| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Mała firma > ABC małej firmy > Zasady wykonywania działalności gospodarczej polegającej na produkcji nośników optycznych

Zasady wykonywania działalności gospodarczej polegającej na produkcji nośników optycznych

Przedsiębiorca decydujący się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji nośników optycznych, czyli płyt CD oraz DVD, musi liczyć się z dodatkowymi wymogami stawianymi przez przepisy prawa.

Sposób prowadzenia rejestru informacji, tryb przekazywania informacji przez przedsiębiorcę oraz wzory formularzy, a także rodzaje kodów identyfikacyjnych zgodnych ze standardami międzynarodowymi określa, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, uwzględniając przy tym konieczność zapewnienia przejrzystości zapisu informacji znajdujących się w rejestrze oraz nieobciążanie przedsiębiorcy nadmiernymi utrudnieniami w zakresie prowadzonej działalności.

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego sprawuje kontrolę w zakresie produkcji i zwielokrotniania nośników optycznych, w szczególności w celu zapewnienia ich zgodności z udzielonymi przez uprawnionych, na podstawie niniejszej ustawy, upoważnieniami.

Polecamy: serwis Firma

W ramach sprawowanej kontroli minister może, w każdym czasie, z uwzględnieniem przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, zarządzić przeprowadzenie kontroli działalności przedsiębiorcy w zakresie zgodności ze stanem faktycznym przekazywanych mu informacji. Kontrolę przeprowadza kontroler na podstawie pisemnego, imiennego upoważnienia zawierającego wskazanie przedsiębiorcy, przedmiotu, zakresu i terminu rozpoczęcia i zakończenia kontroli oraz dowodu tożsamości. Przedsiębiorca, na żądanie kontrolera, powinien udostępnić mu wszystkie dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli.

Kontroler ma w szczególności prawo do:
• wstępu na teren nieruchomości, do obiektu, lokalu lub ich części należących do przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie produkcji i zwielokrotniania nośników optycznych,
• wglądu do dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej będącej przedmiotem kontroli, z zachowaniem przepisów o ochronie tajemnic ustawowo chronionych,
• żądania od pracowników ustnych i pisemnych wyjaśnień,
• zabezpieczania dowodów.

Wyniki przeprowadzonej kontroli kontroler przedstawia w protokole kontroli. Protokół kontroli podpisują kontroler i przedsiębiorca. W przypadku odmowy albo niemożliwości podpisania protokołu kontroli przez przedsiębiorcę protokół podpisuje tylko kontroler, dokonując w protokole stosownej adnotacji o tej odmowie albo o przyczynach uniemożliwiających podpisanie protokołu kontroli.

Protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje przedsiębiorca.

Po przeprowadzeniu kontroli protokół trafia do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. minister sporządza wystąpienie pokontrolne. Powinien to uczynić w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu kontroli. Następnie wystąpienie to przekazywane jest niezwłocznie przedsiębiorcy. Przedsiębiorca zaś, w terminie czternastu dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, może zgłosić na piśmie zastrzeżenia do ustaleń i wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.

Polecamy: Jak wybrać i rozliczyć lokal dla firmy?

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Zawadzka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK