| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Mała firma > ABC małej firmy > Jakie należności może pokryć zabezpieczenie należytego wykonania umowy?

Jakie należności może pokryć zabezpieczenie należytego wykonania umowy?

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy spotyka się w obrocie stosunkowo często. Czy można je wykorzystać do pokrycia roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia? Można. Przeczytaj jak to zrobić.

Zabezpieczenie umożliwia zamawiającemu zaspokojenie przysługujących mu roszczeń z niewłaściwego wywiązania się wykonawcy z zobowiązania sformułowanego w umowie o zamówienia publiczne, poprzez pokrycie tych roszczeń z kwoty zabezpieczenia bez korzystania z drogi sądowej.

Kiedy można żądać?

Roszczenie o naprawienie szkody jest możliwe:
1) gdy nie zostało wykonane zobowiązanie;
2) gdy zrealizowano je w sposób nienależyty;
3) w drodze wykonania zastępczego (w razie zwłoki dłużnika w wykonaniu zobowiązania czynienia, wierzyciel może, zachowując roszczenie o naprawienie szkody, domagać się upoważnienia przez sąd do wykonania czynności na koszt dłużnika);
4) przez zapłatę określonej, zastrzeżonej w umowie sumy (kara umowna);
5) gdy dochodzi do odstąpienia od umowy wzajemnej.

Akty prawne

Egzekwowanie należności, które mogą być pokryte środkami z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jest określone dwoma rodzajami aktów:
1) zgodnie z literą prawa (Kodeks cywilny),
2) zgodnie z postanowieniami umowy (umowy wzajemne są nadrzędne wobec przepisów Kc).

Przepisy odnoszące się do zamówień publicznych nie są powiązane z roszczeniami z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, odsyłając w tym zakresie do przepisów Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 471 kc dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Skutkiem zachowania się dłużnika niezgodnego z treścią zobowiązania jest więc jego odpowiedzialność odszkodowawcza wiążąca się jednocześnie z roszczeniem wierzyciela do naprawienia szkody. 

Polecamy: Kto może uzyskać status wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia?

Uprawnienia przysługujące wierzycielowi w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania uregulowane są w działach II i III tytułu VII księgi trzeciej kodeksu cywilnego zatytułowanych „Skutki niewykonania zobowiązań” oraz „Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych”.

Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, które rodzą obowiązek naprawienia szkody przez dłużnika, mogą wynikać z:

- zaniechania działania ze strony osób trzecich, z których pomocą dłużnik wykonuje to zobowiązanie, a także osób, którym powierza jego wykonanie;
- ze zwłoki dłużnika, co może skutkować wystąpieniem przez wierzyciela z żądaniem naprawienia szkody, którego przyczyny wynikają ze zwłoki (jeżeli na skutek zwłoki dłużnika świadczenie straciło całkowicie bądź w przeważającym stopniu znaczenie, wierzyciel może go nie przyjąć i zażądać naprawienia szkody z tytułu niewykonania zobowiązania);
- niemożliwości wykonania świadczenia wzajemnego wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność zobowiązany.

Polecamy: serwis Zakładam firmę

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 i Nr 161, poz. 1078)

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Skuteczne cv

Przygotowujemy do zmiany pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK