| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Mała firma > ABC małej firmy > Kiedy nie można prowadzić działalności gospodarczej?

Kiedy nie można prowadzić działalności gospodarczej?

Wykonywanie działalności gospodarczej jest, co do zasady, swobodne. Istnieją jednak pewne ograniczenia, których należy przestrzegać. Konsekwencją nieposzanowania tych zasad może być nawet zakaz wykonywania działalności gospodarczej orzeczony przez sąd. W jaki sposób może do tego dojść?

Tę samą zasadę stosuje się do osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorcy będącego osobą prawną lub spółką handlową niemającą osobowości prawnej, jeżeli niewypłacalność przedsiębiorcy lub pogorszenie jego sytuacji finansowej jest następstwem celowego działania lub rażącego niedbalstwa tych osób.
Sąd nie orzeknie jednak zakazu w przypadku, o którym mowa powyżej, jeżeli postępowanie w tej sprawie nie zostało wszczęte w terminie roku od dnia umorzenia lub zakończenia postępowania upadłościowego albo oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania. Gdy natomiast wniosek o ogłoszenie upadłości nie był złożony, w terminie trzech lat od dnia, w którym dłużnik obowiązany był taki wniosek złożyć.

W sprawach, o których mowa powyżej orzeka sąd upadłościowy. Jeżeli jednak postępowania upadłościowego nie wszczęto albo oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości lub umorzono postępowanie upadłościowe, orzeka sąd właściwy do rozpoznania sprawy o ogłoszenie upadłości.

Nie zawsze orzeczenie o zakazie prowadzenia działalności jest konieczne. Sąd może bowiem odstąpić od orzekania tego zakazu, jeżeli sąd upadłościowy oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań przez przedsiębiorcę nie przekracza trzech miesięcy, a suma niewykonanych zobowiązań nie przekracza 10 % wartości bilansowej przedsiębiorstwa dłużnika i zezwolił na wszczęcie postępowania naprawczego.

Warto zaznaczyć, że postępowanie w sprawach orzeczenia zakazu prowadzenia działalności jest wszczynane wyłącznie na wniosek. Taki wniosek może zostać złożony przez wierzyciela, tymczasowego nadzorcy sądowego, zarządcy przymusowego, syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy, a także Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Może mieć miejsce sytuacja, w której w toku postępowania funkcja tymczasowego nadzorcy, zarządcy przymusowego, syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy wygaśnie. Nie ma to jednak wpływu na dalszy bieg postępowania wszczętego na wniosek przez nich złożony. W sprawach tych stosuje się przepisy o postępowaniu nieprocesowym.

Sąd wydaje postanowienie po przeprowadzeniu rozprawy. Jest to zwykłe postępowanie dwuinstancyjne, co oznacza, że od postanowienia wydanego w pierwszej instancji przysługuje apelacja, zaś od postanowienia sądu drugiej instancji przysługuje skarga kasacyjna.

Po zakończeniu postępowania odpis prawomocnego postanowienia sąd przesyła do Krajowego Rejestru Sądowego celem ujawnienia orzeczenia, które zapadło, co ma na celu bezpieczeństwo obrotu prawnego.

Polecamy: Jakie są skutki niezgłoszenia w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki?

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

ExpaTax

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK