| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Mała firma > ABC małej firmy > Jak uzyskać zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi?

Jak uzyskać zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi?

Przedsiębiorcy, których działalność wiąże się ze sprzedażą alkoholu w ilościach hurtowych muszą otrzymania zezwolenie na obrót. Jak przebiega procedura jego uzyskania?

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. nr 70, poz. 473 ze zm.) zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu wydaje minister gospodarki.

W Dzienniku Ustaw nr 60 z 13 czerwca 2001 r., poz. 614 opublikowane jest rozporządzenie ministra gospodarki w sprawie rodzaju dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, wzorów wniosków oraz wzorów informacji o sprzedaży napojów alkoholowych.

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:

  • odpis z rejestru przedsiębiorców;
  • umowę spółki cywilnej, jeżeli została zawarta w celu prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi;
  • zaświadczenie właściwego urzędu statystycznego o numerze identyfikacyjnym REGON – w przypadku, gdy przedsiębiorca rozpoczyna działalność gospodarczą;
  • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do użytkowania magazynu;
  • decyzję właściwego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą przydatność magazynów wskazanych przez wnioskodawcę do przechowywania napojów alkoholowych;
  • zaświadczenie urzędu gminy o zgodności lokalizacji magazynu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, lub opinię odnośnie możliwości prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi we wskazanym miejscu;
  • zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu przez wnioskodawcę z realizacją ciążących na nim zobowiązań podatkowych, lub zaświadczenie, że zobowiązania rozłożone na raty lub o odroczonym terminie płatności są realizowane – oryginał;
  • dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia – oryginał.

Dokumenty wymienione w pkt. 1-6 mogą być przedłożone jako kopie poświadczone urzędowo, notarialnie lub przez świadczącego pomoc prawną radcę prawnego lub adwokata.

Opłatę za zezwolenie wynosi 45 000 zł za 500 tys. litrów 100% alkoholu.

Przedsiębiorca jest obowiązany do wniesienia opłaty przed wydaniem zezwolenia. Zgodnie z art. 261 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego niedokonanie opłaty w wyznaczonym przez ministra gospodarki terminie skutkować będzie zwrotem wniosku. Dowód wniesienia opłaty może być przekazany w terminie późniejszym, jednak nie później niż w dniu odbioru zezwolenia. W takim przypadku we wniosku należy umieścić informację o jego późniejszym doręczeniu. Jeżeli przedsiębiorca jest zainteresowany osobistym odbiorem zezwolenia, powinien zamieścić taką informację we wniosku oraz o podać numer faksu i telefonu.

Polecamy: Zasady składania wniosku o wpis do CEIDG - porada

Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2010r., Nr 214, poz. 1407, t.j.), przedsiębiorcy posiadający status zakładu pracy chronionej zwolnieni są z opłaty, o której mowa w art. 92 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r., Nr 70, poz. 473, t.j.).

Środki uzyskane z tytułu zwolnień, z części przekazanej na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) mogą stanowić pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu pomocy de minimis (Dz.U. UE L 379 z 28.12.2006), jeśli zostały rozdysponowane na wydatki, które szczegółowo określa rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2007r., Nr 245 poz. 1810 z późn. zm.).

Warunkiem uznania pomocy jako pomoc de minimis jest uzyskanie zaświadczenia wydanego przedsiębiorcy przez podmiot uprawniony do pobierania opłat. W tym przypadku właściwym organem jest minister gospodarki.

W celu uzyskania zaświadczenia przedsiębiorca powinien przedstawić ministrowi gospodarki informacje o dokonaniu wydatków ze środków funduszu rehabilitacji w ciągu 30 dni od dnia jego dokonania.

Występując o wydanie zaświadczenia przedsiębiorca przedstawia dokumenty zgodnie z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U.z 2010 r.,Nr 53, poz. 311).

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi o zwartości powyżej 18% alkoholu

Polecamy: Kiedy przedsiębiorcę może kontrolować CBA?

Źródło: Ministerstwo Gospodarki

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Waldemar Żuchowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK