Wybierz branżę i znajdź firmę odpowiadającą Twoim potrzebom.
szukana fraza 
 
 

KRUS limit podatku 2012/2013

KRUS limit podatku 2012/2013. KRUS podał roczną kwotę graniczna podatku dochodowego należnego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na rok podatkowy 2012. Limit ten wynosi 3 011 zł.
KRUS limit 2012/2013
KRUS limit 2012/2013

KRUS limit podatku 2012

Limit ma znaczenie dla osób, które są ubezpieczone w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, prowadzących dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą. Spoczywa na nich obowiązek złożenia zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenia o nie przekroczeniu wyznaczonego limitu należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za ubiegły rok do 31 maja roku, w którym dokonują rozliczenia.

Polecamy: Terminy składki KRUS 2012

Przypomnijmy, zgodnie z przepisem art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnik lub domownik który rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczyna współpracę przy prowadzeniu tej działalności, może nadal podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników, jeśli:

1) podlegał temu ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata i nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub w dziale specjalnym w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, 

2) złoży w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczęcia współpracy przy prowadzeniu tej działalności,

3) nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym,

4) nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

5) kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (jeżeli działalność ta była prowadzona) nie przekracza określonej kwoty granicznej.

Polecamy: Nowe druki ZUS dla przyznania i wypłaty zasiłków 2012/2013

Roczna kwota graniczna, podlega corocznej waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem i jest ogłaszana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski"; w drodze obwieszczenia Ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

Jeżeli rozliczający się nie złoży zaświadczenia lub oświadczenia w odpowiedni terminie, wówczas musi liczyć się z ustaniem ubezpieczenia od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy prowadzeniu tej działalności. W takiej sytuacji od 1 czerwca będzie musiał odprowadzać składki do ZUS.

Źródło: KRUS/MM


Liczba komentarzy:
dodano: 2012-09-29 21:02 przez:elza
Nieprawda że płace stoja w miejscu- urzędnicy Tuska - malarza kominów z Gdańska dostali duże podwyżki płacy. Nie licząc premii po 30.000 zł za 2011 rok. Nie wprowadzaj w błąd słuchaczy. A naród niech sie sam karmi jak taki głupi , i niech pracuje do usranej smierci.
dodano: 2012-05-24 14:46 przez:KRUS
KRUS limit podatkowy 2012.

Matko jedyna! Nawet limity podatku dla krusowców rosną. Chleb drożej, składki US w górę, a płace jak stały w miejscu tak stoją!!!
Zamów darmowy newsletter

Niezbędnik »

Składki ZUS przedsiębiorcówKalkulator amortyzacji
Leasing a kredytWzory umów

Społeczność

Ekspert Infor.pl

Michał Wójtowicz

Ekspert Kredytowy Salomon Finance
ZOSTAŃ NASZYM EKSPERTEM