| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Dotacje > Regiony > Jakie dokumenty należy załączyć do umowy o dofinansowanie projektów celowych – część II

Jakie dokumenty należy załączyć do umowy o dofinansowanie projektów celowych – część II

Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu celowego wnioskodawcy są zobowiązani do uzupełnienia dokumentów złożonych na etapie aplikowania o środki unijne. Spełnienie kryteriów kwalifikowalności projektu oraz wnioskodawcy musi nastąpić również podczas podpisywania umowy o dofinansowanie projektu.

Regionalne Instytucje Finansujące dokonują powtórnej weryfikacji przedłożonej przez wnioskodawców dokumentacji w celu zbadania czy projekt w dalszym ciągu kwalifikuje się do udzielenia wsparcia w ramach działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Działanie to jest celowe w sytuacji, iż ocena projektu trwa do 90 dni od zakończenia naboru projektów i w tym okresie dokumenty załączone do wniosku mogą ulec dezaktualizacji. Przykładowo, wnioskodawca projektu może przestać spełniać kryteria kwalifikowalności do udzielenia dofinansowania unijnego. Zawarcie umowy z RIF powinno nastąpić w terminie do 14 dni od dnia przedłożenia wymaganych dokumentów.

Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy

Na potrzeby zawarcia umowy o dofinansowanie wnioskodawcy są zobowiązani przedłożyć następujące dokumenty:

  • Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa oraz zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa;

Obydwa zaświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem dostarczenia do RIF. Dokumenty należy przedłożyć w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

  • Aktualny dokument rejestrowy, który powinien zostać wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem dostarczenia do RIF oraz potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy;
  • Deklarację wnioskodawcy o niekaralności;
  • Oświadczenie Wnioskodawcy o nr rachunku bankowego;

Przeczytaj również: Jak rozliczyć projekt badawczo-rozwojowy?

W przypadku występowania przez wnioskodawcę o płatności zaliczkowe konieczne będzie wskazanie dwóch nr rachunków bankowych, tj. odrębnie dla płatności zaliczkowych oraz płatności pośrednich i końcowej). 

  • Harmonogram płatności;
  • Oświadczenie o posiadanym statusie;
  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (przedstawiany tylko w przypadku, gdy wnioskodawca otrzymał pomoc w okresie pomiędzy złożeniem wniosku a zawarciem umowy);
  • Kopie zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis (przedstawiane tylko w przypadku, gdy wnioskodawca otrzymał pomoc w okresie pomiędzy złożeniem wniosku a zawarciem umowy);
  • Pełna dokumentacja oddziaływania projektu na środowisko (przedstawiana tylko w przypadku, gdy projekt znacząco oddziaływuje na środowisko lub na obszar/potencjalny obszar Natura 2000;
  • Postanowienie właściwego organu, że projekt nie wymaga przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko oraz Załącznik nr 1B do Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych, lub regionalnych programów operacyjnych (dotyczy projektów będących przedsięwzięciami, dla których nie było konieczne wszczęcie postępowania oceny oddziaływania na środowisko).

Polecamy: serwis Dotacje

Ponadto w przypadku, gdy umowa o dofinansowanie będzie zawierana przez pełnomocnika wymaga się załączenie pełnomocnictwa wystawionego w formie aktu notarialnego. W przypadku spółek cywilnych konieczne jest załączenie kopii umowy spółki cywilnej oraz kopii decyzji o nadaniu NIP w przypadku spółek cywilnych dla wszystkich wspólników oraz spółki.

Szczegółowy wykaz dokumentów, które należy przedłożyć Regionalnej Instytucji Finansującej na potrzeby zawarcia umowy o dofinansowanie zawiera Regulamin konkursu, który jest dostępny na stronach internetowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, pod adresem: http://www.parp.gov.pl

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka Ratajczak Adwokaci

Kancelaria Adwokacka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »