| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Dom > Nieruchomości > Prawo budowlane > Plan zagospodarowania przestrzennego

Plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowym dokumentem określającym sposób możliwego wykorzystania nieruchomości na danym terenie i jego zabudowy czy rozmieszczenie inwestycji celu publicznego.

Procedurę rozpoczyna uchwała rada gminy (podjęta z własnej inicjatywy lub na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Uchwała ta jest ogłaszana w prasie miejscowej, przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, wraz z informacją o formie, miejscu i terminie składania wniosków do planu, nie krótszym niż 21 dni od dnia ogłoszenia. Wnioski do planu, rozpatrywane są w przy tworzeniu projektu planu miejscowego.Gmina sporządza projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, uwzględniając ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Dokonuje także wyceny skutków finansowych przyjęcia planu oraz uzyskuje odpowiednie opinie i uzgodnienia, a także zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

Po przygotowaniu projektu planu, urząd gminy ogłasza o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i wykłada projekt do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni oraz organizuje w tym czasie dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami.
Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu, w terminie określonym przez gminę, nie krótszym niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia planu.

Zobacz: Czym jest obiekt małej architektury

Uwagi do planu powinny być rozpatrzone w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania i w razie ich uwzględnienia wprowadzone w drodze zmian do projektu planu.
Uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu.
Trzeba pamiętać, że gmina nie ma obowiązku informować właścicieli nieruchomości dla których przygotowuje plan ani o przystąpieniu do jego sporządzania, ani o innych etapach procedury. Dlatego bardzo ważne jest śledzenie losów procedury planistycznej w urzędzie lub na stronie internetowej urzędu aby na czas zgłosić swoje wnioski i uwagi.
Plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasadach ich finansowania. Część tekstowa planu stanowi treść uchwały, część graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowią załączniki do uchwały.

Plan miejscowy – w przeciwieństwie do studium - jest aktem prawa miejscowego. Jeżeli plan miejscowy obejmuje obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości, rada gminy, po jego uchwaleniu, podejmuje uchwałę o przystąpieniu do scalenia i podziału nieruchomości, zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami.

Zobacz serwis: Prawo budowlane

Tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, chyba że w planie ustalono inny sposób ich tymczasowego zagospodarowania.

Data publikacji:

Eksperci:

Igor Bąkowski

Radca prawny

Bąkowski Kancelaria Radcowska

Kancelaria świadczy zarówno stałą obsługę prawną, doradztwo i obsługę określonych projektów czy transakcji o charakterze jednorazowym.

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Plan zagospodarowania przestrzennego przygotowuje gmina.
Plan zagospodarowania przestrzennego przygotowuje gmina.

Personel i Zarządzanie390.15 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama

POLECANE

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK