| INFORFK | INFORRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Dom > Nieruchomości > Prawo budowlane > Jakie prace budowlane wymagają zgłoszenia?

Jakie prace budowlane wymagają zgłoszenia?

Ustawa prawo budowlane wskazuje roboty budowlane, które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, a dla ich podjęcia wystarczy zgłoszenie organom administracji architektoniczno-budowlanej. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót. Zgłoszenia należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót.

Generalnie zgłoszenie przewidziano dla robót wymagających ograniczonego nadzoru z punktu widzenia interesu publicznego. Do wykonywania robót można przystąpić w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia, o ile właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniesie sprzeciwu lub nie nałoży obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. W razie nałożenia obowiązku uzupełnienia zgłoszenia termin trzydziestodniowy na wniesienie sprzeciwu przez organ, biegnie po uzupełnieniu zgłoszenia w wyznaczonym terminie.

Obowiązkiem zgłoszenia objęta jest budowa większości obiektów budowlanych, na które nie trzeba uzyskiwać pozwolenia na budowę. Zgłoszenia wymaga także budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m oraz wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu:
• krat na budynkach mieszkaniowych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków,
• urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych,
• budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych.

209,00 złPrawo budowlane Komentarz

Do zgłoszenia należy dołączyć:
• oświadczenie o prawie do nieruchomości,
• w zależności od potrzeb - szkice lub rysunki,
pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

Zobacz serwis: Wspólnota mieszkaniowa

W zgłoszeniu budowy altany lub obiektów gospodarczych należy przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu wykonany przez projektanta mającego wymagane uprawienia budowlane.

W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada na zgłaszającego (w formie postanowienia) obowiązek uzupełnienia w określonym terminie brakujących dokumentów, a przypadku ich nieuzupełnienia - organ wnosi sprzeciw w drodze decyzji.

Właściwy organ może nałożyć w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę obiektów objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja mogłaby:
• naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
• spowodować zagrożenie bezpieczeństwa,
• pogorszenie stanu środowiska lub dóbr kultury,
• pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
• zwiększyć uciążliwość dla terenów sąsiednich.

Do wykonania robót można przystąpić nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. Organ może przed upływem terminu 30-dniowego powiadomić na piśmie inwestora o braku zastrzeżeń do zgłoszenia w celu umożliwienia mu wcześniejszego przystąpienia do wykonywania robót budowlanych.

Zobacz serwis: Spółdzielnia mieszkaniowa

Roboty budowlane, które nie wymagają pozwolenia na budowę ani zgłoszenia, nie mają cechy samowoli budowlanej, do której likwidacji uprawnione są organy nadzoru budowlanego, w związku z czym rezultat tych robót, jeżeli powoduje negatywne konsekwencje dla osób trzecich i ich nieruchomości, kwalifikuje się jako szkoda w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, do której naprawienia właściwa jest droga przed sądem powszechnym.

avatar

2013-01-16 08:41 Zgłoś

Witam.Czy mógłby Pan odnieść się do następującej sytuacji: W 1992r uzyskałam pozwolenie na użytkowanie warsztatu, a w projekcie było wpisane utwardzenie podwórka. Beton na całym podwórku około 50m2 był wylany w chwili odbioru budynku warsztatu.W 2009r zastąpiłam ze względów estetycznych wierzchnią warstwę spękanego betonu kostką Bauma, pozostawiając spodnią warstwę tłucznia i chudy beton. Czy taka czynność wymagała zgłoszenia? Żadne wysokości powierzchni podwórka nie uległy zmianie, ale PINB żąda wykonania studni chłonnej ze względu na brak zgłoszenia i na podstawie art 50-51 (chociaż obiekt wraz z podwórkiem dawno był oddany do użytkowania i wówczas nikt nie nakazał kopania studni chłonnej).

avatar

2012-04-17 10:13 Zgłoś

Witam,Jeśli chodzi o dziennik ustaw - Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994, tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20102431623&type=3Art. dotyczące zgłoszenia:art. 29 (lista inwestycji nie wymagających pozwolenia na budowę)art. 30 (wykaz inwestycji wskazanych w art. 29, które wymagają zgłoszenia, pozostałe nie wymagają niczego).Czyli - szukamy planowanej inwestycji w art. 29, jeśli jest tam wymieniona, patrzymy do art. 30 czy wymagane jest zgłoszenie.Jeśli planowanej inwestycji nie ma w art. 29 - oznacza to, że wymagane jest pozwolenie na budowę.

avatar

2012-04-16 22:04 Zgłoś

Czy mógłby Pan podać numer Dz. U. oraz art. na podstawie którego można określić które prace wymagają zgłoszenia, a które pozwolenia na budowę?

HITY INFORU

TERMINARZ

SIE01
TydzieńPWŚCPSN
3128293031123
3245678910
3311121314151617
3418192021222324
3525262728293031

Ostatnio na forum

zobacz więcej »

Narzędzia przedsiębiorcy

Eksperci infor.pl

Halina Kochalska

Analityk Gold Finance

Zostań ekspertem Infor.pl »