| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Mała firma > ABC małej firmy > Zasady wykonywania działalności gospodarczej polegającej na produkcji nośników optycznych

Zasady wykonywania działalności gospodarczej polegającej na produkcji nośników optycznych

Przedsiębiorca decydujący się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji nośników optycznych, czyli płyt CD oraz DVD, musi liczyć się z dodatkowymi wymogami stawianymi przez przepisy prawa.

Sposób prowadzenia rejestru informacji, tryb przekazywania informacji przez przedsiębiorcę oraz wzory formularzy, a także rodzaje kodów identyfikacyjnych zgodnych ze standardami międzynarodowymi określa, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, uwzględniając przy tym konieczność zapewnienia przejrzystości zapisu informacji znajdujących się w rejestrze oraz nieobciążanie przedsiębiorcy nadmiernymi utrudnieniami w zakresie prowadzonej działalności.

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego sprawuje kontrolę w zakresie produkcji i zwielokrotniania nośników optycznych, w szczególności w celu zapewnienia ich zgodności z udzielonymi przez uprawnionych, na podstawie niniejszej ustawy, upoważnieniami.

Polecamy: serwis Firma

W ramach sprawowanej kontroli minister może, w każdym czasie, z uwzględnieniem przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, zarządzić przeprowadzenie kontroli działalności przedsiębiorcy w zakresie zgodności ze stanem faktycznym przekazywanych mu informacji. Kontrolę przeprowadza kontroler na podstawie pisemnego, imiennego upoważnienia zawierającego wskazanie przedsiębiorcy, przedmiotu, zakresu i terminu rozpoczęcia i zakończenia kontroli oraz dowodu tożsamości. Przedsiębiorca, na żądanie kontrolera, powinien udostępnić mu wszystkie dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli.

Kontroler ma w szczególności prawo do:
• wstępu na teren nieruchomości, do obiektu, lokalu lub ich części należących do przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie produkcji i zwielokrotniania nośników optycznych,
• wglądu do dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej będącej przedmiotem kontroli, z zachowaniem przepisów o ochronie tajemnic ustawowo chronionych,
• żądania od pracowników ustnych i pisemnych wyjaśnień,
• zabezpieczania dowodów.

Wyniki przeprowadzonej kontroli kontroler przedstawia w protokole kontroli. Protokół kontroli podpisują kontroler i przedsiębiorca. W przypadku odmowy albo niemożliwości podpisania protokołu kontroli przez przedsiębiorcę protokół podpisuje tylko kontroler, dokonując w protokole stosownej adnotacji o tej odmowie albo o przyczynach uniemożliwiających podpisanie protokołu kontroli.

Protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje przedsiębiorca.

Po przeprowadzeniu kontroli protokół trafia do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. minister sporządza wystąpienie pokontrolne. Powinien to uczynić w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu kontroli. Następnie wystąpienie to przekazywane jest niezwłocznie przedsiębiorcy. Przedsiębiorca zaś, w terminie czternastu dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, może zgłosić na piśmie zastrzeżenia do ustaleń i wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.

Polecamy: Jak wybrać i rozliczyć lokal dla firmy?

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

BillBird SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK