| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Dom > Nieruchomości > Podatki > Czy niepełnoletni podatnik może odliczyć ulgę z tytułu przychodów najmu

Czy niepełnoletni podatnik może odliczyć ulgę z tytułu przychodów najmu


Podatnik w wieku 15 lat odziedziczył po dziadku mieszkanie, które było wynajmowane. Przychody osiągane z tytułu najmu były opodatkowane ryczałtem. Czy w powyżej opisanym przypadku istnieje możliwość odliczenia ulgi uzyskanych przychodów.

Zgodnie z dyspozycją art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - od podatku dochodowego obliczonego od podstawy jego obliczenia według następujących skal:

1. Podstawa obliczenia podatku do 85 528 złotych – podatek wynosi: 18 % minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr;

2. Podstawa obliczenia podatku ponad 85 528 złotych - podatek wynosi: 14 839 zł 02 gr + 32 % nadwyżki ponad 85 528 zł;

- pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki zapłaconej w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne podatnika lub osób z nim współpracujących , podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

- wykonywał władzę rodzicielską;

- pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;

- sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Zobacz serwis: Najem

Należy pamiętać o tym, iż odliczeniu podlega kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek według następującej zasady: od podatku dochodowego obliczonego od podstawy jego obliczenia według następującej skali: podstawa obliczenia podatku do 85 528 złotych – podatek wynosi: 18 % minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę.

Odliczenie nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:

- na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych;

- wstąpiło w związek małżeński.

- w przypadku gdy w tym samym miesiącu kalendarzowym w stosunku do dziecka wykonywana jest władza, pełniona funkcja lub sprawowana opieka, każdemu z podatników przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty obliczonej za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu, podając następujące dane:

- liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci.

- na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia w szczególności:

- odpis aktu urodzenia dziecka;

- zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

- odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą;

- zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Zobacz także serwis: Umowy w nieruchomościach

Mając powyższe na uwadze należy zaznaczyć, iż odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. Należy wskazać, iż podatnik będzie mógł skorzystać z ulgi na syna. Zważywszy na fakt, iż przychody opodatkowane ryczałtem związane są z umową najmu mieszkania a nie z działalnością gospodarczą ulga należy się także ojcu.

Podstawa Prawna:

- ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1997 (Dz. U. z 2010 roku Nr 219, poz. 1442).

Data publikacji:

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Dowiedz się na jakiej podstawie należy odliczyć ulgę na dziecko z tytułu przychodów najmu
Dowiedz się na jakiej podstawie należy odliczyć ulgę na dziecko z tytułu przychodów najmu

Ceny transferowe Dokumentacja w 2018 r.99.00 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama

POLECANE

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Pysz

Doradca podatkowy nr 11335

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK