Wybierz branżę i znajdź firmę odpowiadającą Twoim potrzebom.
szukana fraza 
 
 
Strona 1 z 3 

Jakie są wady i zalety upadłości układowej?

Postępowanie upadłościowe może mieć dwie zasadnicze postaci: upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika i upadłość z możliwością zawarcia układu. Postać tego postępowania jest już określona w postanowieniu sądu w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Jakie są wady i zalety upadłości układowej? Przeczytaj poradę eksperta.

Postępowanie upadłościowe może mieć postać upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika lub upadłości układowej.
Postępowanie upadłościowe może mieć postać upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika lub upadłości układowej.

Zgodnie z wyrażoną zasadą w art. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. 2009.175.1361 z późn. zm.), zwana dalej Ustawą, postępowanie upadłościowe należy prowadzić tak, aby roszczenia wierzycieli mogły zostać zaspokojone w jak największym stopniu, a przedsiębiorstwo dłużnika zostało zachowane. Do powyższej zasady sprowadza się głównie wybór sądu ogłaszającego upadłość pomiędzy upadłością likwidacyjną a upadłością układową.

Upadłość układowa ma pierwszeństwo w orzeczeniu sądowym, jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że w tym trybie wierzyciele zostaną zaspokojeni w wyższym stopniu na podstawie art. 14 Ustawy.Przyjmuje się, że uprawdopodobnione to znaczy wysoce pewne, sąd tutaj powinien opierać się na opinii biegłego orzekając w tym zakresie. Oczywiście w trakcie postępowania upadłościowego sąd może zmieniać tryb z możliwością zawarcia układu na upadłość likwidacyjną i odwrotnie. Postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu nie prowadzi się, gdy z uwagi na dotychczasowe zachowanie się dłużnika nie ma pewności, że układ będzie wykonany, chyba że propozycje układowe przewidują układ likwidacyjny.

Polecamy: Podatki 2014 – ustawa o VAT – stan prawny od 1 kwietnia 2014 r.

Generalną zaletą układu jest to, że przy zaspokajaniu wierzycieli jest możliwe zachowanie majątku (przedsiębiorstwa) dłużnika, zatem jest on rozwiązaniem najbardziej korzystnym dla dłużnika. Choć to także musi to być korzystniejsze dla wierzycieli, ponieważ wówczas konieczna jest przesłanka zaspokojenia wierzytelności w wyższym stopniu niż przewiduje to upadłość likwidacyjna. W upadłości układowej przedsiębiorstwo dłużnika dalej funkcjonuje, a w praktyce wierzytelności są spłacane z jego bieżącej działalności. Przy upadłości likwidacyjnej stopień zaspokojenia wierzyciela określa się z ustalenia sumy pieniężnej, którą można uzyskać z likwidacji masy upadłości, która zostaje następnie pomniejszona o przewidywane koszty postępowania upadłościowego. Uzyskaną kwotę należy podzielić pomiędzy wierzycieli z uwzględnieniem przepisów o podziale funduszów masy upadłości. 

Polecamy: Czy upadłość likwidacyjna jest dla firm korzystniejsza?

Liczba komentarzy:
dodano: 2013-03-22 10:56 przez:wiezyciel
luka prawna
Zamów darmowy newsletter

Niezbędnik »

Składki ZUS przedsiębiorcówKalkulator amortyzacji
Leasing a kredytWzory umów

Społeczność

Ekspert Infor.pl

Paulina Filipczak-Zawadzka

Radca prawny
ZOSTAŃ NASZYM EKSPERTEM