| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Dotacje > Regiony > Kiedy może zostać rozwiązana umowa o dofinansowanie projektów w regionach

Kiedy może zostać rozwiązana umowa o dofinansowanie projektów w regionach

Rozwiązanie umowy o dofinansowanie projektu unijnego może być konsekwencją niewywiązywania się beneficjenta z jej postanowień. W takiej sytuacji na beneficjencie projektu ciąży obowiązek zwrotu przyznanej dotacji wraz z odsetkami.

Rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym

Drugi przypadek, na który wskazują zapisy umowy o dofinansowanie to rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym. W takiej sytuacji nie musi być zachowany miesięczny termin wypowiedzenia, a prawo do rozwiązania umowy w tym trybie przysługuje wyłącznie instytucji z którą beneficjent zawarł umowę (LAWP). Rozwiązanie umowy w tym trybie następuje w ściśle określonych w umowie sytuacjach tj. jeżeli beneficjent:

 • nie rozpoczął realizacji projektu w terminie 3 miesięcy od ustalonego w umowie dnia rozpoczęcia realizacji projektu, z przyczyn przez siebie zawinionych,
 • wykorzystał w całości bądź w części przekazane środki na cel inny niż określony w projekcie lub niezgodnie z umową,
 • dokonał zmian prawno-organizacyjnych zagrażających realizacji umowy,
 • nie stosował procedur udzielania zamówień publicznych,
 • nie usunął, po powtórnym wezwaniu stwierdzonych nieprawidłowości w realizacji obowiązków nałożonych umową w tym odpowiednio stosowanymi przepisami prawa,
 • złożył podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty w celu uzyskania dofinansowania,
 • nie złożył w wyznaczonym terminie wniosku o płatność końcową,
 • odmawia poddania się kontroli lub utrudnia jej przeprowadzenie,
 • nie dostarczył umowy kredytu lub umowy leasingu w sytuacji, jeśli we wniosku o dofinansowanie, zobowiązał się do jej/ich dostarczenia,
 • nie wykonuje obowiązków wynikających z umowy pomimo wezwania do ich wykonania w zakreślonym terminie,
 • rozpoczął realizację projektu przed dniem rozpoczęcia okresu kwalifikowalności wydatków, o którym mowa w umowie.

W przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym beneficjent jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami jak od zaległości podatkowych w sposób przewidziany.

Polecamy serwis ABC funduszy unijnych

Rozwiązanie umowy w wyniku zgodnej woli stron

Zapisy umowy o dofinansowanie dopuszczają jeszcze jedną możliwość rozwiązania umowy o dofinansowanie. Umowa może zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli stron, bądź ze skutkiem natychmiastowym, na podstawie pisemnego oświadczenia instytucji, złożonego w następstwie wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie, przez którąkolwiek ze stron, obowiązków w niej zawartych. W takiej sytuacji beneficjent ma prawo do dofinansowania wyłącznie tej części wydatków, która odpowiada prawidłowo zrealizowanej i rozliczonej części projektu.

Niezależnie od przyczyny rozwiązania umowy beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia sprawozdania końcowego z realizacji projektu oraz do archiwizowania dokumentacji związanej z jego realizacją.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Horyzonty®-Szkolenia dla Biznesu

Szkolenia dla Biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK