| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Mała firma > ABC małej firmy > Korzyści z zatrudnienia na praktykę absolwencką

Korzyści z zatrudnienia na praktykę absolwencką

Przedsiębiorcy coraz chętniej szukają osób do pracy z jednoczesnym zmniejszeniem kosztów zatrudnienia. Najczęściej poszukują praktykantów bądź absolwentów. Umowa absolwencka pozwana zdobyć pracownika, bez konieczności wypłacania mu wynagrodzenia, a absolwentowi pozwala znaleźć niezbędne doświadczenie. Dla obu stron umowa ta jest korzystna.

Niektóre korzyści dla pracodawcy i praktykanta

Inne obowiązki pracodawcy

Miejsce odbywania praktyki nie zostało wymienione jako konieczny element umowy o praktykę absolwencką. Nie ma jednak przeszkód, aby strony określiły je w umowie. W zależności od charakteru pracy wykonywanej w ramach praktyki miejscem tym może być zarówno stały punkt, jak i oznaczony obszar. W konsekwencji do osób odbywających praktykę nie będzie się stosować art. 775 k.p., przyznającego pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy prawo do należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową (pismo Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy z 31 marca 2010 r. w sprawie rozliczania podróży służbowych w czasie praktyk absolwenckich, GPP-364-4560-25-1/10/PE/RP).

Podmiot przyjmujący na praktykę musi zapewnić praktykantowi bezpieczne i higieniczne warunki odbywania praktyki, w tym – w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z odbywaniem praktyki – odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Nie może mu jednak powierzać pracy szczególnie niebezpiecznej.

Po zakończeniu praktyki, na wniosek praktykanta, jego organizator musi wystawić praktykantowi na piśmie zaświadczenie o rodzaju wykonywanej pracy i umiejętnościach nabytych w czasie odbywania praktyki.

Rozwiązanie umowy

Umowa o praktykę absolwencką może zostać rozwiązana przez strony:

  • w każdym czasie, gdy jest bezpłatna,
  • z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia, na podstawie pisemnego wypowiedzenia, gdy jest odpłatna.

Ponieważ przepisy nie wskazują, co oznacza rozwiązanie umowy „w każdym czasie”, należy przyjąć, że chodzi tutaj o wypowiedzenie bezzwłoczne (natychmiastowe), którego może dokonać każda ze stron umowy, chyba że w umowie nieodpłatnej określono inny sposób rozwiązania umowy, np. z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Przykładowy wzór zaświadczenia o odbytej praktyce

Gdańsk, 30 maja 2014 r.

Bank ABC SA

Oddział I w Gdańsku

Zaświadczenie
o odbytej praktyce absolwenckiej

Pani Anna Nowak, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Ekonomii, w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 30 maja 2014 r. odbyła praktykę w Banku ABC SA, Oddział I w Gdańsku.

Zakres czynności w trakcie praktyki obejmował wykonywanie następujących czynności:

  • kontakt z klientami banku,
  • przygotowywanie baz klientów danego segmentu,
  • przygotowywanie projektów umów rachunków bankowych i produktów powiązanych,
  • raportowanie codziennej sprzedaży produktów banku.

Maria Kowalska

Dyrektor Oddziału I Banku ABC SA

w Gdańsku

Napoje dla pracowników w czasie upałów

PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 183a–183e, art. 775, art. 129 § 1, art. 131 § 1, art. 132 § 1, art. 133 § 1, art. 134, art. 1573 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208),
  • art. 1–7 ustawy z 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz.U. Nr 127, poz. 1052),
  • art. 6 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1442; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 598),
  • art. 75 ust. 1 pkt 7 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 674; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 598).

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Celichowscy Służewska-Woźnicka Spółka Partnerska Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK