| INFORFK | INFORRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Dom > Nieruchomości > Najem > Lokal socjalny – komu i na jakich zasadach przysługuje?

Lokal socjalny – komu i na jakich zasadach przysługuje?

Gmina powinna realizować potrzeby mieszkaniowe wspólnoty samorządowej. W tym celu może posiadać i tworzyć zasób mieszkaniowy. Z zasobu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, gmina wydziela część lokali, które przeznacza się na wynajem jako lokale socjalne. Komu i na jakich zasadach przysługuje taki lokal?

Lokal socjalny przysługuje:

1) kobiecie w ciąży,

2) małoletniemu, niepełnosprawnemu lub ubezwłasnowolnionemu oraz sprawującemu nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą,

3) obłożnie chorym,

4) emerytom i rencistom spełniającym kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej,

5) osobie posiadającej status bezrobotnego,

6) osobie spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały

Lokal socjalny nie przysługuje osobom wymienionym powyżej, jeżeli osoby te mogą zamieszkiwać w innym lokalu niż dotychczas używany.

Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na czas określony. Co do zasady umowa może być zawarta z osobą, która nie ma tytułu prawnego do lokalu i której dochody gospodarstwa domowego nie przekraczają wysokości określonej w uchwale rady gminy. W szczególnie usprawiedliwionych okolicznościach, lokal socjalny przysługuje osobie wobec której sąd nakazał opróżnienie lokalu.

Zobacz także: Obowiązek zapewnienia tymczasowych pomieszczeń lokatorom

Umowę najmu lokalu socjalnego można po upływie oznaczonego w niej czasu przedłużyć na następny okres, o ile najemca nadal znajduje się w sytuacji uzasadniającej zawarcie takiej umowy. W przypadku wzrostu dochodów gospodarstwa domowego najemcy ponad wysokość określoną w uchwale rady gminy uzasadniającej oddanie w najem lokalu socjalnego, od dnia ustania najmu do czasu opróżnienia takiego lokalu – najemca obowiązany jest uiszczać comiesięczne odszkodowanie odpowiadające wysokości czynszu, jaki właściciel mógłby otrzymać z tytułu najmu lokalu.

Stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.

Prawo do lokalu socjalnego nie przysługuje osobie samowolnie zajmującej lokal, wobec której sąd nakazał opróżnienie lokalu, chyba że przyznanie lokalu socjalnego byłoby usprawiedliwione.

Gmina może wypowiedzieć najem lokalu socjalnego bez zachowania terminu wypowiedzenia, w sytuacji gdy najemca uzyskał tytuł prawny do innego lokalu i może używać tego lokalu.

Zobacz serwis: Najem

Ustawa z 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2005 r., Nr 31, poz. 266 ze zm.)

POLECANE ARTYKUŁY

TERMINARZ

GRU19
TydzieńPWŚCPSN
491234567
50891011121314
5115161718192021
5222232425262728
129303101020304

Ostatnio na forum

Narzędzia przedsiębiorcy

Eksperci infor.pl

Piotr Skórski

Prawnik

Zostań ekspertem Infor.pl »