| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Mała firma > ABC małej firmy > Jak przedsiębiorca powinien chronić dane osobowe?

Jak przedsiębiorca powinien chronić dane osobowe?

Przedsiębiorca przetwarzający dane osobowe czy to swoich klientów, czy pracowników musi liczyć się z pewnymi obowiązkami dotyczącymi infrastruktury technicznej i sposobu korzystania z niej, które muszą sprostać wymaganiom nałożonym na niego przez ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 j.t.).

Ustawodawca wprowadził 3 poziomy bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym ze względu na kategorie przetwarzanych danych oraz zagrożenia. Są to poziomy:
1) podstawowy;
2) podwyższony;
3) wysoki.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych:

Poziom co najmniej podstawowy stosuje się, gdy:
1) w systemie informatycznym nie są przetwarzane dane, o których mowa w art. 27 ustawy o ochronie danych osobowych (dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz dane dotyczące skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.), oraz
2) żadne z urządzeń systemu informatycznego, służącego do przetwarzania danych osobowych nie jest połączone z siecią publiczną.

Poziom co najmniej podwyższony stosuje się, gdy:
1) w systemie informatycznym przetwarzane są dane osobowe, o których mowa w art. 27 ustawy o ochronie danych osobowych, oraz
2) żadne z urządzeń systemu informatycznego, służącego do przetwarzania danych osobowych nie jest połączone z siecią publiczną.

Poziom wysoki stosuje się, gdy przynajmniej jedno urządzenie systemu informatycznego, służącego do przetwarzania danych osobowych, połączone jest z siecią publiczną (np. internet).

Środki bezpieczeństwa na poziomie podstawowym

Oprócz zabezpieczenia obszaru, w którym przetwarzane są dane osobowe, o czym była mowa powyżej, w samym systemie informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych stosuje się mechanizmy kontroli dostępu do tych danych. Jeżeli dostęp do danych przetwarzanych w systemie informatycznym posiadają co najmniej dwie osoby, wówczas obowiązkiem przedsiębiorcy jest zapewnienie, aby:
a) w systemie tym rejestrowany był dla każdego użytkownika odrębny identyfikator;
b) dostęp do danych był możliwy wyłącznie po wprowadzeniu identyfikatora i dokonaniu uwierzytelnienia.

W przypadku, gdy użytkownik utracił uprawnienia do przetwarzania danych, to jego identyfikator nie może być przydzielony innej osobie.

W przypadku gdy do uwierzytelniania użytkowników używa się hasła, jego zmiana następuje nie rzadziej niż co 30 dni. Hasło musi składać się co najmniej z 6 znaków.

Dane osobowe przetwarzane w systemie informatycznym zabezpiecza się przez wykonywanie kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów służących do przetwarzania danych. Tak wykonane kopie zapasowe przechowuje się w miejscach zabezpieczających je przed nieuprawnionym przejęciem, modyfikacją, uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz usuwa się je niezwłocznie po ustaniu ich użyteczności.

System informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych musi być zabezpieczony, w szczególności przed:
1) działaniem oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego (m.in. wszelkiego rodzaju wirusy, trojany i diallery);
2) utratą danych spowodowaną awarią zasilania lub zakłóceniami w sieci zasilającej ( np. serwery powinny posiadać akumulatory awaryjne).

Osoba użytkująca komputer przenośny zawierający dane osobowe zachowuje szczególną ostrożność podczas jego transportu, przechowywania i użytkowania poza obszarem, w którym przetwarzane są dane osobowe, w tym stosuje środki ochrony kryptograficznej wobec przetwarzanych danych osobowych.

W przypadku, gdy przedsiębiorca chce zlikwidować urządzenia, dyski lub inne elektroniczne nośniki informacji zawierające dane osobowe, musi pozbawić je wcześniej zapisu tych danych, a w przypadku gdy nie jest to możliwe, uszkodzić je w sposób uniemożliwiający ich odczytanie. W przypadku przekazywania takich urządzeń lub dysków podmiotowi nieuprawnionemu do przetwarzania danych - pozbawia się je wcześniej zapisu danych osobowych, w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie.

Nawet w przypadku oddania takich urządzeń, dysków lub innych elektronicznych nośników informacji zawierających dane osobowe do naprawy, należy wcześniej pozbawić je zapisu tych danych w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie albo naprawia się je pod nadzorem osoby upoważnionej przez administratora danych.

Administrator danych zobowiązany jest do monitorowania wdrożonych zabezpieczeń systemu informatycznego.

Środki bezpieczeństwa na poziomie podwyższonym

W przypadku, gdy do uwierzytelniania użytkowników używa się hasła, musi ono składać się co najmniej z 8 znaków, zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne.

Urządzenia i nośniki zawierające dane osobowe, przekazywane poza obszar, w którym następuje ich przetwarzanie, zabezpiecza się w sposób zapewniający poufność i integralność tych danych.

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym, o której była mowa wyżej w przypadku poziomu podwyższonego musi być rozszerzona o sposób stosowania środków bezpieczeństwa na poziomie podwyższonym.

Administrator danych na poziomie podwyższonym musi stosować również środki bezpieczeństwa przewidziane przepisami dotyczącymi środków bezpieczeństwa na poziomie podstawowym.

Środki bezpieczeństwa na poziomie wysokim

Najczęściej jednak przedsiębiorcy mają połączenie z Internetem, który rozumiany jest jako sieć publiczna, a zatem powinni stosować środki bezpieczeństwa na poziomie wysokim.
W takim przypadku system informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych, powinien być chroniony przed zagrożeniami pochodzącymi z sieci publicznej poprzez wdrożenie fizycznych lub logicznych zabezpieczeń chroniących przed nieuprawnionym dostępem.

W przypadku zastosowania logicznych zabezpieczeń, obejmują one:
a) kontrolę przepływu informacji pomiędzy systemem informatycznym administratora danych a siecią publiczną;
b) kontrolę działań inicjowanych z sieci publicznej i systemu informatycznego administratora danych.

Zobacz: Zawieszenie działalności gospodarczej - porada

Administrator danych powinien stosować środki kryptograficznej ochrony wobec danych wykorzystywanych do uwierzytelnienia, które są przesyłane w sieci publicznej.

Administrator danych na poziomie wysokim środki bezpieczeństwa, musi stosować również środki bezpieczeństwa przewidziane przepisami dotyczącymi środków bezpieczeństwa na poziomie podwyższonym i podstawowym.

Marek Pasiński – Radca Prawny
Piotr Skórski - Prawnik

Kancelaria Radcy Prawnego w Krakowie www.pasinski.pl

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK