| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Podatki > Raty leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodów

Raty leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodów

Korzystający, który zawarł umowę leasingu auta osobowego, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów płacone raty. W momencie zakupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy cenę zakupu uwzględnia się w sumie opłat.


Opodatkowanie stron umowy leasingu dla celów podatkowych różni się w zależności od skonstruowania umowy. Co prawda, nie istnieje ustawowe pojęcie leasingu operacyjnego i kapitałowego, jednak dla celów rozliczenia podatku dochodowego podział taki ma zasadnicze znaczenie.

Opłaty ustalone w umowie leasingu auta osobowego, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stanowią przychód finansującego i odpowiednio koszt uzyskania przychodów korzystającego (tzw. leasing operacyjny). Zasada ta będzie miała zastosowanie, gdy umowa ta spełnia następujące warunki:

• została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40 proc. normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej dziesięciu lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości, oraz

• suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Z kolei normatywnym okresem amortyzacji w odniesieniu do samochodu osobowego jest okres, w którym odpisy amortyzacyjne, wynikające z zastosowania stawek amortyzacyjnych, zrównują się z wartością początkową samochodu. Można więc zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów korzystającego sumę opłat leasingowych określonych w umowie, pod warunkiem że samochód osobowy będący przedmiotem umowy leasingu będzie miał bezpośredni związek z prowadzoną działalnością i osiąganymi z tego tytułu przychodami. Trzeba też przypomnieć, że całość rat leasingowych będzie kosztem. Nie ma tu zastosowania art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT, dotyczący zakazu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20 tys. euro.

Jeżeli w umowie leasingu została określona cena, po której korzystający ma prawo nabyć samochód osobowy po zakończeniu podstawowego okresu tej umowy, cenę tę uwzględnia się w sumie opłat. Do sumy opłat nie zalicza się natomiast:

• płatności na rzecz finansującego za świadczenia dodatkowe, o ile są one wyodrębnione z opłat leasingowych,

• podatków, w których obowiązek podatkowy ciąży na finansującym z tytułu własności lub posiadania środków trwałych, będących przedmiotem umowy leasingu, oraz składek na ubezpieczenie tych środków trwałych, jeżeli w umowie leasingu zastrzeżono, że korzystający będzie ponosił ciężar tych podatków i składek niezależnie od opłat za używanie,

reklama

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

dr Witold Florczak

Aktuariusz, Ekspert ds. wyceny rezerw na świadczenia pracownicze

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »