| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Dom > Nieruchomości > Spółdzielnia mieszkaniowa > Jak odzyskać wpłacone udziały?

Jak odzyskać wpłacone udziały?

Członek spółdzielni może rozporządzać swoimi roszczeniami do spółdzielni o wypłatę udziałów oraz o zwrot wkładów lub o wypłatę ich równowartości ze skutecznością od dnia, w którym roszczenia te stały się wymagalne.

Jeśli członek skutecznie wypowie członkostwo spółdzielni, po upływie okresu wypowiedzenia przysługuje mu prawo do żądania zwrotu wpłat dokonanych na udziały. Wyjątek stanowią wymagane przez statut spółdzielni (obowiązujący w chwili żądania zwrotu) wpłaty przekraczające ilość udziałów. Spółdzielnia nie może dokonać zwrotu wpłat dokonanych na udziały wcześniej niż przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok, w którym członek wystąpił z żądaniem zwrotu. Zwrot wpłat nie może również nastąpić w sytuacji, kiedy spółdzielnia poniosła straty, a udziały członków zostały przeznaczone na pokrycie tych strat.

W przypadku śmierci członka, na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok, w którym członek zmarł, a tym samym przestał należeć do spółdzielni, osobom uprawnionym wypłaca się udział byłego członka. Sposób i terminy wypłaty udziału byłego członka szczegółowo określa statut spółdzielni.

Przed ustaniem członkostwa z jakiegokolwiek powodu, zaspokojenie wierzycieli członka spółdzielni z jego udziałów nie jest możliwe, jednakże jeżeli egzekucja z innego majątku członka okaże się bezskuteczna, a przepisy szczególne nie stanowią inaczej, zgodnie z prawem spółdzielczym wierzyciel członka może skierować egzekucję do wkładów wniesionych przez członka. W takim wypadku roszczenie członka o zwrot wkładów lub ich równowartości staje się wymagalne po upływie sześciu miesięcy od dnia zajęcia wkładów przez wierzyciela, chyba że wymagalność tego roszczenia nastąpiła wcześniej na podstawie innych przepisów. W przypadku, kiedy wkłady stanowiące środki produkcji zostaną zajęte przez wierzyciela członka, spółdzielni służy prawo pierwszeństwa ich nabycia w postępowaniu egzekucyjnym. Zajęciu na rzecz wierzycieli spółdzielni nie podlegają wierzytelności spółdzielni w stosunku do członka z tytułu wpłat na udziały.

Ustanie członkostwa w pewnych sytuacjach obliguje byłego członka spółdzielni do partycypowania w pokrywaniu długów spółdzielni. Taka sytuacja może mieć miejsce w sytuacji kiedy spółdzielnia zostanie postawiona w stan likwidacji lub zostanie wszczęte względem niej postępowanie upadłościowe. I tak: w przypadku wszczęcia postępowania likwidacyjnego spółdzielni – w ciągu sześciu miesięcy a w przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego - w ciągu roku od dnia, w którym członek przestał należeć do spółdzielni, obowiązany jest on wobec spółdzielni do uczestniczenia w pokrywaniu jej strat na takich zasadach, jak gdyby był nadal członkiem.

Roszczenia o wypłatę udziałów, udziału w nadwyżce bilansowej oraz z tytułu zwrotu wkładów albo ich równowartości pieniężnej ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat.

Zobacz też serwis: Nieruchomości

reklama

Polecamy artykuły

Data publikacji:

Ekspert:

Bąkowski Kancelaria Radcowska

Kancelaria świadczy zarówno stałą obsługę prawną, doradztwo i obsługę określonych projektów czy transakcji o charakterze jednorazowym.

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia


Personel i Zarządzanie 4/201730.03 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama

POLECANE

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wasilewski

Aplikant adwokacki w Izbie Warszawskiej. Absolwent Wydziału Prawa EWSPiA w Warszawie, uczelni afiliowanej przy instytucie nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk utworzonej we współpracy ze Zrzeszeniem Prawników Polskich oraz Międzynarodowym Instytutem Rozwoju Prawa w Rzymie.


Zostań ekspertem portalu Infor.pl »