Znajdujesz się: Moja firma » Niezbędnik » Wskaźniki i stawki » Podatki » Podatek dochodowy od osób fizycznych » Skala podatkowa podatku dochodowego od osób fizycznych w 2013 i 2014 r.

Wskaźniki i stawki - Podatki - Podatek dochodowy od osób fizycznych

Skala podatkowa podatku dochodowego od osób fizycznych w 2013 i 2014 r.


Obowiązuje:
od 2013-01-01 do 2014-12-31

Podstawa prawna:
Dz.U.2012.64.361

Skala podatkowa podatku dochodowego od osób fizycznych w 2013 i 2014 r.


SKALA PODATKOWA

Podstawa obliczenia podatku

Podatek wynosi

Ponad

do

85 528 zł

18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr

85 528 zł

14 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

KWOTA ZMNIEJSZAJĄCA PODATEK ORAZ KWOTA WOLNA OD PODATKU


Kwota zmniejszająca podatek

Miesięczna

46 zł 33 gr

www.mf.gov.pl

Roczna

556 zł 02 gr

Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku

3 091 zł

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).