Wybierz branżę i znajdź firmę odpowiadającą Twoim potrzebom.
szukana fraza 
 
 
Strona 1 z 3 

Choroby parazawodowe

Z pojęciem choroby zawodowej pracodawcy stykają się dość często, w szczególności przy okazji dochodzenia przez swoich pracowników świadczeń na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. W ostatnim czasie coraz częściej w obrocie mówi się także o zjawisku chorób parazawodowych. Pojęcie to nie ma charakteru tak powszechnego, wymaga przybliżenia, tym bardziej, że może otwierać pracownikom drogę do dochodzenia od pracodawcy odszkodowania na podstawach prawa cywilnego.
Choroby parazawodowe
Choroby parazawodowe

Choroba zawodowa to pojęcie, dla wyjaśnienia którego kluczowe znaczenie ma zmodyfikowana w lipcu 2009 roku definicja choroby zawodowej. W świetle art. 235 (1) kodeksu pracy, za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych „narażeniem zawodowym”.

Zakres pojęcia choroby zawodowej składa się z dwóch podstawowych elementów: jeden ma charakter formalny- tylko choroba wymieniona w wykazie chorób zawodowych ustalonym przez ustawodawcę może być zakwalifikowana jako  zawodowa. Drugim z elementów o charakterze materialnym jest wykazanie związku przyczynowego między działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia albo sposobem wykonywania pracy a wystąpieniem choroby. Obecnie pojęcie choroby zawodowej jest skonstruowane wg metody listy zamkniętej. Oznacza to niemożność przekroczenia granic nią określonych i rozszerzenia ochrony na przypadki ustalone na innej drodze niż wydanie aktu normatywnego wysokiej rangi.

Nadmiernie restrykcyjna metoda pozostawia bez ochrony znaczną liczbę poszkodowanych, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu pod wpływem szkodliwych czynników środowiska pracy, ale nie spełniają ustawowych warunków. Metoda ta słabo reaguje na zmiany wynikające z postępu nauki oraz rozwoju cywilizacyjnego, wymaga obowiązkowych rewizji, których ustawodawca nie przewidział .

Liczba komentarzy:
Zamów darmowy newsletter

Niezbędnik »

Składki ZUS przedsiębiorcówKalkulator amortyzacji
Leasing a kredytWzory umów

Społeczność

Ekspert Infor.pl

Michał Wilk

Doradca podatkowy
ZOSTAŃ NASZYM EKSPERTEM