| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Mała firma > ABC małej firmy > Mikro, mały i średni przedsiębiorca - definicje

Mikro, mały i średni przedsiębiorca - definicje

Zrozumienie definicji mikro, małego i średniego przedsiębiorcy i różnicy pomiędzy nimi nie stanowi jedynie dywagacji doktrynalnych, ale jest konieczne w obrocie gospodarczym. W szczególności jest to wiedza niezbędna, dla tych mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy ubiegają się lub w najbliższej przyszłości planują ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach krajowych lub wspólnotowych programów pomocowych adresowanych właśnie do małych i średnich przedsiębiorców.

Polecamy: RODO. Ochrona danych osobowych. Przewodnik po zmianach

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM!

Kryterium zatrudnienia

  1. przez wielkość zatrudnienia należy rozumieć liczbę pełnych etatów zatrudnienia w danym roku – tzw. zasada pełnych etatów;
  2. przez pojęcie pracownika należy rozumieć osoby wykonujące pracę na rzecz pracodawcy na podstawie umowy o pracę, z tytułu mianowana, powołania, wyboru, spółdzielczej umowy o pracę, jak również na podstawie umowy zlecenia, czy umowy o dzieło. W wielu przypadkach może powstać problem z przeliczaniem formy zatrudnienia w postaci zlecenia, czy dzieła na pełen etat w rozumieniu przepisów prawa pracy. Dlatego też, wyliczenie średniorocznego zatrudnienia w przedsiębiorstwie często będzie miało jedynie wymiar szacunkowy;
  3. przy obliczaniu średniorocznego zatrudnienia nie uwzględnia się pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, dodatkowych urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowych urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego; (tak art. 109 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej);
  4. powoływane wyżej Rozporządzenie Komisji (WE) 70/2001, które znajduje zastosowanie przy ubieganiu się o pomoc finansową ze strony państwa, wprowadza dodatkowo tzw. współczynnik rocznych jednostek roboczych (RJR). Współczynnik ten pozwala na uwzględnienie osób, które w danym roku obrotowym nie pracowały w pełnym wymiarze czasu pracy, nie pracowały przez cały rok, albo wykonywały pracę sezonową. Dzięki temu współczynnikowi można określić ułamkową ilość osób zatrudnionych w skali roku.

Kryteria ekonomiczne (roczny obrót netto, suma aktywów z bilansu)

Przy badaniu czy dany przedsiębiorca spełnia kryteria ekonomiczne z definicji mikro, małego i średniego przedsiębiorcy należy uwzględnić nie tylko wyniki finansowego tego przedsiębiorcy, ale także przedsiębiorstwa powiązanego i przedsiębiorstwa partnerskiego.

Przedsiębiorstwa powiązane są to przedsiębiorstwa, które pozostają w jednej z wymienionych relacji:

  • przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza;
  • przedsiębiorstwo ma prawo powoływać i odwoływać większość członków organów innego przedsiębiorstwa;
  • przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem, lub postanowień w jego statucie lub w umowie spółki;
  • przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie na mocy umowy z innymi udziałowcami/akcjonariuszami tego przedsiębiorstwa większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy w tym przedsiębiorstwa (tak § art. 3 ust. 3 Załącznika do Rozporządzenia Komisji (WE) 70/2001)

Z kolei przez przedsiębiorstwa partnerskie należy rozumieć wszystkie inne przedsiębiorstwa, które nie spełniają kryteriów przedsiębiorstwa powiązanego, a jednocześnie występują następujące relacje przedsiębiorstwo działające na rynku wyższego szczebla (typu upstream) posiada samodzielnie lub wspólnie z co najmniej jednym przedsiębiorstwem powiązanym, co najmniej 25% kapitału innego przedsiębiorstwa działającego na rynku niższego szczebla (typu downstream) lub praw głosu w takim przedsiębiorstwie (tak art. 3 ust. 2 Załącznika do Rozporządzenia Komisji (WE) 70/2001).

Określanie kryteriów ekonomicznych następuje na podstawie danych z ksiąg rachunkowych, względnie ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Uwzględnia się ostatnio zatwierdzone okresy obrachunkowe.

Polecamy serwis: Mała firma

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK