| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Dom > Nieruchomości > Umowy > Istotne postanowienia zawarte w umowie najmu lokalu użytkowego

Istotne postanowienia zawarte w umowie najmu lokalu użytkowego


W umowie najmu lokalu użytkowego należy określić strony umowy, przedmiot umowy, oświadczenia wynajmującego oraz najemcy, postanowienia określające wynagrodzenie, postanowienia końcowe.

Zapisz się na nasz newsletter

Wzór umowy najmu lokalu użytkowego

Zawarta dnia 17.02.2011 roku w Warszawie, pomiędzy Panem Krzysztofem Kapirskim legitymującym się dowodem osobistym seria AHG nr 9898989 wydanym przez Prezydenta Miasta Warszawa, zamieszkałym w Warszawie przy ul. Mickiewicza 118, zwanym w dalszej części umowy „Wynajmującym”, a Panem Adamem Kowalskim legitymującym się dowodem osobistym seria ADE nr 444555 wydanym przez Prezydenta Miasta Warszawa, zamieszkały w Warszawie przy
ul. Nowy Świat 87, zwanym w dalszej części umowy „Najemcą”,

1. Wynajmujący wynajmuje i oddaje do używania lokal użytkowy Najemcy na określony czas od dnia 17.02.2011 roku do 17.02.2012 roku. Przedmiotowy lokal użytkowy znajduje się przy ulicy Korzona 87 m 9 w Warszawie, położony na 8 piętrze, o łącznej powierzchni 70 m² .

2. Najemca oświadcza, iż wynajmowana powierzchnia w przedmiotowym lokalu będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej.

3. Najemca zobowiązuje się uiszczać czynsz w wysokości 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) miesięcznie.

Zobacz serwis: Umowy w nieruchomościach

4. Czynsz w wysokości określonej w pkt. 3 będzie płatny w terminie do 10 dnia każdego miesiąca – w formie przelewu na rachunek bankowy 989898989898.

5. Najemca zobowiązuje się ponosić wszelkie opłaty eksploatacyjne z tytułu: wywozu nieczystości, zużycia energii elektrycznej, zużycia wody, ogrzewania.

6. Najemca nie posiada uprawnień do najmu przedmiotowego lokalu osobom trzecim – bez zgody Wynajmującego.

7. Wszelkie zmiany w przedmiotowym lokalu muszą być uzgadniane z Wynajmującym i wymagają zachowania pisemnej zgody.

8. Najemca zobowiązany jest na własny koszt do dokonywania regularnie napraw w przedmiotowym lokalu.

9. Najemca zobowiązany jest po zakończeniu najmu zwrócić przedmiot najmu w niepogorszonym stanie.

Zobacz także serwis: Wspólnota mieszkaniowa

10. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego.

12. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

13. Podpis Wynajmującego i Najemcy. 

Polecamy artykuły

Data publikacji:

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

W umowie najmu lokalu użytkowego należy określić strony umowy, przedmiot umowy, oświadczenia wynajmującego oraz najemcy, postanowienia określające wynagrodzenie, postanowienia końcowe.
W umowie najmu lokalu użytkowego należy określić strony umowy, przedmiot umowy, oświadczenia wynajmującego oraz najemcy, postanowienia określające wynagrodzenie, postanowienia końcowe.

INFORLEX Kadry Płace i HR211.00 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama

POLECANE

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Pismo "Niebieska Linia"

Dwumiesięcznik poświęcony problematyce przemocy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK