| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Dotacje > Regiony > Załączniki do wniosku na doradztwo i udział w targach w lubuskim

Załączniki do wniosku na doradztwo i udział w targach w lubuskim

Po zapoznaniu się z zasadami aplikowania o środki z działania 2.3 oraz wymaganiami dotyczącymi przygotowania dokumentacji, teraz przyszła pora na poznanie załączników do wniosku o dofinansowanie. Kompletność dokumentacji aplikacyjnej badana jest na etapie oceny formalnej wniosku o dofinansowanie.

Wniosek o dofinansowanie wypełniamy zgodnie z Instrukcją dostępną na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs – o tym pisałem w poprzednich artykułach. Nie mniej ważnym elementem dokumentacji aplikacyjnej są załączniki do wniosku o dofinansowanie. Ich wykaz zawiera zwykle dokumentacja konkursowa, w przypadku konkursu dla działania 2.3 jest to Regulamin konkursu. Należy nadmienić, że załączniki do wniosku powinny zostać sporządzone w języku polskim. 

Po pierwsze - informacja uzupełniająca o projekcie

Informacja uzupełniająca o projekcie powinna zostać wypełniona na obowiązującym formularzu (do pobrania ze strony internetowej http://www.lrpo.lubuskie.pl). W załączniku tym przedsiębiorca powinien wskazać podstawowe informacje przedsiębiorstwie oraz prowadzonej przez niego działalności tj. historia przedsiębiorstwa, lokalizacja itd. Ponadto powinien przedstawić analizę rynku i otoczenia, analizę SWOT, opis przedsięwzięcia, rezultaty projektu oraz harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu. 

Przeczytaj także: Błędy związane z przygotowaniem biznesplanu

Po drugie - oryginał lub kopia dokumentu rejestrowego beneficjenta

W przypadku spółek cywilnych – kopia umowy spółki oraz dokumentów rejestrowych każdego ze wspólników.

Po trzecie - dokumenty potwierdzające sytuację finansową beneficjenta

W tym przypadku należy myśleć o sprawozdaniu finansowym (bilans, rachunek zysków i strat wraz z informacją dodatkową, opinią biegłego rewidenta (w przypadku, gdy podlegało ono badaniu zgodnie z przepisami art. 64 ust. 1 Ustawy o rachunkowości).

Sprawozdanie podpisuje osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu.

Dokumenty należy złożyć za dwa ostatnie zamknięte lata obrachunkowe oraz za ostatni zamknięty kwartał. Beneficjenci, którzy nie sporządzają bilansu składają kopię PIT lub inne równoważne dokumenty w zależności od formy opodatkowania (książka przychodów i rozchodów, ryczałt, karta podatkowa).

Po czwarte – oświadczenia

Do wniosku o dofinansowanie musimy załączyć wypełnione oświadczenia według wzoru ze strony internetowej Instytucji Zarządzającej w następującym zakresie:

  • wysokości pomocy publicznej innej niż de minimis, otrzymanej w odniesieniu do wydatków kwalifikowanych objętych przedmiotowym wnioskiem albo uzyskanej na to samo przedsięwzięcie inwestycyjne albo oświadczenie, iż taka pomoc nie była uzyskana;
  • wysokości pomocy de minimis otrzymanej w okresie ostatnich 3 lat kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia niniejszego wniosku albo oświadczenie, iż taka pomoc nie była uzyskana;
  • kwalifikowalności podatku VAT;
  • posiadania statusu MŚP;
  • o niewykluczeniu.

Wzory załączników takich jak: Informacja uzupełniająca o projekcie oraz wzory oświadczeń są dostępne na stronie internetowej IZ LRPO www.lrpo.lubuskie.pl.

reklama

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Marta Maria Bandzmer

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »