| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Dom > Nieruchomości > Księga wieczysta i hipoteka > Przedawnienie roszczeń majątkowych

Przedawnienie roszczeń majątkowych

Przedawnienie roszczeń pozwala dłużnikowi na uchylenie się od zaspokojenia roszczeń wysuwanych przez wierzyciela, chyba, że zrzeka się skorzystania z tego prawa (może to zrobić dopiero po upływie terminu przedawnienia) i chce uregulować swoje zobowiązania. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny reguluje podstawowe kwestie związane z tą instytucją.

Zapisz się na nasz newsletter

Podstawowy termin przedawnienia wynosi 10 lat, natomiast dla roszczeń dotyczących świadczeń okresowych oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata. Różnica związana jest z profesjonalizmem, który mogą w różnym stopniu prezentować poszczególni uczestnicy. Terminy są jednoznacznie wskazane przez ustawodawcę i nie mogą być przez strony ani skracane ani wydłużane.

Bieg terminu przedawnienia liczyć należy począwszy od dnia, w którym roszczenie zyskało cechę wymagalności (na przykład upłynął termin zapłaty wystawionej faktury).

Nie rozpoczyna się bieg przedawnienia, a jeśli bieg już się rozpoczął – ulega on zawieszeniu:

  • W stosunku do roszczeń dzieci przeciwko rodzicom – przez czas trwania władzy rodzicielskiej. Jest to niewątpliwie potrzebny zapis, aby nie dochodziło do sytuacji, w których dziecko pozbawione jest ochrony przysługujących mu wobec rodziców roszczeń;
  • Co do roszczeń osób nie mających pełnej zdolności do czynności prawnych przeciwko osobom sprawującym opiekę lub kuratelę – przez okres sprawowania wspomnianej opieki lub kurateli. Pełną zdolność do czynności prawnych uzyskuję się z momentem ukończenia pełnoletniości;
  • Co do roszczeń przysługujących jednemu małżonkowi wobec drugiego – przez cały czas trwania małżeństwa;
  • W stosunku do wszystkich roszczeń, kiedy z powodu działania siły wyższej uprawniony nie może dochodzić swoich praw przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw danego rodzaju – przez czas trwania danej przeszkody.

Przedawnienie roszczeń wobec osoby, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, nie może upłynąć wcześniej aniżeli z upływem dwóch lat od ustanowienia dla niej przedstawiciela ustawowego lub od zniknięcia przyczyny uzasadniającej jego ustanowienie.

Niezależnie od okresu trwania ani terminu, bieg przedawnienia jest przerywany przez:

  • Każdą czynność dokonaną przed sądem albo innym organem upoważnionym do rozpoznawania spraw czy egzekwowania roszczeń, sądem polubownym, zmierzającą bezpośrednio do dochodzenia, ustalenia albo zaspokojenia czy zaspokojenia roszczenia
  • Uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której ono przysługuje;
  • Wszczęcie mediacji (osoba trzecia pomaga zainteresowanym w określeniu własnych oczekiwań oraz możliwości osiągnięcia porozumienia).

Jeżeli na skutek przerwania biegu przedawnienia, roszczenie nie zostanie zaspokojone i strona chce dochodzić go w dalszym ciągu, po każdym przerwaniu termin przedawnienia biegnie na nowo. Jeżeli przerwanie przedawnienia nastąpiło przez czynność podjętą w opisanym wyżej postępowaniu, przedawnienie nie biegnie na nowo do momentu zakończenia danego postępowania.

Jeśli roszczenie zostało stwierdzone orzeczeniem sądu lub innego uprawnionego organu albo ugodą, przedawnia się z upływem dziesięciu lat, mimo, że ogólny termin przedawnienia roszczeń danego rodzaju mógłby być krótszy.

reklama

Narzędzia przedsiębiorcy

reklama

POLECANE

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Bush Taxi Off-Road Centre

Firma Bush Taxi to centrum sprzedaży oraz montażu profesjonalnych akcesoriów przeznaczonych do wszystkich pojazdów terenowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »