| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Dotacje > Regiony > Kiedy może zostać rozwiązana umowa o dofinansowanie projektów w regionach

Kiedy może zostać rozwiązana umowa o dofinansowanie projektów w regionach

Rozwiązanie umowy o dofinansowanie projektu unijnego może być konsekwencją niewywiązywania się beneficjenta z jej postanowień. W takiej sytuacji na beneficjencie projektu ciąży obowiązek zwrotu przyznanej dotacji wraz z odsetkami.

Rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym

Drugi przypadek, na który wskazują zapisy umowy o dofinansowanie to rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym. W takiej sytuacji nie musi być zachowany miesięczny termin wypowiedzenia, a prawo do rozwiązania umowy w tym trybie przysługuje wyłącznie instytucji z którą beneficjent zawarł umowę (LAWP). Rozwiązanie umowy w tym trybie następuje w ściśle określonych w umowie sytuacjach tj. jeżeli beneficjent:

 • nie rozpoczął realizacji projektu w terminie 3 miesięcy od ustalonego w umowie dnia rozpoczęcia realizacji projektu, z przyczyn przez siebie zawinionych,
 • wykorzystał w całości bądź w części przekazane środki na cel inny niż określony w projekcie lub niezgodnie z umową,
 • dokonał zmian prawno-organizacyjnych zagrażających realizacji umowy,
 • nie stosował procedur udzielania zamówień publicznych,
 • nie usunął, po powtórnym wezwaniu stwierdzonych nieprawidłowości w realizacji obowiązków nałożonych umową w tym odpowiednio stosowanymi przepisami prawa,
 • złożył podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty w celu uzyskania dofinansowania,
 • nie złożył w wyznaczonym terminie wniosku o płatność końcową,
 • odmawia poddania się kontroli lub utrudnia jej przeprowadzenie,
 • nie dostarczył umowy kredytu lub umowy leasingu w sytuacji, jeśli we wniosku o dofinansowanie, zobowiązał się do jej/ich dostarczenia,
 • nie wykonuje obowiązków wynikających z umowy pomimo wezwania do ich wykonania w zakreślonym terminie,
 • rozpoczął realizację projektu przed dniem rozpoczęcia okresu kwalifikowalności wydatków, o którym mowa w umowie.

W przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym beneficjent jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami jak od zaległości podatkowych w sposób przewidziany.

Polecamy serwis ABC funduszy unijnych

Rozwiązanie umowy w wyniku zgodnej woli stron

Zapisy umowy o dofinansowanie dopuszczają jeszcze jedną możliwość rozwiązania umowy o dofinansowanie. Umowa może zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli stron, bądź ze skutkiem natychmiastowym, na podstawie pisemnego oświadczenia instytucji, złożonego w następstwie wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie, przez którąkolwiek ze stron, obowiązków w niej zawartych. W takiej sytuacji beneficjent ma prawo do dofinansowania wyłącznie tej części wydatków, która odpowiada prawidłowo zrealizowanej i rozliczonej części projektu.

Niezależnie od przyczyny rozwiązania umowy beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia sprawozdania końcowego z realizacji projektu oraz do archiwizowania dokumentacji związanej z jego realizacją.

Czytaj także

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK