| INFORFK | INFORRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Dom > Nieruchomości > Dom i działka > Licencja na zarządcę nieruchomości

Licencja na zarządcę nieruchomości

Zarządzanie nieruchomościami to niewątpliwie profesja z przyszłością. Szczególnie duże miasta wykazują zapotrzebowanie na tego typu usługi. Żeby uzyskać licencję, a tym samym uprawnienia do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomościami, trzeba przejść długą drogę. Jakie wymogi trzeba spełnić,aby uzyskać licencję na zarządcę nieruchomości?

Zarządzanie nieruchomościami wiąże się z podejmowaniem decyzji i dokonywaniem czynności mających na celu w szczególności: 

1) zapewnienie odpowiedniej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości; 

2) zagwarantowanie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości; 

3) zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej; 

4) bieżące administrowanie nieruchomością; 

5) zachowanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem; 

6) uzasadnione inwestowanie w nieruchomość. 

Zobacz serwis: Prawo

Zarządca nieruchomościami powinien wykonywać powierzone mu czynności zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi oraz zasadami etyki zawodowej, zachowując przy tym szczególną staranność dla zawodowego charakteru tych czynności.

Zarządca nieruchomościami podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (OC) za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem powierzonych mu czynności. W przypadku, gdy wykonuje on ww. zadania przy pomocy innych osób, nad którymi sprawuje nadzór, odpowiada również za szkody wyrządzone działaniem tych osób (w takim zakresie podlega także obowiązkowemu ubezpieczeniu OC).

Zobacz serwis: Ubezpieczenia

O licencję zawodową zarządcy nieruchomościami może ubiegać się tylko osoba fizyczna, która:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

2) nie była karana za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, za składanie fałszywych zeznań oraz za przestępstwa skarbowe; 

3) posiada wyższe wykształcenie; 

4) ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami; 

5) odbyła praktykę zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami. 

Osoba, która ukończyła studia wyższe, a ich program uwzględniał co najmniej minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami, nie podlega obowiązkowi ukończenia studiów podyplomowych w ww. zakresie.

Licencje zawodowe zarządcy nieruchomościami nadaje minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Spełnienie wymogów określonych w ustawie stwierdza Państwowa Komisja Kwalifikacyjna w postępowaniu kwalifikacyjnym. Wniosek o nadanie uprawnień podlega rozpatrzeniu w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia postępowania kwalifikacyjnego. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów wymienionych w ustawie (w formie oryginału, poświadczonej kopii lub poświadczonego tłumaczenia).

Nadanie uprawnień stwierdza się świadectwem. Zarządcy nieruchomościami, którym nadano licencje zawodowe, podlegają wpisowi do centralnego rejestru zarządców nieruchomości.

Podstawa prawna:

Ustawa z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.)

POLECANE ARTYKUŁY

TERMINARZ

GRU21
TydzieńPWŚCPSN
491234567
50891011121314
5115161718192021
5222232425262728
129303101020304

Ostatnio na forum

Narzędzia przedsiębiorcy

Eksperci infor.pl

Marek Rogalski

Ekspert ds. rynku walut w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska SA

Zostań ekspertem Infor.pl »