| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Mała firma > ABC małej firmy > Jak uzyskać zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi?

Jak uzyskać zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi?

Przedsiębiorcy, których działalność wiąże się ze sprzedażą alkoholu w ilościach hurtowych muszą otrzymania zezwolenie na obrót. Jak przebiega procedura jego uzyskania?

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. nr 70, poz. 473 ze zm.) zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu wydaje minister gospodarki.

W Dzienniku Ustaw nr 60 z 13 czerwca 2001 r., poz. 614 opublikowane jest rozporządzenie ministra gospodarki w sprawie rodzaju dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, wzorów wniosków oraz wzorów informacji o sprzedaży napojów alkoholowych.

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:

  • odpis z rejestru przedsiębiorców;
  • umowę spółki cywilnej, jeżeli została zawarta w celu prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi;
  • zaświadczenie właściwego urzędu statystycznego o numerze identyfikacyjnym REGON – w przypadku, gdy przedsiębiorca rozpoczyna działalność gospodarczą;
  • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do użytkowania magazynu;
  • decyzję właściwego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą przydatność magazynów wskazanych przez wnioskodawcę do przechowywania napojów alkoholowych;
  • zaświadczenie urzędu gminy o zgodności lokalizacji magazynu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, lub opinię odnośnie możliwości prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi we wskazanym miejscu;
  • zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu przez wnioskodawcę z realizacją ciążących na nim zobowiązań podatkowych, lub zaświadczenie, że zobowiązania rozłożone na raty lub o odroczonym terminie płatności są realizowane – oryginał;
  • dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia – oryginał.

Dokumenty wymienione w pkt. 1-6 mogą być przedłożone jako kopie poświadczone urzędowo, notarialnie lub przez świadczącego pomoc prawną radcę prawnego lub adwokata.

Opłatę za zezwolenie wynosi 45 000 zł za 500 tys. litrów 100% alkoholu.

Przedsiębiorca jest obowiązany do wniesienia opłaty przed wydaniem zezwolenia. Zgodnie z art. 261 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego niedokonanie opłaty w wyznaczonym przez ministra gospodarki terminie skutkować będzie zwrotem wniosku. Dowód wniesienia opłaty może być przekazany w terminie późniejszym, jednak nie później niż w dniu odbioru zezwolenia. W takim przypadku we wniosku należy umieścić informację o jego późniejszym doręczeniu. Jeżeli przedsiębiorca jest zainteresowany osobistym odbiorem zezwolenia, powinien zamieścić taką informację we wniosku oraz o podać numer faksu i telefonu.

Polecamy: Zasady składania wniosku o wpis do CEIDG - porada

Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2010r., Nr 214, poz. 1407, t.j.), przedsiębiorcy posiadający status zakładu pracy chronionej zwolnieni są z opłaty, o której mowa w art. 92 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r., Nr 70, poz. 473, t.j.).

Środki uzyskane z tytułu zwolnień, z części przekazanej na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) mogą stanowić pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu pomocy de minimis (Dz.U. UE L 379 z 28.12.2006), jeśli zostały rozdysponowane na wydatki, które szczegółowo określa rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2007r., Nr 245 poz. 1810 z późn. zm.).

Warunkiem uznania pomocy jako pomoc de minimis jest uzyskanie zaświadczenia wydanego przedsiębiorcy przez podmiot uprawniony do pobierania opłat. W tym przypadku właściwym organem jest minister gospodarki.

W celu uzyskania zaświadczenia przedsiębiorca powinien przedstawić ministrowi gospodarki informacje o dokonaniu wydatków ze środków funduszu rehabilitacji w ciągu 30 dni od dnia jego dokonania.

Występując o wydanie zaświadczenia przedsiębiorca przedstawia dokumenty zgodnie z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U.z 2010 r.,Nr 53, poz. 311).

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi o zwartości powyżej 18% alkoholu

Polecamy: Kiedy przedsiębiorcę może kontrolować CBA?

Źródło: Ministerstwo Gospodarki

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK