Wybierz branżę i znajdź firmę odpowiadającą Twoim potrzebom.
szukana fraza 
 
 
Strona 1 z 2 

Kiedy należy składać wnioski o płatność?

Zobacz artykuły na temat:dofinansowaniedotacjefundusze unijne

Wypłata przyznanej dotacji następuje na podstawie składanych przez beneficjenta projektu wniosków o płatność. Zasady wypłaty środków unijnych są szczegółowo określone w postanowieniach umowy o dofinansowanie projektu unijnego.

Wniosek o płatność
Wniosek o płatność

Kiedy wniosek o płatność?

Wypłata środków z unijnej dotacji następuje na podstawie przedłożonych przez beneficjentów wniosków o płatność. Wnioski o płatność należy składać zawsze w sytuacji gdy:

  • wnioskuje się o refundację kosztów, które zostały poniesione w związku z przygotowaniem i realizacji projektu,
  • wnioskuje się o przekazanie zaliczki na poczet przyszłych wydatków na realizację projektu,
  • istnieje konieczność rozliczenia wcześniej przyznanej zaliczki, 
  • przekazuje się informacje o postępie rzeczowym projektu (część sprawozdawcza wniosku).

Dofinansowanie ze środków unijnych może być wypłacone beneficjentowi za pomocą dwóch metod:

  • płatności zaliczkowej, czyli wypłaty środków na poczet przyszłych wydatków planowanych do poniesienia w związku z realizacją projektu oraz,
  • refundacji, czyli wypłaty środków na pokrycie wydatków poniesionych wcześniej przez beneficjenta w związku z realizacją projektu.

Przeczytaj również: Jak rozliczyć projekt badawczo-rozwojowy?

Z jaką częstotliwością?

Wnioskowanie o płatność powinno odbywać się w trybie regularnym. Oznacza to, że beneficjent projektu unijnego jest zobowiązany do przedkładania wniosku o płatność nie częściej niż raz w miesiącu i nie rzadziej niż co 3 miesiące, zgodnie z harmonogramem wydatków. Zasada ta obowiązuje nawet w przypadku, gdy w danym okresie, za który wniosek został złożony, nie zostały poniesione żadne wydatki związane z przygotowaniem i realizacją projektu. W takiej sytuacji beneficjent jest zobowiązany wypełnić część sprawozdawczą wniosku, w której przedstawia przebieg realizacji projektu, wskaźniki realizacji projektu, problemy napotkane w trakcie realizacji danego zadania itp.

Liczba komentarzy:
Zamów darmowy newsletter

Niezbędnik »

Skladki ZUS przedsiębiorcówKalkulator wynagrodzeń
OdsetkiKalkulator amortyzacji

Społeczność

Ekspert Infor.pl

Andrzej Łukaszewicz

Ekspert z zakresu zamówień publicznych
ZOSTAŃ NASZYM EKSPERTEM