| INFORFK | INFORRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Mała firma > Finanse i rozwój > Jak napisać pozew o zapłatę na formularzu

Jak napisać pozew o zapłatę na formularzu

W sprawach o zapłatę, których wartość nie przekracza 10.000 zł, lub które niezależnie od wartości przedmiotu sporu dotyczą zapłaty czynszu z tytułu najmu – powód musi napisać pozew na formularzu. Mamy wtedy do czynienia z postępowaniem uproszczonym.

Krok 1. Sprawdzamy czy musimy składać pozew na formularzu.

Postępowanie uproszczone, dotyczy spraw o zapłatę:

39,90 zł500 pytań o VAT

1. wynikających z umów, w których wartość roszczenia nie przekracza 10.000 zł.

2. w sprawach o roszczenia wynikające z:

- rękojmi,

- gwarancji jakości

- lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej,

Jeśli wartość przedmiotu objętego roszczeniami nie przekracza 10.000 zł.

3. w sprawach o zapłatę z tytułu najmu lokalu mieszkalnego – niezależnie od wysokości

4. w sprawach o zapłatę czynszu i innych opłat w spółdzielni mieszkaniowej – niezależnie od wysokości.

Jeśli sprawa, którą planujemy wytoczyć mieści się ww. warunkach, pozew musimy złożyć na urzędowym formularzu

Uwaga! Kilka roszczeń

- W jednym pozwie na formularzu można dochodzić kilku roszczeń (np. z kilku faktur). Ich suma nie może przekraczać jednak 10.000 zł. Sprawy zaś muszą nadawać się do objęcia jednym powództwem.

Jeśli suma roszczeń przekracza 10.000 zł – pozew „wypada” z postępowania uproszczonego.


Krok 2. Formularz

Formularz można otrzymać w sądzie i wypełnić go ręcznie. Można również formularz wypełnić na komputerze, pobierając formularz m.in. ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

Uwaga! Należy przekreślić rubryki, w których nic nie wpisujemy.

Uwaga! Pozew należy drukować DWUSTRONNIE w formacie A4.


Krok 3. Wypełniamy formularz – część 1. Rubryki 1-5


Rubryka 1: Podajemy wartość przedmiotu sporu – cyframi i słownie.


Uwaga! Wartość przedmiotu sporu to nie do końca wartość dochodzonych roszczeń. Kwotę roszczeń należy, bowiem zaokrąglić do pełnego złotego w górę.


Przykład

Należność z faktury wynosi 2.456,08 zł. Wartość przedmiotu sporu wynosi: 2.457 zł (ZAWSZE zaokrąglamy w górę).

Rubryka 2: Sąd – Musimy wpisać sąd rejonowy właściwy dla sprawy, wraz z wydziałem (cywilnym, lub gospodarczym) - Musimy sami ustalić właściwość.

Właściwość miejscowa sądu

1. Co do zasady sądem właściwym, jest ten w okręgu którego :

a) ma miejsce zamieszkania (stałego pobytu) osoba fizyczna;

b) ma siedzibę osoba prawna (lub ułomna osoba prawna).

Gdy jego miejsce zamieszkanie nie jest znane lub nie leży w Polsce – uznaje się za nie ostatnie miejsce zamieszkania pozwanego w Polsce.

2. Sprawę można wytoczyć przed sąd właściwy dla miejsca jej wykonania w sprawach dotyczących:

a) Powództwa o ustalenie istnienia umowy,

b) wykonanie (czyli np. o zapłatę), rozwiązanie lub unieważnienie umowy.

c) odszkodowania z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. W sprawach przeciwko przedsiębiorcy – związanych z działalnością jegozakładu głównego, lub oddziału, sprawę można wytoczyć przed sądem właściwym dla zakładu, lub oddziału (nie koniecznie siedziby rejestrowej).

4. Strony mogą same w umowie ustalić w umowie właściwość miejscową sądu – nie można z niej jednak skorzystać jeśli spór dotyczy własności lub innych praw do nieruchomości.

avatar

2013-09-13 08:30 Zgłoś

super przewodnik:)

avatar

2012-08-23 15:51 Zgłoś

Wszystko ładnie, za jednym wyjątkiem: "Wypełnienie tej rubryki zależy od tego czy jest kilku pozwanych, czy jeden. Jeśli jeden - całą rubrykę skreślamy. Jeśli kilku, co do zasady (w praktyce) będziemy mieć solidarność roszczeń – wyjątki przekraczają zakres niniejszego opracowania." Wskazać należy, że zasadą przy wielości dłużników nie jest solidarność, lecz proporcjonalność - solidarność musi wynikać albo z umowy, albo z mocy przepisu szczególnego. Nie można zatem mówić o solidarności w kontekście zasady. Być może w praktyce zawiera się częściej umowy z klauzulą o solidarności długu, względnie - pozwy dotyczą szczególnych stanów faktycznych (np. pozew wobec małżonków itd.), jednak w prawie cywilnym solidarność jest wyjątkiem, a nie regułą. Solidarności się nie domniemywa!

avatar

2012-05-13 22:04 Zgłoś

Nasuwa mi się takie pytanie. Czy jeżeli pozew dotyczy kwoty wyższej niż 10.000zł (czyli nie jest to postępowanie uproszczone) to czy może być złożony na standardowym formularzu? Artykuł bardzo pomocy.

HITY INFORU

TERMINARZ

LIP28
TydzieńPWŚCPSN
2730123456
2878910111213
2914151617181920
3021222324252627
3128293031010203

Narzędzia przedsiębiorcy

Eksperci infor.pl

Piotr Kossakiewicz

Prawnik

Zostań ekspertem Infor.pl »