| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Mała firma > ABC małej firmy > Czym są izby gospodarcze?

Czym są izby gospodarcze?

Przedsiębiorcy mogą zrzeszać się w izby gospodarcze działające na podstawie ustawy i uchwalonych przez siebie statutów. Izba gospodarcza jest to organizacja samorządu gospodarczego, mająca na celu reprezentację interesów gospodarczych zrzeszonych w niej przedsiębiorców, w szczególności wobec organów władzy publicznej. Jak działają takie izby?

Najwyższą władzą izby gospodarczej jest walne zgromadzenie członków izby. Jeżeli członkami izby nie są osoby fizyczne, są oni reprezentowani w walnym zgromadzeniu izby przez swoich przedstawicieli.

Jeżeli miałaby miejsce sytuacja, w której liczba członków izby przekroczy określoną w statucie liczbę, statut izby gospodarczej może przewidywać zamiast walnego zgromadzenia członków izby zgromadzenie delegatów lub zastąpienie walnego zgromadzenia członków izby zgromadzeniem delegatów. W takich przypadkach statut powinien określać także tryb wyboru delegatów i czas trwania ich kadencji.

Izby gospodarcze mogą tworzyć terenowe jednostki organizacyjne. Jeżeli statut izby to przewiduje, jednostki te posiadają osobowość prawną. W takim przypadku statut izby powinien ponadto określać:
1. strukturę organizacyjną jednostki organizacyjnej,
2. sposób tworzenia i likwidacji jednostki organizacyjnej, przez co należy rozumieć zakończenie bieżących interesów jednostki organizacyjnej, ściągnięcie wierzytelności i wykonanie zobowiązań. Należy przy tym pamiętać, że majątek jednostki organizacyjnej pozostały po likwidacji przejmuje izba gospodarcza.
3. wewnętrzne organy jednostki organizacyjnej, w tym organ zarządzający i reprezentujący ją na zewnątrz, oraz tryb ich powoływania i odwoływania,
4. zakres wykonywanej przez jednostkę organizacyjną działalności i obszar jej działania,
5. składniki majątkowe jednostki organizacyjnej odpowiednie do zakresu wykonywanej przez nią działalności.

Zarówno izby gospodarcze, jak również ich jednostki organizacyjne podlegają obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego izba lub jednostka organizacyjna uzyskują osobowość prawną. Jednostka nie jest jednak do końca samodzielnym bytem, ponieważ w postępowaniu rejestrowym reprezentuje ją organ zarządzający izby.
W razie stwierdzenia, że działalność izby gospodarczej lub jednostki organizacyjnej jest niezgodna z prawem lub statutem, minister właściwy ze względu na przedmiot działania izby lub wojewoda właściwy dla siedziby izby może wystąpić do właściwych organów izby o usunięcie tych nieprawidłowości w określonym terminie albo wystąpić do sądu rejestrowego, właściwego, ze względu na siedzibę izby.

Polecamy serwis Zakładam firmę

Sąd na wniosek organu może wykonać następujące czynności:
1. udzielić upomnienia właściwym organom izby,
2. uchylić niezgodną z prawem lub statutem uchwałę organów izby,
3. rozwiązać izbę, jeżeli jej działanie rażąco narusza prawo lub postanowienie statutu.

Izba gospodarcza lub jednostka organizacyjna działa w oparciu o majątek. Powstaje on ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, z własnej działalności oraz z dochodów z majątku tych podmiotów. Oprócz tego izby i jednostki mogą prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. Dochód z tej działalności służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków. Jeżeli izba zostanie rozwiązana, jest powoływany likwidator, który wykonuje postanowienia statutu dotyczące przeznaczenia majątku izb. W razie braku środków izb, koszty likwidacji pokrywa się ze środków ich członków.

reklama

Polecamy artykuły

Ekspert:

Piotr Łukasik

Prawnik, doktorant

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Bardzo ważne jest aby statut izby nie ograniczał uprawnień przedsiębiorców do zrzeszania się w izbie gospodarczej
Bardzo ważne jest aby statut izby nie ograniczał uprawnień przedsiębiorców do zrzeszania się w izbie gospodarczej

CIT 2018. Komentarz299.00 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Gyongyver Takats

Doktor nauk ekonomicznych SGH, redaktor naczelna Biuletynu głównego księgowego, kandydat na biegłego rewidenta z praktyką w biurze rachunkowym i firmie audytorskiej. Właścicielka biura rachunkowego. Specjalistka w tematyce międzynarodowej sprawozdawczości finansowej legitymująca się dyplomem wydanym przez ACCA. Autorka ponad 100 artykułów poradniczych z zakresu rachunkowości, trener i wykładowca.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK