Wybierz branżę i znajdź firmę odpowiadającą Twoim potrzebom.
szukana fraza 
 
 
 Strona 2 z 3 

Choroby parazawodowe

Z pojęciem choroby zawodowej pracodawcy stykają się dość często, w szczególności przy okazji dochodzenia przez swoich pracowników świadczeń na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. W ostatnim czasie coraz częściej w obrocie mówi się także o zjawisku chorób parazawodowych. Pojęcie to nie ma charakteru tak powszechnego, wymaga przybliżenia, tym bardziej, że może otwierać pracownikom drogę do dochodzenia od pracodawcy odszkodowania na podstawach prawa cywilnego.

Powszechnie wiadomo, że pracownicy ponoszą szkody na osobie z powodu nie tylko chorób zawodowych, ale także innych schorzeń, które również mogą być spowodowane szkodliwymi warunkami pracy. Obowiązująca definicja chorób zawodowych nie obejmuje zatem chorób parazawodowych, zwanych również pracowniczymi,  związanych z pracą, które w dużym stopniu są następstwem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy, bądź ulegają nasileniu na skutek wykonywania pracy w niekorzystnych warunkach albo są związane z trybem życia zdeterminowanym przez pracę zawodową, ale w majestacie prawa nie są uznawane za choroby zawodowe.

Wykazem nie są objęte takie choroby jak nerwica, wrzodowa choroba żołądka, choroba niedokrwienna serca, choroby związane z pracą przy komputerze, schizofrenia, depresja i inne schorzenia psychiczne, podczas gdy wydaje się, że tego rodzaju schorzenia coraz częściej mogą być spowodowane szkodliwymi warunkami pracy.

Polecamy: 50-procentowe koszty uzyskania przychodu - porada

W aktualnym stanie wiedzy medycznej oraz orzecznictwa sądowego trudno uznać, że poza urzędowym wykazem chorób zawodowych pozostały jedynie schorzenia, których związek z warunkami środowiska pracy jest znikomy. Jednoznacznie potwierdzają to rozwiązania prawne zawarte w przepisach działu dziesiątego kodeksu pracy. W art. 227 § 1 k.p. ustawodawca zobowiązuje pracodawcę do stosowania środków zapobiegających nie tylko chorobom zawodowym, ale również „innym chorobom związanym z wykonywaną pracą”, natomiast w art. 236 k.p. nakłada na pracodawcę obowiązek systematycznego analizowania przyczyn chorób zawodowych i „innych chorób związanych z warunkami pracy”.

Liczba komentarzy:
Zamów darmowy newsletter

Niezbędnik »

Składki ZUS przedsiębiorcówKalkulator amortyzacji
Leasing a kredytWzory umów

Społeczność

Ekspert Infor.pl

Wojciech Szlawski

Radca prawny
ZOSTAŃ NASZYM EKSPERTEM