| INFORFK | INFORRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Dom > Budowa i remont > Budowa > Formalności > Wniosek o pozwolenie na budowę – WZÓR

Wniosek o pozwolenie na budowę – WZÓR

Wniosek o pozwolenie na budowę jest dokumentem, bez którego nie będziemy mogli rozpocząć budowy. Decyzję o pozwoleniu na budowę wydaje organ architektoniczno-budowlany na podstawie wniosku Inwestora. Poniżej przedstawiamy przykładowy wniosek z możliwością jego darmowego pobrania.

.....................................…………                                               ……………......…………………

   (nr rejestru organu właściwego                                                             (miejscowość i data)

        do wydania pozwolenia)

Wniosek o pozwolenie na budowę/rozbiórkę

............................................................

.............................……………….......

          (nazwa organu właściwego

            do wydania pozwolenia)

Inwestor:

...........................................................

...........................................................

 (imię i nazwisko lub nazwa oraz adres)

Na podstawie art. 32 i 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118)  wnoszę o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę*:

.............................................................…....................................................................…………….

.............................................................…....................................................................…………….

.............................................................…....................................................................…………….

(nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-ów bądź robót budowlanych, oznaczenie działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu ewidencyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej)

Do wniosku o pozwolenie na budowę dołączam*:

 • cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • specjalistyczną opinię, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy Prawo budowlane,
 • postanowienie o uzgodnieniu, z właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej, projektowanych rozwiązań w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo budowlane,
 • upoważnienie udzielone osobie działającej w moim imieniu.

......................…………......................

          (podpis inwestora lub osoby

            przez niego upoważnionej)

Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę dołączam*:

 • zgodę właściciela obiektu,
 • szkic usytuowania obiektu budowlanego,
 • opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
 • opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
 • pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi,
 • w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu,
 • upoważnienie udzielone osobie działającej w moim imieniu.

......................………......................

        (podpis inwestora lub osoby

          przez niego upoważnionej)

* Niepotrzebne skreślić

Wniosek do pobrania pod linkiem POBIERZ

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE ARTYKUŁY

TERMINARZ

STY30
TydzieńPWŚCPSN
12930311234
2567891011
312131415161718
419202122232425
526272829303101

Ostatnio na forum

Eksperci infor.pl

Ireneusz Matusiak

Radca Prawny

Zostań ekspertem Infor.pl »