| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Dom > Nieruchomości > Najem > Formy prawne najmu okazjonalnego

Formy prawne najmu okazjonalnego

Na początku sierpnia 2009 r. został przyjęty projekt – zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw – który wprowadza do ustawy „o ochronie praw lokatorów” instytucję najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego.

Na podstawie wprowadzonych zmian w projekcie, które zostały przyjęte – najem okazjonalny lokalu mieszkalnego to: oddanie do używania lokalu mieszkalnego, którego właściciel, będący osobą fizyczną nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali. Wynajmujący lokal odda do używania najemcy na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego.

Umowa o najem okazjonalny może być zawarta tylko na czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż 10 lat, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

W umowie najmu okazjonalnego obowiązkowo muszą być zwarte określone warunki. Brak istotnych postanowień w umowie – czynni ją nieważną od strony prawnej.

Do obowiązkowych warunków, które muszą być zawarte w umowie najmu okazjonalnego należą:

1. najemca lokalu mieszkalnego musi złożyć stosowne oświadczenie w formie aktu notarialnego o następującej treści: po rozwiązaniu umowy najmu okazjonalnego – najemca dobrowolnie opróżni lokal. W przypadku żądania egzekucji przez właściciela, najemca zobowiązany jest do wydania lokalu używanego na podstawie umowy o najem okazjonalny w terminie wskazanym przez właściciela. Żądanie właściciela powinno być sporządzone na piśmie i opatrzone urzędowo poświadczonym podpisem właściciela lokalu.

Jeżeli najemca po upływie terminu do opróżnienia lokalu – nie uczynił tego – właściciel składa do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu. Do wniosku właściciel dołącza także potwierdzenie zgłoszenia umowy najmu okazjonalnego naczelnikowi urzędu skarbowego.

2. w umowie należy wskazać inny lokal dla najemcy w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia mieszkania. Jednakże w razie utraty możliwości zamieszkiwania w lokalu wskazanym w umowie o najem okazjonalny – najemca jest zobowiązany w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o tymże zdarzeniu wskazać inny lokal, w którym mógłby zamieszkiwać w przypadku wykonania egzekucji. W tym celu właściciel innego lokalu wskazanego przez najemcę musi przedstawić oświadczenie, iż posiada tytuł prawny do lokalu oraz że wyraża zgodę na zamieszkiwanie najemcy w lokalu wskazanym w oświadczeniu.

Zobacz również serwis: Najem

Oświadczenie powyżej opisane powinno być sporządzone z notarialnie poświadczonymi podpisami. Jednakże w przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku – właściciel lokali ma prawo wypowiedzieć umowę najmu na piśmie – z zachowaniem, co najmniej siedmiodniowego okresu wypowiedzenia.

Zobacz również serwis: Nieruchomości

Podstawa prawa:

Ustawa z 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. nr 3, poz. 13).

reklama

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama

POLECANE

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych "Bochnacki, Bojanowski, Hipsz"

Radcowie prawni

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »