| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Mała firma > ABC małej firmy > Obowiązki przedsiębiorców handlujących sprzętem AGD w zakresie ochrony środowiska

Obowiązki przedsiębiorców handlujących sprzętem AGD w zakresie ochrony środowiska

Importuję telefony komórkowe spoza Unii Europejskiej, jakie mam obowiązki wobec ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym?

Dalsze obowiązki wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym obejmują przedsiębiorcę, który nie podpisał umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Wprowadzający sprzęt wpisany do rejestru ma obowiązek uiszczania w terminie do końca lutego każdego roku opłaty rocznej na odrębny rachunek bankowy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ). Jej wysokość określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej.

Opłatę roczną nalicza się w zależności od rocznych obrotów netto ze sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego w poprzednim roku obrotowym.


Opłata roczna - uiszczania jest w terminie do końca lutego każdego roku na odrębny rachunek bankowy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska:

NBP O/Warszawa
48 1010 1010 0006 4813 9150 0000
Tytułem:"Opłata roczna, nr rej. .................... "

Sprawozdania

Kolejnym, bardzo ważnym obowiązkiem są sprawozdania, jakie wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny ma obowiązek wysłać do GIOŚ:

1. Sprawozdanie o ilości i masie wprowadzonego sprzętu (do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym nastąpiło wprowadzenie sprzętu),

2. Sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz unieszkodliwianiu (do 30 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym nastąpiło zebranie, przetworzenie, odzysk oraz unieszkodliwienie sprzętu),

3. Sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu (do dnia 31 marca po roku, w którym nastąpiło zebranie lub odzysk, w tym recykling, zużytego sprzętu),

4. Wykaz zakładów przetwarzania, które tworzyły sieć zakładów przetwarzania wprowadzającego sprzęt (do dnia 31 marca każdego roku),

5. Sprawozdanie zawierające odrębnie dla poszczególnych rodzajów sprzętu określonych w załączniku nr 1 do ustawy informacje o wysokości należnej opłaty produktowej (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lutego 2006r. - Dz. U. Nr 34 poz. 241) (do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy).

Polecamy: Jak rozliczać koszty w czasie

Obowiązek wynikający z punktu 5 wszedł w życie 1 stycznia 2008 r.  Pierwsze sprawozdanie należało przekazać do GIOŚ w terminie do 31 marca 2009r.


Sprawozdania w formie pisemnej należy przesyłać na adres:

Główny Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa


Niezłożenie wymaganych przepisami prawa sprawozdań podlega karze grzywny (mandat może zostać nałożony na przedsiębiorcę przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska).


Opłata produktowa


Kolejnym obowiązkiem wynikającym z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym jest opłata produktowa. Wynika ona z tego, że wprowadzający sprzęt jest obowiązany do osiągnięcia określonych w ustawie poziomów recyklingu i odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W przypadku nie osiągnięcia wymaganych poziomów, przedsiębiorca jest zobowiązany do wniesienia tzw. opłaty produktowej, której obowiązek obliczenia powstaje na koniec roku kalendarzowego.

Wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny zobowiązany jest do osiągnięcia następujących poziomów odzysku i recyklingu sprzętu:

1) dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu ujętego w grupach 1 i 10 określonych
w załączniku nr 1 do ustawy:
a) odzysku - 80 % masy zużytego sprzętu
b) recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytego sprzętu - 75 % masy zużytego sprzętu;

2) dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu ujętego w grupach 3 i 4 określonych w załączniku nr 1 do ustawy:
a) odzysku - 75 % masy zużytego sprzętu
b) recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytego sprzętu - 65 % masy zużytego sprzętu;

3) dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu ujętego w grupach 2, 5-7 i 9 określonych w załączniku nr 1 do ustawy:
a) odzysku - 70 % masy zużytego sprzętu
b) recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytego sprzętu - 50 % masy zużytego sprzętu;

4) dla zużytych gazowych lamp wyładowczych - recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytych lamp wyładowczych w wysokości 80 % masy tych zużytych lamp.

Wprowadzający sprzęt i organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, którzy nie wykonali obowiązku odzysku i recyklingu, są obowiązani do wpłacania opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego:

1) poziomu odzysku,
2) poziomu recyklingu,

dla każdej grupy sprzętu określonej w załączniku nr 1 do ustawy (np. oddzielnie dla grupy 1 Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego [np. pralka] i dla grupy 2 Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego [np. odkurzacz]).

Opłatę produktową wylicza się jako iloczyn stawki opłaty produktowej (stawki znajdują się w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla sprzętu  różnicy pomiędzy wymaganym a osiągniętym poziomem odzysku lub recyklingu zużytego sprzętu. Podstawę obliczenia opłaty produktowej stanowi masa zużytego sprzętu określona w kilogramach.

Należna opłata produktowa jest wpłacana na odrębny rachunek bankowy wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy.

Jeżeli łączna wysokość opłaty produktowej za daną grupę sprzętu określoną w załączniku nr 1 do ustawy nie przekracza 50 zł, należnej opłaty produktowej nie wpłaca się. W takim wypadku podmiot pomimo nie uiszczania opłaty produktowej jest obowiązany do sporządzenia sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej). 

Krzysztof Pietrzak

ekspert ochrony środowiska z GIOŚ

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Obowiązki przedsiębiorców handlujących sprzętem AGD w zakresie ochrony środowiska
Obowiązki przedsiębiorców handlujących sprzętem AGD w zakresie ochrony środowiska

Przewodnik po zmianach przepisów 2017/201825.80 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Izabela Żurkowska-Mróz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK