| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Dotacje > Regiony > Ocena wniosku o dofinansowanie na inwestycje dla firm w województwie opolskim – część I

Ocena wniosku o dofinansowanie na inwestycje dla firm w województwie opolskim – część I

Został zakończony nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w województwie opolskim (tzw. start-up). Złożona dokumentacja zostanie teraz poddana ocenie pod kątem wielu kryteriów. Od wyników tej oceny może zależeć przyznanie unijnej dotacji.

31 maja 2010 r. zakończono nabór wniosków o dofinansowanie w ramach V naboru do poddziałania 1.1.2 „Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Konkurs skierowany był dla osób fizycznych zamierzających podjąć działalność gospodarczą i utworzyć mikroprzedsiębiorstwo (tzw. Start up) RPO WO 2007-2013.

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków do Instytucji Pośredniczącej II stopnia RPO WO 2007-2013 wpłynęło 108 wniosków o dofinansowanie projektu, których łączna całkowita wartość wynosi 11 894 310,51 PLN, natomiast łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 7 187 058,87 PLN.

Ocena formalna, a możliwość poprawy wniosku

Złożone wnioski o dofinansowanie będą podlegać ocenie pod kątem spełniania kryteriów formalnych i merytorycznych. Ocena formalna pozwala sprawdzić poprawność złożonej dokumentacji projektowej pod względem formalnym, bez konieczności analizy merytorycznej warstwy projektu. Ocena formalna wniosku powinna być przeprowadzona w terminie 45 dni kalendarzowych od upłynięcia wyznaczonego terminu składania wniosków. W uzasadnionych przypadkach termin oceny formalnej może zostać przedłużony. 

Polecamy serwis Szkolenia

W przypadku stwierdzenia braków lub błędów formalnych odnośnie względnych kryteriów formalnych beneficjent ma możliwość dokonania stosownych poprawek i uzupełnień we wniosku oraz załączonej dokumentacji w terminie wskazanym przez IZ/IP II w piśmie z uwagami, nie krótszym niż 3 dni robocze, licząc od następnego dnia po dniu doręczenia przedmiotowego pisma.

Konkretne uchybienia wykryte we wniosku można poprawiać tylko raz. Pismo to jest wysyłane w formie faksu i/lub za pomocą e-maila oraz listu zwykłego lub poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (lub przesyłki kurierskiej). Obowiązkiem Wnioskodawcy jest zapewnienie działającego faksu i wpisanie prawidłowego numeru faksu oaz adresu e-mail.

Porównaj: Kryteria formalne na wsparcie firm w działaniach eksportowych

Ponadto beneficjent może dokonać poprawek i uzupełnień innych niż wskazane w korespondencji jedynie w sytuacji, gdy powyższe zmiany związane są z zapewnieniem spójności w całej dokumentacji projektu tj. wniosku z załącznikami. Przedmiotowe modyfikacje wymagają pisemnego ich uzasadnienia. W przypadku dokonania poprawek/uzupełnień innych niż wskazane, bez pisemnego ich uzasadnienia, wniosek zostanie odrzucony z przyczyn formalnych. W sytuacji, gdy wniosek nie spełnia bezwzględnych kryteriów formalnych, beneficjent nie dokona w danym terminie stosownych poprawek/uzupełnień bądź nie udzielił dodatkowych wyjaśnień, o które został poproszony w dokumentacji projektowej, wniosek zostaje odrzucony, a beneficjent pisemnie o tym fakcie powiadomiony. 

Wymagane uzupełnienia na każdym etapie oceny składane są zawsze w 2 egzemplarzach wniosku wraz z wersją elektroniczną oraz załącznikiem nr 1. Podobną regułę należy zastosować w odniesieniu do pisma przewodniego. Wniosek spełniający wszystkie kryteria formalne zostaje przekazany do oceny merytorycznej I stopnia.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Nazim

Interim manager, ekonomista, bankowiec, finansista, księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »