| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Firma w Unii > Kluczowe dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw w 2010 roku

Kluczowe dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw w 2010 roku

Od 2004 roku Polska jest członkiem Unii Europejskiej i aktywnie uczestniczy we wszystkich formach jej aktywności politycznej, społecznej i gospodarczej. Z członkowstwem wiążą się liczne obowiązki, ale i przywileje. Najważniejszym z obowiązków jest zasilanie budżetu Wspólnoty, natomiast jedną z najistotniejszych korzyści – możliwość korzystania ze Wspólnej Polityki Strukturalnej, znanych szeroko pod hasłem „dotacji unijnych”.

W ramach IV Osi priorytetowej POIG - Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia realizowane będą projekty podnoszące poziom innowacyjności przedsiębiorstw poprzez stymulowanie wykorzystania nowoczesnych rozwiązań. Znaczna część Działań, a co za tym idzie także środków w jej przeznaczona jest na przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym. Co do zasady są nimi wszystkie projekty mające na celu:

•    wdrożenie do praktyki gospodarczej,

•    lub znaczne ulepszenie nowej technologii czy produktu,

•    zastosowanie nowych rozwiązań organizacyjnych lub marketingowych, które znane są na świecie nie dłużej niż 3 lata,

•    lub rozpowszechnione w branży nie więcej niż w 15%. Jest to warunek konieczny do uznania innowacyjności przedsięwzięcia, a tym samym, do otrzymania wsparcia.

Sztandarowym źródłem finansowania innowacyjności jest kompilacja Działań 1.4. oraz 4.1. PO Innowacyjna Gospodarka. Ich celem jest podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R oraz poprzez wspieranie wdrożeń wyników prac rozwojowych i badań przemysłowych. Obejmie ono dofinansowanie projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne i organizacyjne prowadzone samodzielnie przez przedsiębiorców, bądź też na ich zlecenie przez jednostki naukowe. Badawcza część projektu kończy się stworzeniem prototypu produktu, bądź konkretnego rozwiązania. W dalszym ciągu procesu dofinansowane mogą być także inwestycje związane z wdrożeniem wyników wcześniejszych badań.

Realizacja projektów ramach tego Działanie ma w założeniu przyczynić się do budowy przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw poprzez działalność opartą na innowacyjnych rozwiązaniach. Bardzo często brak wystarczającej ilości środków własnych stanowi dla firm barierę nie do przebycia w aspekcie prowadzenia działalności B+R i wdrażania innowacyjnych rozwiązań pozwalających na wzmocnienie ich konkurencyjności. Działanie 1.4. - 4.1. jest narzędziem o tyle ważnym, że na niektóre jego elementy można uzyskać nawet 70% dofinansowania.

W ramach badawczej części projektu (Działanie 1.4. POIG) do wydatków kwalifikowanych zaliczają się:

•    wynagrodzenia osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia i osób nim zarządzających,

•    koszty zakupu lub użytkowania sprzętu i aparatury, amortyzacji budynków,

•    koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych (na określonych warunkach),

•     zakup badań i usług doradczych, kosztów ogólnych i operacyjnych.

Nie kwalifikują się natomiast wydatki związane z bieżącą działalnością beneficjenta. Kosztami kwalifikującymi się do wsparcia w ramach części wdrożeniowej (Działanie 4.1. POIG) kwalifikowane są koszty:

•    przeniesienia własności gruntu lub wieczystego jego użytkowania,

•    koszty przeniesienia prawa własności budynku lub budowli (pod określonymi warunkami),

•    nabycia robót i materiałów budowlanych,

•    wartości niematerialnych i prawnych,

•    raty spłat wartości początkowej gruntów, budynków, budowli i innych aktywów,

•    oraz zakup usług doradczych związanych z inwestycją, jednakże tylko do wysokości 10% ogółu wydatków.

Duże zainteresowanie beneficjentów tym źródłem finansowania w dwóch zeszłorocznych konkursach spowodowało, że całkowicie wyczerpana została alokacja na Działanie 4.1.. Oznacza to konieczność dokonania niezbędnych przesunięć finansowych pomiędzy poszczególnymi etapami, co wiąże się z opóźnieniami. Ponieważ zmiany wymagają akceptacji Komisji Europejskiej, PARP (jako Instytucja Wdrażająca dla tego Działania) zdecydowała się odwołać wiosenną rundę aplikacyjną. Może to w konsekwencji oznaczać, że runda jesienna będzie ostatnią dla tego Działania. Jest ona planowana na październik bieżącego roku.

W ramach Działania 4.3. - Kredyt technologiczny, przedsiębiorcy mają od lipca ubiegłego roku możliwość występowania do BGK (za pośrednictwem banków komercyjnych) o sfinansowanie zakupu nowych technologii z opcją spłaty części kapitału ze środków unijnych. Dotychczasowe regulacje w zakresie otrzymania wsparcia w tym zakresie były jednak niekorzystne i wielce ryzykowne dla przedsiębiorców. Spowodowało to, że do dnia dzisiejszego złożono jedynie ok. 60 wniosków o ich udzielenie, a do wykorzystania jest prawie 410 mln euro. Problem stanowił przede wszystkim wymóg uzależniający wypłatę unijnych dotacji od wzrostu sprzedaży, co w czasach kryzysu gospodarczego redukowało szansę na ich otrzymanie niemalże do zera. Zmiany będą dotyczyły także wniosków już dotychczas złożonych.

Przygotowane zmiany rząd będzie mógł przyjąć jeszcze w kwietniu, a zatem przedsiębiorcy będą mogli korzystać z nich jesienią. Celem Działania jest wsparcie inwestycji w zakresie wdrażania nowych technologii poprzez udzielenie MSP kredytu technologicznego z możliwością częściowej spłaty ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w formie premii technologicznej. W ramach tego źródła finansowania małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły realizować projekty polegające na wdrożeniu własnej lub nabytej nowej technologii lub rozpoczęciu sprzedaży produktów, procesów, bądź usług powstających w wyniku zastosowania tej technologii.

Wysokość premii technologicznej nie może przekroczyć 4 mln PLN dla jednej firmy, a intensywność pomocy nie może przekraczać limitów pomocy publicznej określonej odmiennie dla każdego województwa.

Kosztami kwalifikowanymi w ramach Działania są:

•    zakup środków trwałych;

•    najem, dzierżawa lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości,

•    rozbudowa istniejących budowli, budynków oraz maszyn stanowiących środki trwałe,

•    koszty ich instalacji i uruchomienia,

•    oraz zakup lub leasing wartości niematerialnych i prawnych.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać zgodnie z Regulaminem Przeprowadzania Konkursu od 1 lipca 2009 r. za pośrednictwem banków kredytujących, które na mocy umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego współpracują w realizacji tego działania poprzez udzielanie przedsiębiorcom kredytu technologicznego.

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

Management & Consulting Group

Zdjęcia


Personel i Zarządzanie390.15 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Łomozik

Dyplomowany konsultant feng shui

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK