Wybierz branżę i znajdź firmę odpowiadającą Twoim potrzebom.
szukana fraza 
 
 
Strona 1 z 2 

Niezapłacenie składki ZUS w terminie - skutki dla przedsiębiorcy

Niezapłacenie składki ZUS w terminie. Dowiedz się jakie są skutki niezapłacenia składki ZUS w terminie. Ekspert wyjaśnia jakich następstw może spodziewać się przedsiębiorca.
Niezapłacenie składki ZUS w terminie
Niezapłacenie składki ZUS w terminie

Niezapłacenie składki ZUS w terminie a skutki dla przedsiębiorcy

Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (zwanej dalej ustawą o sus) za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się:

  •  osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych
  •  twórcę i artystę
  • Osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu
  • Wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  • Wspólnika spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej
  • Osobę prowadzącą niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty.

Osoby te, zwane dalej przedsiębiorcami, zobowiązane są do samodzielnego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

Zgodnie z art. 23. ust.1. ustawy o sus od nieopłaconych w terminie składek należne są od płatnika składek odsetki za zwłokę, na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.).

Odsetek za zwłokę nie nalicza się jednak, jeżeli ich wysokość nie przekraczała 6,60 zł.

W razie nieopłacenia składek lub opłacenia ich w zaniżonej wysokości, w myśl art. 24 ustawy o sus Zakład Ubezpieczeń Społecznych może wymierzyć płatnikowi składek dodatkową opłatę do wysokości 100 % nieopłaconych składek.

Składki oraz odsetki za zwłokę, koszty egzekucyjne, koszty upomnienia i dodatkowa opłata, zwane dalej „należnościami z tytułu składek”, nieopłacone w terminie, podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji lub egzekucji sądowej.

Polecamy: Składki ZUS przedsiębiorcy na etacie

Liczba komentarzy:
dodano: 2013-06-09 20:03 przez:gość
banda złodziei i tyle... cała kwintesencja ZUS-u
dodano: 2013-01-23 08:42 przez:gość
A co w sytuacji, gdy pracodawca pobiera z wynagrodzeń pracowników składki ale nie wpłaca ich na konto ZUS?
dodano: 2012-05-28 12:03 przez:gość
Niepłacenie składki ZUS w terminie to kwestia dosyć zabawna, bo przypomnę tylko obecny magiel związany z abolicją składek ZUS. Raz ZUS nie chce, raz chce ;)
Zamów darmowy newsletter

Niezbędnik »

Składki ZUS przedsiębiorcówKalkulator amortyzacji
Leasing a kredytWzory umów

Społeczność

Ekspert Infor.pl

Agata Bajek

Starszy Specjalista ds. Projektów HR - Grupa Tempo S.C.
ZOSTAŃ NASZYM EKSPERTEM