| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Firma w Unii > Kluczowe dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw w 2010 roku

Kluczowe dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw w 2010 roku

Od 2004 roku Polska jest członkiem Unii Europejskiej i aktywnie uczestniczy we wszystkich formach jej aktywności politycznej, społecznej i gospodarczej. Z członkowstwem wiążą się liczne obowiązki, ale i przywileje. Najważniejszym z obowiązków jest zasilanie budżetu Wspólnoty, natomiast jedną z najistotniejszych korzyści – możliwość korzystania ze Wspólnej Polityki Strukturalnej, znanych szeroko pod hasłem „dotacji unijnych”.

W ramach Działania 4.3. - Kredyt technologiczny, przedsiębiorcy mają od lipca ubiegłego roku możliwość występowania do BGK (za pośrednictwem banków komercyjnych) o sfinansowanie zakupu nowych technologii z opcją spłaty części kapitału ze środków unijnych. Dotychczasowe regulacje w zakresie otrzymania wsparcia w tym zakresie były jednak niekorzystne i wielce ryzykowne dla przedsiębiorców. Spowodowało to, że do dnia dzisiejszego złożono jedynie ok. 60 wniosków o ich udzielenie, a do wykorzystania jest prawie 410 mln euro. Problem stanowił przede wszystkim wymóg uzależniający wypłatę unijnych dotacji od wzrostu sprzedaży, co w czasach kryzysu gospodarczego redukowało szansę na ich otrzymanie niemalże do zera. Zmiany będą dotyczyły także wniosków już dotychczas złożonych.

Przygotowane zmiany rząd będzie mógł przyjąć jeszcze w kwietniu, a zatem przedsiębiorcy będą mogli korzystać z nich jesienią. Celem Działania jest wsparcie inwestycji w zakresie wdrażania nowych technologii poprzez udzielenie MSP kredytu technologicznego z możliwością częściowej spłaty ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w formie premii technologicznej. W ramach tego źródła finansowania małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły realizować projekty polegające na wdrożeniu własnej lub nabytej nowej technologii lub rozpoczęciu sprzedaży produktów, procesów, bądź usług powstających w wyniku zastosowania tej technologii.

Wysokość premii technologicznej nie może przekroczyć 4 mln PLN dla jednej firmy, a intensywność pomocy nie może przekraczać limitów pomocy publicznej określonej odmiennie dla każdego województwa.

Kosztami kwalifikowanymi w ramach Działania są:

•    zakup środków trwałych;

•    najem, dzierżawa lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości,

•    rozbudowa istniejących budowli, budynków oraz maszyn stanowiących środki trwałe,

•    koszty ich instalacji i uruchomienia,

•    oraz zakup lub leasing wartości niematerialnych i prawnych.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać zgodnie z Regulaminem Przeprowadzania Konkursu od 1 lipca 2009 r. za pośrednictwem banków kredytujących, które na mocy umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego współpracują w realizacji tego działania poprzez udzielanie przedsiębiorcom kredytu technologicznego.

Działanie 4.4. - Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym ma na celu wsparcie produkcyjnych i usługowych przedsiębiorstw, dokonujących nowych inwestycji oraz niezbędnych dla ich realizacji projektów doradczych i szkoleniowych, w skład których wejdą także innowacyjne rozwiązania technologiczne. Działanie to stanowić ma rozwiązanie dla krajowych wytwórców, których cechuje stosunkowo niski poziom udziału produktów wysokoprzetworzonych i wysokiej techniki w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Towarzyszy mu niestety wysoki stopień zużycia środków trwałych w przedsiębiorstwach przy jednoczesnym niskim poziomie nakładów inwestycyjnych. Przyczyną tego stanu rzeczy jest oczywiście wielokrotnie zaznaczany brak możliwości pozyskania kapitału zewnętrznego i brak środków własnych na realizację potencjalnych inwestycji. Rodzimych przedsiębiorców nie cechuje ponadto duża świadomość konieczności wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań pozwalających zachować, ugruntować lub wzmocnić ich konkurencyjną pozycję na rynku.

W ramach Działania 4.4. wspierane są projekty inwestycyjne w zakresie zakupu lub wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych (stosowanych na świecie nie dłużej niż 3 lata lub o stopniu rozpowszechnienia poniżej 15% w danej branży). Szczególnie chętnie widziane będą w konkursach innowacje dotyczące inwestycji prowadzących do ograniczenia szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne (np. ograniczenia energochłonności procesu produkcyjnego lub świadczenia usług prowadzących do powstania nowego lub znacząco ulepszonego produktu lub usługi). Działanie to umożliwia także realizację projektów obejmujących innowacje:

•    marketingowe i/lub organizacyjne, mające ma celu poprawę efektywności i produktywności,

•    zakupu niezbędnego wyposażenia technicznego,

•    wartości niematerialnych i prawnych dotyczących wprowadzenia zmian organizacyjnych.

Tegoroczny nabór uzależniony jest od pozyskania dodatkowych środków na zwiększenie alokacji. Jeżeli Instytucji Wdrażającej uda się go przeprowadzić, będzie to ostatni nabór w ramach Działania 4.4. w tej perspektywie finansowej. W poprzednim roku intensywność wsparcia wyniosła od 30% do 70% w zależności od regionu i wielkości przedsiębiorstwa. Całkowita wartość projektu nie mogła przekroczyć 50 mln euro, a wartość wydatków kwalifikowanych zmieścić się musiała w przedziale 8 - 160 mln złotych. Minimalna kwota wsparcia na inwestycje o wysokim potencjale badawczym wyniosła 2,4 mln złotych, a maksymalna kwota wsparcia dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt wyniosła: w doniesieniu do inwestycji - 40 mln złotych, a na części doradczą i szkoleniową po 1 mln złotych.

W ramach tego rodzaju wsparcia przedsiębiorcy będą mogli dofinansować m.in.:

•    pokrycie kosztów przeniesienia własności gruntów lub użytkowania wieczystego gruntu i budynku,

•    kosztów nabycia lub wytworzenia innych aktywów,

•    nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji i know-how,

•    raty spłat wartości początkowej gruntów, budynków i budowli,

•    zakupu analiz przygotowawczych lub usług doradczych związanych z inwestycją,

•    specjalistycznych szkoleń niezbędnych do prawidłowego wdrożenia inwestycji, jednakże do wysokości nie przekraczającej 10% wysokości wydatków kwalifikowanych.

Działanie 4.4. POIG jest komplementarne ze wszystkimi źródłami wsparcia występującymi w regionalnych programach operacyjnych. Projekty wdrażane przez regionalne instytucje mogą dotyczyć innowacji na skalę przedsiębiorstwa, a więc kryteria innowacyjności nie są tak wyśrubowane. Mają one także zdecydowanie mniejszy budżet i są bardziej nakierowane na wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedstawicieli wszystkich regionalnych gałęzi gospodarki bez szczególnego uwzględnienia branż innowacyjnych.

Celem Działania 4.2. - Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego jest wsparcie finansowe przedsiębiorstw prowadzących działalność B+R i umocnienie ich rynkowej pozycji co ma się w konsekwencji przyczynić do zwiększenia wykorzystywania wzornictwa przemysłowego i użytkowego. W jego ramach finansowane będą projekty wspierające przedsiębiorstwa w zakresie rozwoju ich działalności badawczo - rozwojowej, nawet do momentu ich przekształcenia w Centrum Badawczo-Rozwojowe, które spełniać będzie wymogi Ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. W ramach projektów możliwe będzie sfinansowanie zakupu usług doradczych i szkoleniowych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Innym typem projektów realizowanych w ramach tego Działania jest wspieranie opracowania wzoru przemysłowego lub użytkowego i wdrożenia go do produkcji.

Maksymalny poziom dofinansowania w przypadku tego Działania w przypadku inwestycji jest uzależniony od województwa i wacha się w zależności od regionu od 30% do 50% dla dużych przedsiębiorstw. Dla średnich oraz małych firm jest on odpowiednio o 10% i 20% wyższy. W przypadku szkoleń może on wynieść do 55%, a doradztwa - 50%.

W ramach Działania kwalifikowane są:

•    koszty własności gruntu lub jego wieczystego użytkowania (do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych),

•    koszty przeniesienia prawa własności budynku lub budowli,

•    nabycia lub wytworzenia aktywów związanych z prowadzeniem badań przemysłowych i prac rozwojowych,

•    lub też wdrożeniem do produkcji wzoru przemysłowego lub użytkowego.

•    koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej,

•    raty spłat wartości początkowej gruntów, gruntów, budynków, budowli oraz aktywów,

•    zakup usług analiz przygotowawczych oraz usług doradczych związanych z inwestycją,

•    specjalistyczne szkolenia związane w sposób bezpośredni z realizacją projektu i tylko do wysokości 10% wszystkich kosztów kwalifikowanych projektu.

Do konkursów organizowanych w ramach Działania 4.2., przedsiębiorcy mogą w roku 2010 przystąpić dwukrotnie, pierwszy nabór rozpoczął się 15 lutego i ze względu na duże zainteresowanie konkursem i przekroczenie planowanej alokacji został zamknięty już 3 dni później. Drugi zacznie się 6 września i potrwać ma do końca tego miesiąca, aczkolwiek mając na uwadze sytuację, jaka miała miejsce na wiosnę, należy spodziewać się jednak wcześniejszego zakończenia konkursów.

Nie są to oczywiście wszystkie elementy polityki strukturalnej przewidziane na bieżący rok, ale z całą pewnością największe, spośród których można finansować innowacje i to one mają się przyczynić do poprawienia faktycznego stanu rodzimej ekonomii i poszczególnych przedsiębiorstw.

Opisane źródła stanowią wielką szansę dla firm planujących przeprowadzenie w najbliższych latach dużych i nie tylko inwestycji o charakterze innowacyjnym. Z tego względu cieszą się one niebywałym zainteresowaniem przedsiębiorców. Wszystkie one charakteryzują się wysokim poziomem dofinansowania projektów (w niektórych przypadkach poziom dofinansowania sięga nawet 100%), co stanowi niebagatelną ich zaletę. Co jest ich wadą? Skomplikowana procedura przyznawania dotacji i konieczność jej rozliczenia zgodnie z przyjętymi założeniami i podpisaną umową. Wiąże się z wieloma formalnościami i rozdmuchaną słynną unijną biurokracją. Innowacyjnym sposobem na to jest natomiast outsourcing kłopotliwych i żmudnych czynności przez firmy consultingowe świetnie orientujące się w meandrach dotacyjnych. Biorąc jednak pod uwagę możliwości, jakie niosą ze sobą planowane na ten rok dotacje, ryzyko jest niewielkie w stosunku do potencjalnych korzyści.


Dariusz Jędrzejewski

Konsultant MCG S.A.

Polecamy artykuły

Autor:

Zdjęcia


Personel i Zarządzanie390.15 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Rybka

www.dekoria.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK