Znajdujesz się: Moja firma » Jak założyć firmę » Zatrudnianie » Szkolenia BHP dla pracowników

Szkolenia BHP dla pracowników

Ostatnia aktualizacja: 2013-06-25
Autor: Redakcja

Okresowe szkolenia BHP mają na celu przypomnienie i rozwój wiedzy z zakresu BHP wśród zatrudnionych pracowników. Czym charakteryzuje się okresowe szkolenie BHP dla pracowników?


Zobacz: Kiedy zamówienie nie może być powierzone podwykonawcom?


W jakiej formie może być przeprowadzone okresowe szkolenie BHP?


Okresowe szkolenia BHP, z wyjątkiem szkolenia pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, może być przeprowadzone w formie:


1.       kursu - trwa nie krócej niż 15 godzin lekcyjnych; składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych,


2.      seminarium - obejmuje nie mniej niż pięć godzin lekcyjnych,


3.   samokształcenia kierowanego - rozumie się przez to formę szkolenia umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bhp, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty, Internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.


Jak udokumentować odbycie przez pracownika okresowego szkolenia BHP?


Okresowe szkolenie BHP kończy się egzaminem, przeprowadzanym przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia, sprawdzającym opanowanie materiału z zakresu kursu. W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu, organizator szkolenia wydaje zaświadczenia, których odpis przechowywany jest w aktach osobowych uczestnika szkolenia.


Zobacz: Nieuczciwa reklama firmy, produktu, usługiStrona 2

Najnowsze komentarze:

 • avatar anakonda

  anakonda2013-03-10 14:56

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  Jeżeli chodzi szkolenia biznesowe i menedżerskie to sporo z nich można znaleźć na stronie: http://zeronudy.com/pl/szkolenia_biznesowe_i_menedzerskie/182/ .

 • avatar bhpvictoria

  bhpvictoria2013-02-20 11:38

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  Muszę przyznać, że faktycznie wg definicji zapisanych w rozporządzeniu, seminarium powinno trwać minimum 5 godzin, jednak w rzeczywistości trwa ono minimum 8 godzin. Żaden szczegółowy program nie przewiduje szkoleń, które trwają minimum 5 godzin.

zamknij oknoNastępny artykuł

Kontrola inspektora pracy