| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Biznes > Firma > Dotacje > Dotacje > Jak napisać protest od decyzji o nieprzyznaniu dotacji z UE?

Jak napisać protest od decyzji o nieprzyznaniu dotacji z UE?

Po otrzymaniu informacji o negatywnym wyniku oceny wniosku o dofinansowanie, wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu. Aby protest mógł być skutecznie wniesiony muszą zostać zachowane ściśle określone reguły. Jakie - czytaj w poniższym artykule!

Przedsiębiorcy, którzy nie zgadzają się z decyzją o negatywnej ocenie swojego projektu mogą skorzystać ze środka odwoławczego jakim jest protest. Protest musi mieć formę pisemną i wnoszony jest dopiero po otrzymaniu informacji (w przypadku POIG od Regionalnej Instytucji Finansującej) o negatywnym wyniku oceny.

Złożenie protestu za pomocą faksu lub e-maila jest bezskuteczne.

Innymi słowy protest to pisemne wystąpienie o weryfikację dokonanej oceny projektu w zakresie:

  • zgodności oceny z kryteriami wyboru projektów,
  • naruszeń o charakterze proceduralnym, które wystąpiły w trakcie oceny i miały wpływ na jej wynik.

Musimy pamiętać, że wniesienie protestu nie wstrzymuje biegu konkursu dla pozostałych wnioskodawców.

Przeczytaj także: Jak odwoływać się od decyzji o nieprzyznaniu dotacji z UE?

Protest jest składany w terminie 14 dni liczonych od dnia doręczenia wnioskodawcy informacji o negatywnym wyniku oceny wniosku o dofinansowanie projektu.

Co powinien zawierać protest?

Protest powinien zawierać:

  • dane wnioskodawcy, które są tożsame z danymi wskazanymi we wniosku o dofinansowanie projektu,
  • numer wniosku o dofinansowanie projektu,
  • wskazanie zakresu żądania,
  • wyczerpujące określenie zarzutów odnośnie do przeprowadzonej oceny wniosku o dofinansowanie projektu ze wskazaniem zakresu naruszenia oraz uzasadnieniem prezentowanego stanowiska z powołaniem się na informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie, załącznikach do wniosku lub wyjaśnieniach stanowiących integralną część wniosku,
  • podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania,
  • aktualny odpis wnioskodawcy z właściwego rejestru nie starszy niż 6 miesięcy, licząc od dnia złożenia protestu, albo dokument pełnomocnictwa lub ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

W przypadku gdy w złożonym proteście brakuje numeru wniosku o dofinansowanie, wskazania numeru żądania lub aktualnego odpisu z rejestru odpowiednia instytucja zgłasza się z prośbą o uzupełnienie dokumentów lub o przesłanie wyjaśnień w wyznaczonym terminie jednak nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania stosownej korespondencji pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.

Zobacz także serwis Samochód w firmie

Zakończenie postępowania sądowego w zakresie danego projektu, którego wnioskodawca wniósł skargę do sądu administracyjnego, oznacza również zakończenie procedury odwoławczej w tym zakresie. Wtedy wnioskodawcy nie przysługują żadne dodatkowe środki odwoławcze.

reklama

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »