT polega na tym, że deklaracje składane są za okresy kwartalne na formularzu VAT-7D w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale, którego one dotyczą. Rezygnacja z kwartalnego rozliczania VAT i powrót do rozliczania miesięcznego (jedyna opcja wyboru) może nastąpić nie wcześniej niż po upływie czterech kwartałów, za które firma rozliczała się w ten sposób.

W odróżnieniu od poprzednich metod polega na zaliczkowym wpłacaniu zobowiązania podatkowego jeszcze przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany kwartał.

Przepisy przewidują dwa sposoby rozliczania zaliczek:

1) na podstawie obrotu z poprzedniego kwartału

Obowiązek ten powstanie wówczas, gdy za poprzedni kwartał powstało zobowiązanie podatkowe w VAT (w tym również przy miesięcznym rozliczaniu podatku). Konieczne będzie wówczas wpłacanie miesięcznych zaliczek z tytułu należnego VAT za pierwszy oraz za drugi miesiąc kwartału w wysokości 1/3 kwoty należnego zobowiązania podatkowego wynikającego z deklaracji podatkowej złożonej za poprzedni kwartał, mimo że deklaracja będzie składana raz w kwartale. Jeżeli natomiast w deklaracji za poprzedni kwartał wykazano kwotę do zwrotu bezpośredniego albo do przeniesienia do rozliczenia na następny okres rozliczeniowy, uznaje się, że zobowiązanie to było zerowe. W takiej sytuacji nie powstanie obowiązek wpłacania zaliczek w następnym kwartale (art. 103 ust. 2b ustawy). U podatnika, który stosuje tę metodę rozliczeń, mogą powstawać nadpłaty. Jeśli po rozliczeniu kwartału pojawi się nadpłata, podatnik może wystąpić z wnioskiem o zaliczenie jej na poczet przyszłych zobowiązań. Wystarczy w tym celu zaznaczyć w deklaracji kwadrat 1 w poz. 63. Jeżeli podatnik chce otrzymać tę kwotę do zwrotu, zaznacza kwadrat 2 w poz. 63. Nadpłata podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia złożenia deklaracji.

2) w wysokości faktycznego rozliczenia za miesiąc, za który jest wpłacana zaliczka na podatek

Jeśli rozliczenie w poprzednim kwartale było zerowe, firma będzie jednak mogła je wpłacać, jeżeli zechce, na podstawie faktycznego rozliczenia VAT za te miesiące, jeżeli z rozliczenia tego wynikać będzie zobowiązanie podatkowe.

Natomiast podatek należny i naliczony rozliczany jest na takich samych zasadach jak przy rozliczaniu miesięcznym.

Ta forma rozliczania VAT nie jest tak korzystna jak poprzednie. Pozwala jednak uniknąć powstania nadpłat, jak to ma miejsce przy pierwszej metodzie.

Decydując się na tę opcję, należy zawiadomić o tym fakcie (w formie pisemnej) naczelnika urzędu skarbowego. Trzeba je złożyć najpóźniej z chwilą wpłaty zaliczki za pierwszy miesiąc pierwszego kwartału, od którego zaliczki będą ustalane w wysokości faktycznego rozliczenia. Ostatecznym terminem jest upływ terminu jej zapłaty, czyli 25 dzień następnego miesiąca. Z tej formy obliczania i wpłacania zaliczek można zrezygnować po upływie dwóch kwartałów jej stosowania. Rezygnacja polega na wpłaceniu zaliczki za pierwszy miesiąc kwartału w wysokości obliczonej na podstawie zobowiązania z poprzedniego kwartału (tj. według zasady przedstawionej wcześniej).

PRZYKŁAD

Załóżmy, że w rozliczeniu za I kwartał firma wykaże zobowiązanie podatkowe w VAT w kwocie 18 000 zł. Oznacza to, że za kwiecień i maj zobowiązana będzie wpłacić zaliczki po 6000 zł. Ponieważ w II i III kwartale zamierza dokonywać eksportu towarów, zakłada, że zobowiązanie podatkowe nie powstanie. Może wówczas zgłosić zamiar wpłaty zaliczek według faktycznego rozliczania VAT od II kwartału, składając zawiadomienie np. 20 maja. Jeżeli z miesięcznego rozliczenia nie wyniknie zobowiązanie, firma uniknie w ten sposób obowiązku wpłaty zaliczek na podstawie rozliczenia za I kwartał.

Sposób dokonywania wpłat zaliczek zależy też od tego, czy dotyczy ona:

• pierwszego kwartału po zmianie formy rozliczania z miesięcznego na kwartalny,

• kolejnych kwartalnych okresów rozliczeniowych,

• rozpoczęcia prowadzenia działalności.

Jeżeli firma zmieni formę rozliczania z miesięcznej na kwartalną, to zaliczkę na poczet VAT za pierwszy kwartał po tej zmianie powinna wpłacać w następujący sposób (art. 103 ust. 2e ustawy):

• za pierwszy miesiąc kwartału - w wysokości należnego zobowiązania podatkowego za pierwszy miesiąc ostatniego kwartału, w którym rozliczała się za okresy miesięczne,

• za drugi miesiąc kwartału - w wysokości należnego zobowiązania podatkowego za drugi miesiąc ostatniego kwartału, w którym rozliczała się za okresy miesięczne.

PRZYKŁAD

Od II kwartału 2010 r. firma przeszła z miesięcznego rozliczania VAT na kwartalne. W deklaracji za styczeń wykazała kwotę podatku podlegającego wpłacie do urzędu w wysokości 12 000 zł, natomiast w deklaracji za luty - kwotę 7000 zł. W związku z tym musi wpłacić zaliczki na poczet zobowiązania w VAT odpowiednio:

za kwiecień w kwocie 12 000 zł, w terminie do 25 maja,

za maj w kwocie 7000 zł, w terminie do 25 czerwca.

Pozostałą kwotę zobowiązania, np. 5000 zł, firma wpłaci w terminie do 25 lipca. Jeżeli z rozliczenia za styczeń albo luty nie wynikała w deklaracji kwota zobowiązania podatkowego, powyższe zaliczki nie będą konieczne, ale firma może je wpłacić dobrowolnie (drugi sposób).

Inaczej należy wpłacać zaliczki za kolejne kwartały. Wtedy firma może wybrać jeden z dwóch sposobów rozliczania zaliczek.

PRZYKŁAD

Załóżmy, że miała miejsce sytuacja z poprzedniego przykładu. W deklaracji za II kwartał 2010 r. firma wykazała VAT do wpłaty w kwocie 24 000 zł. Wobec tego zaliczki za lipiec i sierpień wyniosą po 8000 zł, chyba że firma będzie wpłacać zaliczki w faktycznej wysokości.

Jeżeli natomiast firma rozpoczęłaby działalność w trakcie 2010 r., a przewidywana przez nią wartość sprzedaży przekroczyłaby - w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej - kwoty limitu uprawniające do statusu małego podatnika, i wybrałaby od początku jej prowadzenia kwartalne rozliczanie VAT, to nie miałaby obowiązku wpłacania zaliczek na poczet VAT w pierwszym kwartale (art. 103 ust. 2d pkt 1 ustawy). Obowiązek taki powstałby dopiero od drugiego rozliczanego kwartału.

PRZYKŁAD

Firma rozpoczyna sprzedaż opodatkowaną od lutego 2010 r. Nie spełnia przesłanek uzyskania statusu małego podatnika. Wybiera kwartalne rozliczanie VAT. Pierwszą deklarację złoży za I kwartał 2010 r. Nie ma więc obowiązku wpłacania zaliczki za luty w terminie do 25 marca. Wynikającą z deklaracji kwotę do zapłaty ureguluje dopiero w terminie do 25 kwietnia.

• art. 2 pkt 25, art. 21, art. 96 ust. 12, art. 99 ust. 2-6, art. 103 ust. 2-2g ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. Nr 54, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1666

Anna Potocka

ekspert w zakresie VAT

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

LingoLab.pl

Internetowa Szkoła Językowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK