| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Mała firma > ABC małej firmy > Przyłączenie budynku do sieci gazowej

Przyłączenie budynku do sieci gazowej

Przyłączenie do sieci następuje na podstawie umowy, po spełnieniu warunków przyłączenia do sieci. W jaki sposób przyłączyć budynek do sieci gazowej?

Obowiązki dystrybutora a prawa konsumenta

Dystrybutor ma obowiązek zawarcia umowy o przyłączenie do dystrybucyjnej sieci gazowej z konsumentami ubiegającymi się o nie, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczania paliw gazowych, a żądający zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia do sieci i odbioru. Umowa musi być zawarta na zasadach równoprawnego traktowania. Jeżeli dystrybutor odmówi zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, jest zobowiązany niezwłocznie pisemnie powiadomić o odmowie jej zawarcia zarówno Prezesa URE, jak i konsumenta, podając przyczyny odmowy. W takim przypadku, konsument może wnosić do Prezesa URE o rozstrzygnięcie sporu w przedmiocie odmowy zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej.

Porozmawiaj o tym na naszym Forum!

Konsument ubiegający się o przyłączenie do sieci gazowej składa do dystrybutora wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej. Wzór wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej ustala oraz udostępnia w swojej siedzibie i na swojej stronie internetowej dystrybutor.

W przypadku gdy wniosek nie spełnia określonych wymogów, dystrybutor, w terminie 7 dni od daty wpłynięcia wniosku, wzywa konsumenta (wnioskodawcę) do jego uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 21 dni. Jeżeli wniosek nie zostanie uzupełniony w wyznaczonym czasie, dystrybutor pozostawia go bez rozpatrzenia.

Przyłączenie budynku do sieci elektroenergetycznej

Dystrybutor jest zobowiązany wydać warunki przyłączenia w terminie 21 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o określenie warunków przyłączenia przez konsumenta (zaliczanego do grupy przyłączeniowej B podgrupy I, określonej w rozporządzeniu systemowym). Natomiast w sytuacji gdy z istotnych powodów nie może być dotrzymany 21 dniowy termin wydania warunków przyłączenia, dystrybutor informuje niezwłocznie konsumenta (wnioskodawcę) o innym terminie ich wydania.

Po uzyskaniu warunków przyłączenia konsument ma prawo do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej. Dystrybutor nie ma obowiązku zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, gdy konsument ubiegający się
o zawarcie umowy o przyłączenie nie ma tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości, obiektu lub lokalu, do których paliwa gazowe mają być dostarczane (np. prawo własności, umowa najmu, spółdzielcze prawo
własności). Szczegółowy opis procedury przyłączenia do sieci gazowej zawarty został w IRiESD (patrz Słownik), która jest publikowana na stronie internetowej dystrybutora.

Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej - krok po kroku

Umowa o przyłączenie do sieci gazowej

Umowa o przyłączenie do sieci gazowej powinna zawierać co najmniej postanowienia określające:

• termin realizacji przyłączenia,
• wysokość opłaty za przyłączenie,
• miejsce rozgraniczenia własności sieci przedsiębiorstwa energetycznego i instalacji podmiotu przyłączanego,
• zakres robót niezbędnych przy realizacji przyłączenia,
• wymagania dotyczące lokalizacji układu pomiarowego i jego parametrów,
• harmonogram przyłączenia,
• warunki udostępnienia przedsiębiorstwu energetycznemu nieruchomości należącej do podmiotu przyłączanego w celu budowy lub rozbudowy sieci niezbędnej do realizacji przyłączenia,
• przewidywany termin zawarcia umowy, na podstawie której nastąpi dostarczanie paliw gazowych,
• ilości paliw gazowych przewidzianych do odbioru,
• moc przyłączeniową,
• odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy, a w szczególności za opóźnienie terminu realizacji prac w stosunku do ustalonego w umowie,
• okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania.

Dofinansowanie na rozwój firmy 2014 - 2015 r.

Opłatę za przyłączenie do sieci gazowej ustala dystrybutor w oparciu o stawki opłat zawarte w taryfie zatwierdzanej przez Prezesa URE. Stawki te są kalkulowane w odniesieniu do wielkości mocy przyłączeniowej i długości odcinka sieci służącego do przyłączenia.

W przypadku gdy dystrybutor odmówi przyłączenia do sieci z powodu braku warunków ekonomicznych, za przyłączenie do sieci dystrybutor może w umowie ustalić opłatę w wysokości uzgodnionej z podmiotem ubiegającym się o przyłączenie do sieci, a nie obliczoną w oparciu o stawki opłat zawarte w taryfie.

Jak zaskarżyć nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym?

Źródło: Zbiór Praw Konsumenta Paliw Gazowych, Urząd Regulacji Energetyki

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK