| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Dotacje > Szkolenia > Fundusze unijne na „kapitał ludzki” – część IV

Fundusze unijne na „kapitał ludzki” – część IV

Program Operacyjny Kapitał Ludzki przewiduje realizację wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego przede wszystkim za pośrednictwem dwóch procedur: procedury wyboru projektów konkursowych i procedury dofinansowania projektów systemowych. Informacje na temat procedur wyboru projektów zawarte są w Planie działania, corocznie przygotowywanym przez Instytucję Pośredniczącą (IP) dla każdego priorytetu.

Konkursy na projekty w ramach danego działania (poddziałania) są ogłaszane i prowadzone przez Instytucję Pośrednicząca II stopnia (IP2) lub Instytucję Pośredniczącą (zwane Instytucją Ogłaszającą Konkurs – IOK), zgodnie z Planem działania. Nabór wniosków o dofinansowanie jest publiczny. IOK w celu wyłonienia projektów do dofinansowania ogłasza konkurs co najmniej: na własnej stronie internetowej, w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym, w prasie, a także - w przypadku gdy IOK jest Instytucją Pośredniczącą II stopnia - na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej.

Polecamy Zakładam firmę

Nabór wniosków w ramach PO Kapitał Ludzki ma charakter konkursu otwartego lub konkursu zamkniętego. W konkursie otwartym nabór wniosków i ich ocena prowadzone są w sposób ciągły do zamknięcia konkursu uzasadnionego odpowiednią decyzją IOK.

Konkurs zamknięty organizowany jest cyklicznie. W konkursie zamkniętym określa się z góry jeden (jeśli konkurs będzie organizowany tylko raz) lub kilka następujących po sobie terminów naboru wniosków. Pomiędzy datą ogłoszenia naboru a ostateczną datą składania wniosków nie może upłynąć mniej niż 21 dni roboczych. Wybór trybu procedury (konkurs zamknięty bądź konkurs otwarty) należy do IOK i jest przedstawiony w Planie działania.

Konkurs może być ogłoszony na wybrane lub wszystkie typy projektów w ramach danego poddziałania lub działania. Ocena wniosków o dofinansowanie w ramach PO Kapitał Ludzki

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w instytucji wskazanej w ogłoszeniu o konkursie. Złożony wniosek podlega ocenie formalnej i merytorycznej. W procesie oceny wniosku stosowane są kryteria oceny projektów, stanowiące część „Systemu Realizacji PO KL”.

Oceną merytoryczną projektów zajmują się Komisje Oceny Projektów (KOP), które umiejscowione są w IP2 (IP). Projekt może zostać przyjęty do dofinansowania, jeśli uzyska minimum 60 punktów podczas oceny spełniania ogólnych kryteriów merytorycznych, a także przynajmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej. Ocena dokonana przez Komisję Oceny Projektów stanowi podstawę do ułożenia listy rankingowej wniosków przekazanych do oceny merytorycznej. Beneficjent, którego wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację merytoryczną może podjąć negocjacje z IOK. Negocjacje mogą dotyczyć zarówno zakresu merytorycznego, jak i budżetu projektu, w tym wysokości kwoty dofinansowania. Jeśli wnioskodawca otrzymał pismo informujące go o przyjęciu wniosku do realizacji lub z pozytywnym dla siebie skutkiem zakończył negocjacje z IOK, na wezwanie IOK i w określonym przez nią terminie składa wszystkie wymagane dokumenty (załączniki) do umowy o dofinansowanie.

Polecamy: Zasady sporządzenia dobrego biznesplanu

Podpisanie umowy o dofinansowanie w PO Kapitał Ludzki

Po wpływie do IOK wszystkich wymaganych poprawnie sporządzonych załączników, IOK dokonuje ich weryfikacji i przesyła projektodawcy dwa egzemplarze umowy o dofinansowanie projektu z prośbą o ich podpisanie i odesłanie. Projektodawca, po otrzymaniu wysłanych przez IOK egzemplarzy umowy, odsyła podpisane umowy do IOK. Po otrzymaniu podpisanych przez beneficjenta egzemplarzy umowy, IOK podpisuje oba egzemplarze umowy i odsyła niezwłocznie jeden egzemplarz do beneficjenta.

Podpisanie umowy jest również możliwe w siedzibie IOK.

Czytaj także

Ekspert:

Tomasz Wydra

Specjalista w dziedzinie dotacji unijnych

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Fundusze unijne na „kapitał ludzki” – część IV
Fundusze unijne na „kapitał ludzki” – część IV

INFORLEX Kadry Płace i HR211.00 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

WspolnyPozew.com

Portal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK