| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Dom > Nieruchomości > Prawo budowlane > Projekt budowlany

Projekt budowlany

Projekt budowlany jest podstawowym dokumentem dołączonym do wniosku o pozwolenie na budowę. Organ nadzoru architektoniczno-budowlanego zatwierdza jego treść w pozwoleniu na budowę i tym samym nadaje mu moc obowiązującą. Z racji swego znaczenia dla całego procesu budowlanego projekt budowlany jest dokumentem bardzo sformalizowanym.

Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Warunki ustalone w planie zagospodarowania przestrzennego, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dla celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy, wiążą projektanta i organ wydający pozwolenie na budowę.

Projekt budowlany powinien zawierać:

  • Projekt zagospodarowania działki lub terenu
  • Projekt architektoniczno budowlany
  • Stosownie do potrzeb:

- Oświadczenie właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków  oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych,

- Oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z droga publiczną zgodnie z przepisami o drogach publicznych;

  • W zależności od potrzeb - wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.

Zobacz także: Jak prowadzić dokumentację budowy?

Projekt budowlany podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę. Powinien być sporządzony przez osobę mającą właściwe uprawnienia budowlane. Projekt budowlany sporządza się w 4 egzemplarzach, z przeznaczeniem jednego egzemplarza dla archiwum właściwego organu nadzoru budowlanego, kolejnego dla organu nadzoru architektoniczno-budowlanego wydającego pozwolenie na budowę i dwóch pozostałych dla inwestora. Inwestor jeden egzemplarz udostępnia kierownikowi budowy, który jest obowiązany przez okres  wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty oraz udostępnić je przedstawicielom upragnionych organów.

Zarówno projekt  zagospodarowania działki lub terenu jak i projekt architektoniczni-budowlany obiektu budowlanego powinny zawierać część opisową oraz część rysunkową.

Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę właściwy organ jest obowiązany sprawdzić  zgodność projektu budowlanego z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku braku planu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a także wymaganiami ochrony środowiska. Organ ma również obowiązek sprawdzenia zgodności projektu z  przepisami, zwłaszcza techniczno-budowlanymi oraz kompletności projektu budowlanego i posiadania wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

W przypadku wykrycia nieprawidłowości właściwy organ nakłada obowiązek usunięcia wskazanych naruszeń, wskazując termin ich usunięcia, a jeżeli termin bezskutecznie upłynie, wydaje decyzje o odmowie zatwierdzenia projektu i  udzielenia pozwolenia na budowę. Taką decyzje wydaje również, gdy na  terenie działki lub terenu, którego dotyczy projekt, znajduje się obiekt w stosunku do którego wydano nakaz rozbiórki.

Inwestor ma prawo odstąpić od zatwierdzonego projektu budowlanego jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia i zamieszcza odpowiednie informacje dotyczące odstąpienia w projekcie budowlanym.

Zobacz także serwis: Prawo budowlane

Polecamy artykuły

Data publikacji:

Ekspert:

Bąkowski Kancelaria Radcowska

Kancelaria świadczy zarówno stałą obsługę prawną, doradztwo i obsługę określonych projektów czy transakcji o charakterze jednorazowym.

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Co powinien zawierać projekt budowlany?
Co powinien zawierać projekt budowlany?

INFORLEX Kadry Płace i HR211.00 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama

POLECANE

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Majcherczak

Starszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK