| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Podatki > Bony czy gotówka na święta - korzystniejsze rozwiązanie

Bony czy gotówka na święta - korzystniejsze rozwiązanie

Czy wypłata gotówki na święta korzysta ze zwolnienia od p.d.o.f.? Czy wolne od p.d.o.f. są bony i talony finansowane z ZFŚS? Czy świadczenia okolicznościowe przyznane emerytom korzystają ze zwolnienia od p.d.o.f.?

Nie ma przeszkód, aby część świadczeń okolicznościowych pokryta została ze środków ZFŚS (dla pracowników, którzy spełniają kryteria do uzyskania pomocy), a pozostała ze środków obrotowych pracodawcy. W takim przypadku zróżnicowana zostanie sytuacja podatkowa pracowników. Osoby otrzymujące świadczenie z funduszu będą zwolnione z podatku, natomiast u pozostałych pracowników przychody ze stosunku pracy ulegną zwiększeniu.

Również pracodawca powinien pamiętać, że nie ma możliwości zaliczenia świadczeń finansowanych z ZFŚS w ciężar własnych kosztów podatkowych. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 42 u.p.d.o.f. oraz art. 16 ust. 1 pkt 45 u.p.d.o.p. nie uważa się za koszt uzyskania przychodów wydatków pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Zadaniem powyższych norm jest zapobieganie podwójnemu odliczaniu tych samych wydatków - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały już bowiem wcześniej zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Natomiast udostępnione pracownikom świadczenia okolicznościowe sfinansowane ze środków obrotowych będą miały w całości walor kosztowy.

Powołana na wstępie nowelizacja nie zmieniła niczego w statusie bonów, talonów i innych znaków legitymacyjnych, uprawniających do ich wymiany na towary lub usługi. Na gruncie art. 21 ust. 1 pkt 67 u.p.d.o.f. nadal nie są one uważane za świadczenia rzeczowe.

Bez względu zatem na to, z jakich źródeł ich zakup został sfinansowany, wartość bonów lub talonów wręczonych pracownikowi powiększy jego przychód do opodatkowania.

Pokrycie wydatków na zakup wymienionych znaków legitymacyjnych środkami z ZFŚS jest jednak korzystniejsze ze względu na brak obowiązku oskładkowania świadczeń.

Oczywiście, tak samo jak w przypadku świadczeń pieniężnych, uruchomienie zasobów funduszu powinno nastąpić jedynie w sytuacjach uzasadnionych koniecznością niesienia pracownikom pomocy socjalnej.

Omawiana zmiana art. 21 ust. 1 pkt 67 u.p.d.o.f. została w piśmiennictwie podatkowym przyjęta raczej krytycznie. W szczególności zwraca się uwagę na brak racjonalnych podstaw do podatkowego dyskryminowania bonów i talonów, które przecież w większym stopniu niż świadczenia pieniężne realizują cel socjalny.

W obecnym stanie prawnym pracodawca wahający się pomiędzy przyznaniem pracownikom ze środków ZFŚS bonów towarowych lub gotówki, powinien wybrać to drugie, jako wariant korzystniejszy podatkowo dla uprawnionego do pomocy.

Prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z ZFŚS mają nie tylko pracownicy i ich rodziny, ale także osoby niegdyś zatrudnione w danym zakładzie, a obecnie pobierające emeryturę lub rentę. Z uwagi na niezbyt wysokie uposażenie emeryci i renciści to grupa, do której często adresowane są świadczenia z funduszu, zarówno w postaci bonów towarowych, jak i gotówki. Podatkowe skutki tych świadczeń należy oceniać zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 38 u.p.d.o.f. Powołany przepis stanowi, że świadczenia rzeczowe lub ekwiwalenty pieniężne w zamian tych świadczeń otrzymywane przez emerytów i rencistów w związku z łączącym ich poprzednio z zakładami pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy oraz od związków zawodowych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł - są wolne od podatku dochodowego.

Artykuł 21 ust. 1 pkt 38 u.p.d.o.f., odmiennie niż art. 21 ust. 1 pkt 67 u.p.d.o.f. odnoszący się do pracowników, nie wyłącza bonów i talonów z kategorii świadczeń rzeczowych. W związku z powyższym bony, talony lub inne znaki uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi, otrzymane przez emerytów i rencistów, są zwolnione od podatku, jeśli mieszczą się we wspomnianym limicie. Interpretacja ta, choć wątpliwa od strony cywilnoprawnej (bony lub talony są rzeczami tylko w sensie nośnika pewnego uprawnienia), znajduje jednak potwierdzenie w licznych pismach urzędowych, np. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził, że: „zwolnienie na mocy powołanego przepisu ustawy podatkowej dotyczy jedynie otrzymywanych przez emerytów i rencistów świadczeń rzeczowych lub ekwiwalentów pieniężnych w zamian tych świadczeń, którymi są np. bilety do kina, teatru, karnety na basen czy siłownię, paczki świąteczne, bony towarowe itp. Zgodnie z powyższym zwolnieniu z opodatkowania podlega wartość świadczeń rzeczowych lub ekwiwalentów (w tym bonów towarowych) do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł” (pismo z 23 stycznia 2009 r., nr IBPBII/1/415-43/09/HK).

Zwolnieniu od podatku podlegać mogą również świadczenia pieniężne, ale tylko wówczas, gdy mają charakter ekwiwalentów w zamian za świadczenia rzeczowe. Jeśli więc były pracodawca zapragnie wspomóc emerytów przez wypłacenie im gotówki, to świadczenie w takiej formie, bez względu na wysokość dofinansowania, będzie opodatkowane. Aby beneficjenci mogli się cieszyć pieniędzmi bez obciążenia fiskalnego, pracodawca powinien uprzednio stworzyć możliwość wyboru pomiędzy świadczeniem rzeczowym (paczką, bonem towarowym) a jego gotówkowym zamiennikiem.

Mówi o tym interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 27 kwietnia 2009 r., nr ITPB2/415-153/09/AD: „Jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego, wnioskodawca zamierza byłym pracownikom będącym emerytami i rencistami wypłacić z funduszu socjalnego świadczenia pieniężne na przygotowanie świąt. Zatem nie można uznać, że świadczenia pieniężne, które otrzymają emeryci i renciści, mają charakter świadczeń rzeczowych lub ekwiwalentów pieniężnych w zamian tych świadczeń, wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Sytuacja taka miałaby miejsce w przypadku, gdy emerytom i rencistom zostałyby przyznane np. paczki żywnościowe lub ekwiwalent pieniężny zamiast przysługujących im paczek”.

Przekroczenie kwotowej granicy świadczeń (tj. 2280 zł) powoduje, że płatnik (były zakład pracy) jest obowiązany do pobrania od nadwyżki zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10 proc. (art. 30 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f.). W takim wypadku emeryt, który otrzymał świadczenia rzeczowe o wartości ponadlimitowej, jest zobligowany do wpłacenia płatnikowi kwoty należnego podatku przed przekazaniem mu świadczenia.

Przedstawione zasady opodatkowania dotyczą wyłącznie tych emerytów i rencistów, którzy nie są już zatrudniani przez dany zakład pracy. Jeżeli, pomimo pobierania renty lub emerytury, podatnik pozostaje w stosunku pracy, jest traktowany tak jak pozostali pracownicy.

Małgorzata Rymarz 

Podstawa prawna:

art. 21 ust. 1 pkt 38, 67 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.).

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

dr Witold Florczak

Aktuariusz, Ekspert ds. wyceny rezerw na świadczenia pracownicze

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK