| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Mała firma > ABC małej firmy > Czym są izby gospodarcze?

Czym są izby gospodarcze?

Przedsiębiorcy mogą zrzeszać się w izby gospodarcze działające na podstawie ustawy i uchwalonych przez siebie statutów. Izba gospodarcza jest to organizacja samorządu gospodarczego, mająca na celu reprezentację interesów gospodarczych zrzeszonych w niej przedsiębiorców, w szczególności wobec organów władzy publicznej. Jak działają takie izby?

Najwyższą władzą izby gospodarczej jest walne zgromadzenie członków izby. Jeżeli członkami izby nie są osoby fizyczne, są oni reprezentowani w walnym zgromadzeniu izby przez swoich przedstawicieli.

Jeżeli miałaby miejsce sytuacja, w której liczba członków izby przekroczy określoną w statucie liczbę, statut izby gospodarczej może przewidywać zamiast walnego zgromadzenia członków izby zgromadzenie delegatów lub zastąpienie walnego zgromadzenia członków izby zgromadzeniem delegatów. W takich przypadkach statut powinien określać także tryb wyboru delegatów i czas trwania ich kadencji.

Izby gospodarcze mogą tworzyć terenowe jednostki organizacyjne. Jeżeli statut izby to przewiduje, jednostki te posiadają osobowość prawną. W takim przypadku statut izby powinien ponadto określać:
1. strukturę organizacyjną jednostki organizacyjnej,
2. sposób tworzenia i likwidacji jednostki organizacyjnej, przez co należy rozumieć zakończenie bieżących interesów jednostki organizacyjnej, ściągnięcie wierzytelności i wykonanie zobowiązań. Należy przy tym pamiętać, że majątek jednostki organizacyjnej pozostały po likwidacji przejmuje izba gospodarcza.
3. wewnętrzne organy jednostki organizacyjnej, w tym organ zarządzający i reprezentujący ją na zewnątrz, oraz tryb ich powoływania i odwoływania,
4. zakres wykonywanej przez jednostkę organizacyjną działalności i obszar jej działania,
5. składniki majątkowe jednostki organizacyjnej odpowiednie do zakresu wykonywanej przez nią działalności.

Zarówno izby gospodarcze, jak również ich jednostki organizacyjne podlegają obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego izba lub jednostka organizacyjna uzyskują osobowość prawną. Jednostka nie jest jednak do końca samodzielnym bytem, ponieważ w postępowaniu rejestrowym reprezentuje ją organ zarządzający izby.
W razie stwierdzenia, że działalność izby gospodarczej lub jednostki organizacyjnej jest niezgodna z prawem lub statutem, minister właściwy ze względu na przedmiot działania izby lub wojewoda właściwy dla siedziby izby może wystąpić do właściwych organów izby o usunięcie tych nieprawidłowości w określonym terminie albo wystąpić do sądu rejestrowego, właściwego, ze względu na siedzibę izby.

Polecamy serwis Zakładam firmę

Sąd na wniosek organu może wykonać następujące czynności:
1. udzielić upomnienia właściwym organom izby,
2. uchylić niezgodną z prawem lub statutem uchwałę organów izby,
3. rozwiązać izbę, jeżeli jej działanie rażąco narusza prawo lub postanowienie statutu.

Izba gospodarcza lub jednostka organizacyjna działa w oparciu o majątek. Powstaje on ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, z własnej działalności oraz z dochodów z majątku tych podmiotów. Oprócz tego izby i jednostki mogą prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. Dochód z tej działalności służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków. Jeżeli izba zostanie rozwiązana, jest powoływany likwidator, który wykonuje postanowienia statutu dotyczące przeznaczenia majątku izb. W razie braku środków izb, koszty likwidacji pokrywa się ze środków ich członków.

Polecamy artykuły

Ekspert:

Piotr Łukasik

Prawnik, doktorant

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Bardzo ważne jest aby statut izby nie ograniczał uprawnień przedsiębiorców do zrzeszania się w izbie gospodarczej
Bardzo ważne jest aby statut izby nie ograniczał uprawnień przedsiębiorców do zrzeszania się w izbie gospodarczej

Przewodnik po zmianach przepisów 2017/201849.00 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK