Znajdujesz się: Moja firma » Firma w Unii » Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez przedsiębiorcę w Niemczech

Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez przedsiębiorcę w Niemczech

Ostatnia aktualizacja: 2011-06-24
Autor: Dorota Mróz
Źródło: Serwis Finansowo-Księgowy

Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez polskiego przedsiębiorcę z tytułu usług świadczonych w Niemczech należy rozpatrywać na gruncie postanowień umowy zawartej między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku.

 

Pytanie czytelnika:

Ryczałtowiec, czynny podatnik VAT w kraju i zarejestrowany jako VAT UE wystawił za usługę (usługi budowlane; ocieplenie poddasza) po raz pierwszy fakturę w Niemczech. Data wystawienia 30 kwietnia 2011 roku, więc przeliczam według kursu z 29 kwietnia, i od tego liczę polski ryczałt już normalnie? Wpisuję w ewidencji sprzedaży VAT jako NP czy zwolnione? Ponadto proszę o podpowiedź co z VAT UE; wykazać w części E i czy wypełnić załącznik VAT-UE/C? (nieruchomość położona w Niemczech usługa dla niemieckiej firmy, obaj kontrahenci zarejestrowani jako VAT UE).

 

Usługi budowlane świadczone w Niemczech w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (UPDOF), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów, (nieograniczony obowiązek podatkowy). Przepis ten jest stosowany z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a UPDOF).

 

Dlatego też opodatkowanie dochodów uzyskanych przez polskiego przedsiębiorcę z tytułu usług świadczonych w Niemczech należy rozpatrywać na gruncie postanowień umowy zawartej między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku.

 

Zgodnie art. 3 ust. 1 lit. d oraz art. 7 ust. 1 tejże umowy, dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Niemczech, jeżeli działalność ta jest wykonywana poprzez położony w Niemczech zakład. W przeciwnym wypadku, tj. jeżeli działalność gospodarcza nie jest prowadzona w formie zakładu, dochody z tej działalności podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce. Zasadniczą kwestią jest zatem rozstrzygnięcie czy działalność gospodarcza jest wykonywana w Niemczech za pośrednictwem zakładu, czy też nie.

 

Należy mieć na uwadze fakt, że za zakład uznaje się między innymi plac budowy lub prace budowlane albo instalacyjne, jeżeli trwają one dłużej niż 12 miesięcy, przy czym kryterium to ma zastosowanie do każdego oddzielnego placu budowy. Określenie plac budowy, prace budowlane lub instalacyjne obejmuje nie tylko budowę budynków lecz również budowę dróg, mostów lub kanałów, renowację takich budynków.Strona 1

Najnowsze komentarze:

 • avatar RA dr.Sieja

  RA dr.Sieja2013-07-23 14:02

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  Informacje na temat opodatkowania prac budowlanych oraz montażowych w Niemczech:   http://kanzlei-slr.de/index.php/pl/blog-pl/222-opodatkowanie-polskich-fimy-wykonujacych-prace-budowlane-i-montazowe-w-niemczech   Kanzelaria potatkowa w Niemczech dr. Sieja   http://kanzlei-slr.de/index.php/pl/

 • avatar RA dr.Sieja

  RA dr.Sieja2013-07-23 14:00

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  Informacje na temat opodatkowania prac budowlanych oraz montażowych w Niemczech:   http://kanzlei-slr.de/index.php/pl/blog-pl/222-opodatkowanie-polskich-fimy-wykonujacych-prace-budowlane-i-montazowe-w-niemczech   Kanzelaria potatkowa w Niemczech dr. Sieja & Partnerzy   http://kanzlei-slr.de/index.php/pl/  

 • avatar

  devro2011-12-16 21:18

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  a jaki jest ten niemiecki limit ? tego nigdzie nie ma

 • avatar

  IEC2011-06-30 12:40

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  to nie tak całkiem do końca. Każda firma budowlana jest zobowiązana na terenie Niemiec do rejestracji dla celów niemieckiego podatku budowlanego a tym samym dla celów VAT. podobne regulacje obowiązują też w Austrii. więc nie tak do końca można sobie PL DE wsadzić w rachunek

zamknij oknoNastępny artykuł

Warunki zatrudnienia pracowników w Niemczech