| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Mała firma > ABC małej firmy > Obowiązki przedsiębiorców handlujących sprzętem AGD w zakresie ochrony środowiska

Obowiązki przedsiębiorców handlujących sprzętem AGD w zakresie ochrony środowiska

Importuję telefony komórkowe spoza Unii Europejskiej, jakie mam obowiązki wobec ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym?

Dalsze obowiązki wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym obejmują przedsiębiorcę, który nie podpisał umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Wprowadzający sprzęt wpisany do rejestru ma obowiązek uiszczania w terminie do końca lutego każdego roku opłaty rocznej na odrębny rachunek bankowy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ). Jej wysokość określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej.

Opłatę roczną nalicza się w zależności od rocznych obrotów netto ze sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego w poprzednim roku obrotowym.


Opłata roczna - uiszczania jest w terminie do końca lutego każdego roku na odrębny rachunek bankowy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska:

NBP O/Warszawa
48 1010 1010 0006 4813 9150 0000
Tytułem:"Opłata roczna, nr rej. .................... "

Sprawozdania

Kolejnym, bardzo ważnym obowiązkiem są sprawozdania, jakie wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny ma obowiązek wysłać do GIOŚ:

1. Sprawozdanie o ilości i masie wprowadzonego sprzętu (do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym nastąpiło wprowadzenie sprzętu),

2. Sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz unieszkodliwianiu (do 30 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym nastąpiło zebranie, przetworzenie, odzysk oraz unieszkodliwienie sprzętu),

3. Sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu (do dnia 31 marca po roku, w którym nastąpiło zebranie lub odzysk, w tym recykling, zużytego sprzętu),

4. Wykaz zakładów przetwarzania, które tworzyły sieć zakładów przetwarzania wprowadzającego sprzęt (do dnia 31 marca każdego roku),

5. Sprawozdanie zawierające odrębnie dla poszczególnych rodzajów sprzętu określonych w załączniku nr 1 do ustawy informacje o wysokości należnej opłaty produktowej (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lutego 2006r. - Dz. U. Nr 34 poz. 241) (do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy).

Polecamy: Jak rozliczać koszty w czasie

Obowiązek wynikający z punktu 5 wszedł w życie 1 stycznia 2008 r.  Pierwsze sprawozdanie należało przekazać do GIOŚ w terminie do 31 marca 2009r.


Sprawozdania w formie pisemnej należy przesyłać na adres:

Główny Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa


Niezłożenie wymaganych przepisami prawa sprawozdań podlega karze grzywny (mandat może zostać nałożony na przedsiębiorcę przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska).


Opłata produktowa


Kolejnym obowiązkiem wynikającym z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym jest opłata produktowa. Wynika ona z tego, że wprowadzający sprzęt jest obowiązany do osiągnięcia określonych w ustawie poziomów recyklingu i odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W przypadku nie osiągnięcia wymaganych poziomów, przedsiębiorca jest zobowiązany do wniesienia tzw. opłaty produktowej, której obowiązek obliczenia powstaje na koniec roku kalendarzowego.

Wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny zobowiązany jest do osiągnięcia następujących poziomów odzysku i recyklingu sprzętu:

1) dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu ujętego w grupach 1 i 10 określonych
w załączniku nr 1 do ustawy:
a) odzysku - 80 % masy zużytego sprzętu
b) recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytego sprzętu - 75 % masy zużytego sprzętu;

2) dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu ujętego w grupach 3 i 4 określonych w załączniku nr 1 do ustawy:
a) odzysku - 75 % masy zużytego sprzętu
b) recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytego sprzętu - 65 % masy zużytego sprzętu;

3) dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu ujętego w grupach 2, 5-7 i 9 określonych w załączniku nr 1 do ustawy:
a) odzysku - 70 % masy zużytego sprzętu
b) recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytego sprzętu - 50 % masy zużytego sprzętu;

4) dla zużytych gazowych lamp wyładowczych - recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytych lamp wyładowczych w wysokości 80 % masy tych zużytych lamp.

Wprowadzający sprzęt i organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, którzy nie wykonali obowiązku odzysku i recyklingu, są obowiązani do wpłacania opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego:

1) poziomu odzysku,
2) poziomu recyklingu,

dla każdej grupy sprzętu określonej w załączniku nr 1 do ustawy (np. oddzielnie dla grupy 1 Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego [np. pralka] i dla grupy 2 Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego [np. odkurzacz]).

Opłatę produktową wylicza się jako iloczyn stawki opłaty produktowej (stawki znajdują się w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla sprzętu  różnicy pomiędzy wymaganym a osiągniętym poziomem odzysku lub recyklingu zużytego sprzętu. Podstawę obliczenia opłaty produktowej stanowi masa zużytego sprzętu określona w kilogramach.

Należna opłata produktowa jest wpłacana na odrębny rachunek bankowy wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy.

Jeżeli łączna wysokość opłaty produktowej za daną grupę sprzętu określoną w załączniku nr 1 do ustawy nie przekracza 50 zł, należnej opłaty produktowej nie wpłaca się. W takim wypadku podmiot pomimo nie uiszczania opłaty produktowej jest obowiązany do sporządzenia sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej). 

Krzysztof Pietrzak

ekspert ochrony środowiska z GIOŚ

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Łątkowski

Adwokat kościelny, Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »