| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Mała firma > ABC małej firmy > Korzyści z zatrudnienia na praktykę absolwencką

Korzyści z zatrudnienia na praktykę absolwencką

Przedsiębiorcy coraz chętniej szukają osób do pracy z jednoczesnym zmniejszeniem kosztów zatrudnienia. Najczęściej poszukują praktykantów bądź absolwentów. Umowa absolwencka pozwana zdobyć pracownika, bez konieczności wypłacania mu wynagrodzenia, a absolwentowi pozwala znaleźć niezbędne doświadczenie. Dla obu stron umowa ta jest korzystna.

Niektóre korzyści dla pracodawcy i praktykanta

Inne obowiązki pracodawcy

Miejsce odbywania praktyki nie zostało wymienione jako konieczny element umowy o praktykę absolwencką. Nie ma jednak przeszkód, aby strony określiły je w umowie. W zależności od charakteru pracy wykonywanej w ramach praktyki miejscem tym może być zarówno stały punkt, jak i oznaczony obszar. W konsekwencji do osób odbywających praktykę nie będzie się stosować art. 775 k.p., przyznającego pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy prawo do należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową (pismo Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy z 31 marca 2010 r. w sprawie rozliczania podróży służbowych w czasie praktyk absolwenckich, GPP-364-4560-25-1/10/PE/RP).

Podmiot przyjmujący na praktykę musi zapewnić praktykantowi bezpieczne i higieniczne warunki odbywania praktyki, w tym – w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z odbywaniem praktyki – odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Nie może mu jednak powierzać pracy szczególnie niebezpiecznej.

Po zakończeniu praktyki, na wniosek praktykanta, jego organizator musi wystawić praktykantowi na piśmie zaświadczenie o rodzaju wykonywanej pracy i umiejętnościach nabytych w czasie odbywania praktyki.

Rozwiązanie umowy

Umowa o praktykę absolwencką może zostać rozwiązana przez strony:

  • w każdym czasie, gdy jest bezpłatna,
  • z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia, na podstawie pisemnego wypowiedzenia, gdy jest odpłatna.

Ponieważ przepisy nie wskazują, co oznacza rozwiązanie umowy „w każdym czasie”, należy przyjąć, że chodzi tutaj o wypowiedzenie bezzwłoczne (natychmiastowe), którego może dokonać każda ze stron umowy, chyba że w umowie nieodpłatnej określono inny sposób rozwiązania umowy, np. z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Przykładowy wzór zaświadczenia o odbytej praktyce

Gdańsk, 30 maja 2014 r.

Bank ABC SA

Oddział I w Gdańsku

Zaświadczenie
o odbytej praktyce absolwenckiej

Pani Anna Nowak, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Ekonomii, w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 30 maja 2014 r. odbyła praktykę w Banku ABC SA, Oddział I w Gdańsku.

Zakres czynności w trakcie praktyki obejmował wykonywanie następujących czynności:

  • kontakt z klientami banku,
  • przygotowywanie baz klientów danego segmentu,
  • przygotowywanie projektów umów rachunków bankowych i produktów powiązanych,
  • raportowanie codziennej sprzedaży produktów banku.

Maria Kowalska

Dyrektor Oddziału I Banku ABC SA

w Gdańsku

Napoje dla pracowników w czasie upałów

PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 183a–183e, art. 775, art. 129 § 1, art. 131 § 1, art. 132 § 1, art. 133 § 1, art. 134, art. 1573 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208),
  • art. 1–7 ustawy z 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz.U. Nr 127, poz. 1052),
  • art. 6 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1442; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 598),
  • art. 75 ust. 1 pkt 7 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 674; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 598).

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK