| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Dom > Nieruchomości > Prawo budowlane > Plan zagospodarowania przestrzennego

Plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowym dokumentem określającym sposób możliwego wykorzystania nieruchomości na danym terenie i jego zabudowy czy rozmieszczenie inwestycji celu publicznego.

Procedurę rozpoczyna uchwała rada gminy (podjęta z własnej inicjatywy lub na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Uchwała ta jest ogłaszana w prasie miejscowej, przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, wraz z informacją o formie, miejscu i terminie składania wniosków do planu, nie krótszym niż 21 dni od dnia ogłoszenia. Wnioski do planu, rozpatrywane są w przy tworzeniu projektu planu miejscowego.Gmina sporządza projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, uwzględniając ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Dokonuje także wyceny skutków finansowych przyjęcia planu oraz uzyskuje odpowiednie opinie i uzgodnienia, a także zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

Po przygotowaniu projektu planu, urząd gminy ogłasza o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i wykłada projekt do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni oraz organizuje w tym czasie dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami.
Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu, w terminie określonym przez gminę, nie krótszym niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia planu.

Zobacz: Czym jest obiekt małej architektury

Uwagi do planu powinny być rozpatrzone w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania i w razie ich uwzględnienia wprowadzone w drodze zmian do projektu planu.
Uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu.
Trzeba pamiętać, że gmina nie ma obowiązku informować właścicieli nieruchomości dla których przygotowuje plan ani o przystąpieniu do jego sporządzania, ani o innych etapach procedury. Dlatego bardzo ważne jest śledzenie losów procedury planistycznej w urzędzie lub na stronie internetowej urzędu aby na czas zgłosić swoje wnioski i uwagi.
Plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasadach ich finansowania. Część tekstowa planu stanowi treść uchwały, część graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowią załączniki do uchwały.

Plan miejscowy – w przeciwieństwie do studium - jest aktem prawa miejscowego. Jeżeli plan miejscowy obejmuje obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości, rada gminy, po jego uchwaleniu, podejmuje uchwałę o przystąpieniu do scalenia i podziału nieruchomości, zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami.

Zobacz serwis: Prawo budowlane

Tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, chyba że w planie ustalono inny sposób ich tymczasowego zagospodarowania.

reklama

Polecamy artykuły

Data publikacji:

Eksperci:

Igor Bąkowski

Radca prawny

Bąkowski Kancelaria Radcowska

Kancelaria świadczy zarówno stałą obsługę prawną, doradztwo i obsługę określonych projektów czy transakcji o charakterze jednorazowym.

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Plan zagospodarowania przestrzennego przygotowuje gmina.
Plan zagospodarowania przestrzennego przygotowuje gmina.

CIT 2018. Komentarz (książka)299.00 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama

POLECANE

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK