| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Firma w Unii > Samozatrudnienie w Czechach

Samozatrudnienie w Czechach

Procedury rejestracyjne firmy na terenie Czech niewiele się różnią od polskich. Po ich spełnieniu otwarta droga do zarabiania czeskich koron.

W przypadku trzeciego rodzaju działalności - wiązanej - wymagane są do jej wykonywania specjalne uprawnienia zawodowe, świadectwa lub podobne dokumenty wydawane przedsiębiorcy przez uprawnioną instytucję na podstawie odrębnych przepisów. Wykaz działalności wiązanych znajduje się w załączniku nr 2 do ustawy Nr 455/1991. Wiązane działalności gospodarcze to m.in.

• produkcja papierosów i przetwórstwo tytoniu;

• prace geologiczne;

• diagnostyka w zakresie ochrony i pielęgnacji roślin, produktów roślinnych i gleby;

• pomiar zanieczyszczeń;

• produkcja i przetwórstwo paliw i smarów;

• usługi projektowe w budownictwie;

• usługi budowlane, remonty, wyburzenia;

• handel zabytkami i wartościami kultury;

• handel zwierzętami hodowlanymi;

• doradztwo księgowe, prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz ewidencji podatkowej;

• wycena składników majątkowych;

• prowadzenie badań psychologicznych i diagnostycznych;

• usługi w zakresie kursów nauki jazdy;

• przewodnictwo wysokogórskie;

• ratownictwo górskie;

• pomiar zanieczyszczeń;

• usługi geodezyjne;

• dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja;

• usługi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony życia.

Rejestrujemy działalność osobiście lub listownie w urzędzie ds. działalności gospodarczej, w centralnym punkcie rejestracyjnym albo mailowo, ale wówczas niezbędny jest podpis elektroniczny.

Oprócz dokumentów (dowód osobisty lub paszport oraz wyciąg z rejestru karnego potwierdzający niekaralność) trzeba też mieć szereg innych dokumentów, bez których rejestracja jest niemożliwa. Przede wszystkim zgłaszamy się do urzędu z wypełnionym zgłoszeniem rejestracyjnym, tzw. drukiem JRF. Formularz jest dostępny w każdym centralnym punkcie rejestracyjnym lub na stronie internetowej www.mpo.cz. Formularz umożliwia jednoczesną rejestrację w urzędzie skarbowym, urzędzie ds. ubezpieczeń społecznych oraz w urzędzie pracy. Jeżeli działalność, którą mamy zamiar prowadzić, jest tego rodzaju, że to klient będzie przychodził do nas, wtedy niezbędne jest jeszcze zaświadczenie stwierdzające tytuł własności lub prawo do użytkowani lokalu, w którym ma być wykonywana działalność. Jeżeli jest sytuacja odwrotna i to my świadczymy usługę u klienta, jako siedzibę firmy możemy podać adres naszego zameldowania.

Zanim zjawimy się w urzędzie, musimy zapłacić tzw. opłatę rejestrową - 1000 CZK. Bez tego dokumentu firma nie zostanie zarejestrowana. Jeżeli przedkładamy do rejestracji dokumenty wymagające tłumaczenia, to w przypadku, gdy urząd rejestracyjny nie będzie miał wątpliwości co do poprawności tłumaczenia lub autentyczności podpisu, dokumenty nie muszą być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego oraz uwierzytelniane. Osoby rejestrujące działalność rzemieślniczą muszą przedstawić dokumenty potwierdzające kwalifikacje dla danej branży, działalność koncesjonowaną - stosowne zezwolenie, a w przypadku działalności wiązanej specjalne uprawnienia zawodowe, świadectwa lub podobne dokumenty wydawane przedsiębiorcy przez uprawnioną instytucję na podstawie odrębnych przepisów.

Najpóźniej po 5 dniach od zgłoszenia przedsiębiorca powinien otrzymać dokument rejestrowy firmy. Jeżeli okaże się, że zgłoszenie zawiera braki, urząd, w którym rejestrujemy firmę, wzywa do ich uzupełniania. Na usunięcie nierawidłowości przyszły przedsiębiorca ma 5 dni. W przypadku działalności koncesjonowanej okres ten jest dłuższy - 30 dni.

Poza opłatą rejestrową stałe obciążenia finansowe stanowią: zobowiązania wobec fiskusa, ubezpieczenie zdrowotne oraz kwestie składek na ubezpieczenie społeczne.

W Czechach okresem rozliczeniowym podatku dochodowego jest rok kalendarzowy. Jeżeli podatnik rozlicza się sam, zeznanie podatkowe składa się do 31 marca następnego roku. Jeżeli przy rozliczaniu należności z fiskusem korzysta z usług profesjonalnego doradcy podatkowego, ma czas do 30 czerwca. Zeznanie podatkowe składają osoby, których przychód w danym roku podatkowym przekroczył 15 tys. CZK. Podstawowa stawka opodatkowania wynosi 15% od podstawy opodatkowania. W przypadku przedsiębiorców kwotą podstawy opodatkowania są kwoty z ewidencji księgowej. Przedsiębiorcy, których roczny obrót nie przekracza 25 mln CZK, mogą rozliczać się w formie ryczałtu. Stawki ryczałtowe w 2010 r. są następujące: 80% przychodów produkcji rolnej, leśnej i gospodarce wodnej realizowanej w formie rzemieślniczej, 60% przychodów z działalności gospodarczej za wyjątkiem produkcji rzemieślniczej, 40% przy innych rodzajach działalności na podstawie odrębnych przepisów, np. lekarze, adwokaci, architekci, zawodowi sportowcy, biegli, tłumacze.

Stawka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 13,5%. Podstawę wymiaru składki stanowi 50% różnicy pomiędzy przychodami z działalności gospodarczej a wydatkami poniesionymi na ich osiągnięcie i utrzymanie. Wysokość podstawy nie może ona być niższa od ustawowej podstawy minimalnej - w 2009 r. wynosiła 141,330 CZK. Tę składkę przedsiębiorca wpłaca do dowolnie wybranego zakładu ubezpieczenia zdrowotnego.

Zdecydowanie wyższe od zdrowotnych są składki na ubezpieczenie społeczne. Co prawda przedsiębiorcy nie są zobligowani do opłacania składki na ubezpieczenie chorobowe, ale i bez tego składnika suma składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe) wynosi 29,2% podstawy ubezpieczenia (z ubezpieczeniem chorobowym wysokość składki wyniosłaby 30,6%). Podstawa wyliczenia składki wynosi w 2010 r. 25% średniorocznego wynagrodzenia.

Magdalena Skrzypek-Terlecka

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

Twój Biznes

Zdjęcia


Personel i Zarządzanie390.15 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Wądrzyk

Ekspert Equity Investments S.A. w dziedzinie kadr i płac

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK