| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Firma w Unii > Samozatrudnienie w Czechach

Samozatrudnienie w Czechach

Procedury rejestracyjne firmy na terenie Czech niewiele się różnią od polskich. Po ich spełnieniu otwarta droga do zarabiania czeskich koron.


Zgodnie z czeską ustawą Nr 455/1991 o działalności gospodarczej, jeżeli ma się ukończone 18 lat, zdolność do czynności prawnych i jest się osobą tzw. nienaganną, nie ma żadnych przeszkód aby zostać czeskim przedsiębiorcą. Zgodnie z czeską ustawą o działalności gospodarczej, za nienaganną uważa się osobę, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem na bezwarunkową karę pobawienia wolności, na okres powyżej jednego roku, za przestępstwo popełnione umyślnie oraz za przestępstwo umyślne związane z działalnością gospodarczą. Polak swoją niekaralność potwierdza na podstawie wyciągu z rejestru karnego. Ważne jest również to, aby nie zalegać ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne. Jeżeli w przeszłości prowadziło się działalność na terytorium Czech, należy także przedstawić zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami wobec czeskiego fiskusa.

Podobnie jak w pozostałych krajach unijnych, również czeskie prawo wyróżnia kilka rodzajów działalności gospodarczej. Podstawowy podział to działalność zgłaszana, czyli taka, która powstaje na podstawie zgłoszenia i wpisu do ewidencji działalności, oraz koncesjonowana, której wykonywanie wymaga uzyskania stosownego pozwolenia.

Posiadanie koncesji dotyczy:

• usług pogrzebowych;

• ochrony majątku i mienia oraz usług detektywistycznych;

• prowadzenia biur turystycznych;

• kontroli produktów ochrony roślin;

• prowadzenia aukcji publicznych;

• transportu osobowego i towarowego;

• produkcji i dystrybucji energii elektrycznej;

• usług pirotechnicznych, prowadzenia strzelnic, nauki i kursów strzelania;

• produkcji alkoholi;

• produkcji, naprawy, wynajmu, handlu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz materiałami niebezpiecznymi.

W ramach działalności zgłaszanej wyróżniamy jej trzy rodzaje: wolne, rzemieślnicze i wiązane. Działalność wolna to taka, która wymaga spełnienia tylko warunków ogólnych. Obejmuje 80 rodzajów działalności, np.: usługi w zakresie tłumaczeń, usługi rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa i łowiectwa, produkcję i naprawę, prowadzenie wydawnictw książkowych i poligraficznych, produkcję maszyn i urządzeń, usługi hydrauliczne, hurt, detal, pośrednictwo w handlu oraz usługach, produkcję materiałów budowlanych, usługi w zakresie doradztwa informatycznego i oprogramowania komputerów. Pełna lista wolnych działalności znajduje się w załączniku nr 4 do ustawy Nr 455/1991.

W przypadku działalności rzemieślniczej wymagane jest posiadanie uprawnień zawodowych. Dlatego też przy rejestracji tego rodzaju działalności należy złożyć poza ogólnie wymaganymi dokumentami (o których mowa niżej) również świadectwa lub zaświadczenia potwierdzające nasze kwalifikacje. Niezbędne w tym wypadku będą:

• świadectwo ukończenia średniej szkoły zawodowej;

• świadectwo ukończenia szkoły średniej z maturą w danym kierunku (chodzi tutaj o technikum);

• świadectwo ukończenia studium zawodowego w danym kierunku;

• świadectwo ukończenia studiów wyższych w danym kierunku;

• zaświadczenia o uznaniu kwalifikacji zawodowych przez odpowiedni organ administracji publicznej, jeżeli chcielibyśmy okazać się kwalifikacjami zdobytymi w innym kraju niż Czechy. Stosowne zaświadczenie wydaje Ministerstwo Przemysłu i Handlu Czech.

Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych w Republice Czeskiej reguluje ustawa Nr 18/2004 o uznawaniu kwalifikacji zawodowych oraz innych umiejętności obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej z późniejszymi zmianami. Osoba ubiegająca się o uznanie kwalifikacji zawodowych składa odpowiedni wniosek do właściwego urzędu państwowego lub do Ministerstwa Szkolnictwa, Młodzieży i Wychowania Fizycznego. Wymogi wniosku oraz wymagane dokumenty, które należy dołączyć do wniosku, określa § 22 ustawy o uznawaniu kwalifikacji, są nimi:

1) dokument tożsamości poświadczający obywatelstwo, ewentualnie dokument potwierdzający status prawny osoby;

2) dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowej;

3) zaświadczenie o niekaralności;

4) dokument potwierdzający wniesienie stosownej opłaty.

Dokumenty wymienione w punkcie 1) należy przedłożyć w formie kopii (np. kserokopii) - urząd może jednak zażądać okazania oryginałów. Dokumenty wymienione w pozostałych punktach powinny być przedłożone w oryginale lub formie urzędowo potwierdzonej kopii. W przypadku, gdyby organ uznający kwalifikację zawodową miał wątpliwości co do wiarygodności dokumentu, może zażądać przedłożenia tłumaczenia uwierzytelnionego przez tłumacza przysięgłego. Razem z wnioskiem trzeba wnieść opłatę w wysokości 2000 CZK. Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Przemysłu i Handlu lub Ministerstwa Szkolnictwa, Młodzieży i Wychowania Fizycznego: http://www.msmt.cz/eu/uznavani-kvalifikaci.

Jeżeli nie posiadamy wymienionych wyżej dokumentów lub nie spełniamy jakichkolwiek innych warunków w tej i pozostałych rodzajach działalności, czeskie prawo dopuszcza możliwość ustanowienia swojego przedstawiciela, który będzie te warunki spełniał i może je udokumentować.

Wykaz branż uznanych za rzemieślnicze znajduje się w załączniku Nr 1 do wspomnianej już ustawy Nr 455/1991 o działalności gospodarczej. Figurują na nim m.in.:

• usługi fotograficzne i poligraficzne;

• usługi w zakresie pielęgnacji skóry;

• usługi murarskie, ciesielskie, dekarskie, instalacyjne, malarskie itp.;

• produkcja środków kosmetycznych;

• usługi stolarskie;

• produkcja, instalacja i naprawa maszyn i urządzeń elektrycznych;

• usługi fryzjerskie;

• naprawy i remonty samochodów i maszyn;

• kowalstwo, ślusarstwo, obróbka metali, odlewnictwo, galwanizerstwo;

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

Twój Biznes

Zdjęcia


Personel i Zarządzanie390.15 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Marta Celej

Ekspert Equity Investments S.A., kontroler finansowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK