| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Podatki > Transakcje z rodziną trzeba dokumentować

Transakcje z rodziną trzeba dokumentować

Podatnicy przeprowadzający transakcje z rodziną po przekroczeniu pewnych limitów zobowiązani są do szczegółowego ich udokumentowania.


Podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi zobowiązani są do sporządzenia dokumentacji podatkowej tych transakcji. Warto pamiętać, że podmiotem powiązanym jest nie tylko udziałowiec czy wspólnik, ale także rodzina. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy z 26 lipca 1991 r. o PIT obowiązek sporządzenia dokumentacji dotyczy też powiązań o charakterze rodzinnym. Powiązania rodzinne natomiast to małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia. Oznacza to, że przedsiębiorca prowadzący firmę dla transakcji zawieranych np. z żoną lub firmą żony musi sporządzić specjalną dokumentację.

Ustawa wskazuje wykaz informacji, jakie powinny zostać zawarte w prawidłowo sporządzonej dokumentacji. Do najważniejszych zaliczyć trzeba:

• określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji (uwzględniając użyte aktywa i podejmowane ryzyko),

• określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formy i terminu zapłaty,

• metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji,

• określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach - w przypadku gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot,

• wskazanie innych czynników - w przypadku gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji uwzględnione zostały te inne czynniki,

• określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń - w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym.

Obowiązek sporządzenia dokumentacji obejmuje transakcję lub transakcje zawarte między podmiotami powiązanymi, w których łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekroczy równowartość:

• 30 tys. euro - w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych, albo

• 50 tys.euro - w pozostałych przypadkach.

Wartości wyrażone w euro przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w ostatnim dniu roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, w którym miała miejsce dokumentowana transakcja.

Przepisy ustawy nie określają konkretnego terminu, kiedy dokumentacja powinna być sporządzona. Jednak na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnicy muszą przedłożyć dokumentację w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia żądania.

KRZYSZTOF KOŚLICKI

krzysztof.koslicki@infor.pl

Podstawa prawna

• Art. 25 ust. 5 i 6, art. 25a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

reklama

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »