| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Firma w Unii > Fundusze unijne remedium na kryzys finansowy

Fundusze unijne remedium na kryzys finansowy

Czy antidotum na bieżącą sytuację gospodarczą w Polsce mogą stanowić właśnie fundusze unijne? Wydaje się, iż faktycznie dotacje z UE mogą stać się kołem napędowym do wyjścia z kryzysu finansowego. Rynek potrzebuje dynamicznego dopływu kapitału.

Co niezwyczajne na zaliczki mogą liczyć nawet Beneficjenci, którzy podpisali umowy o dofinansowanie w 2008 r., kiedy to system zaliczkowy jeszcze nie funkcjonował. Możliwość taką wprowadziła wspomniana już nowelizacja rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 lutego 2009 r., zmieniająca rozporządzenie w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz.U.2009 Nr 23 poz. 140). Według nowego prawa podstawą do wypłaty zaliczek jest zmiana w trybie aneksu postanowień umowy o dofinansowanie. Aneks wprowadza ponadto zmianę systemu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy - beneficjent musi wystąpić pisemnie do Regionalnej Instytucji Finansującej z wnioskiem o zmianę postanowień umowy w celu otrzymania zaliczki.

Dotychczas do skorzystania z zaliczki na poczet spodziewanej dotacji unijnej uprawniona była bardzo ograniczona grupa inwestorów. W tej chwili z tej formy rozliczania korzystać mogą w zasadzie wszystkie podmioty, które wyrażą takie zapotrzebowanie.

Według rządowego Planu Stabilności i Rozwoju  nowelizacja systemu zaliczkowania pozwoli na zwiększenie wydatkowania środków unijnych z dziesięciu do blisko siedemnastu miliardów złotych.

Zmian jest jednak więcej. 11 sierpnia 2009 r. zmieniły się zasady odwoływania się od wyników konkursów o środki z programów operacyjnych. Obowiązują one dla wszystkich konkursów ogłaszanych od 20 grudnia 2008 r. Najważniejszą wprowadzoną zmianą jest rozszerzenie listy uprawnionych do wnoszenia odwołania. Do tej pory procedurę odwoławczą mógł wszcząć jedynie przedsiębiorca, którego wniosek w postępowaniu konkursowym został odrzucony. W chwili obecnej z prawa do odwołania mogą korzystać również przedsiębiorcy, których projekt przeszedł pozytywnie całą ocenę, ale nie uzyskał dofinansowania ze względu na wyczerpanie środków w danej edycji konkursowej. Inną kategorią beneficjentów uprawnionych do odwołania są również ci przedsiębiorcy, których wniosek został umieszczony na tzw. liście rezerwowej. Zmieniły się również zasady rozpatrywania projektów po pozytywnej ocenie odwołania. Wcześniej taki projekt w całości podlegał ponownej weryfikacji. Od 11 sierpnia ubiegłego roku ponownie analizowane są jedynie te elementy oceny pierwotnej projektu, które były przedmiotem odwołania.

Zmiany dotyczące procedury odwoławczej idą jeszcze dalej.  Obecnie dają potencjalnym beneficjentom możliwość podważania wyników oceny ich wniosków, włącznie z odwołaniami do sądu administracyjnego! Ma to wzmocnić przejrzystość i obiektywizm procesu wyboru projektów.

Nowe przepisy jednoznacznie określają też zakaz wprowadzania jakichkolwiek zmian w zasadach konkursów w trakcie ich trwania, które szkodziłyby uczestniczącym w nich potencjalnym beneficjentom.

Najbardziej rewolucyjną zmianę wprowadzono chyba jednak w zakresie stosowania zasad pomocy publicznej. A mianowicie dopuszczono możliwość rozpoczęcia realizacji projektu już po złożeniu wniosku o dofinansowanie do właściwej instytucji. Jeszcze do niedawna prace związane z wdrażaniem inwestycji mogły rozpocząć się dopiero po uzyskaniu przez przedsiębiorcę potwierdzenia o uzyskaniu wsparcia lub po uzyskaniu z IW informacji o kwalifikowaniu się projektu - co do zasady - do działania, do którego aplikował.

Ministerstwo zapowiedziało również dodatkowe fundusze dla najlepszych programów operacyjnych. Oznacza to, że najszybciej i najefektywniej realizowane programy mogą liczyć w 2011 r. na dodatkowe, rezerwowe środki w kwocie ponad 1,3 mld euro. Budżet ten zostanie przeznaczony przede wszystkim na działania silnie prorozwojowe, zwiększające potencjał gospodarczy kraju.

Administracja rządowa ma również swoje remedium na trudną sytuację w jakiej znalazł się sektor bankowy. Inwestorzy wiedzą, jak trudno w chwili obecnej prowadzić rozmowy z bankami o przyznanie kredytu inwestycyjnego. Banki wymagają coraz większych zabezpieczeń, które częstokroć są barierą zaporową dla przedsiębiorstw. Rządowe poręczenia i gwarancje dla rynku międzybankowego oraz prywatnych biznesmenów mają odblokować cyrkulację kredytową. W tym celu rząd zapowiedział już zwiększenie do 40 mld złotych, w samym tylko 2009 r., budżetowego limitu na poręczenia i gwarancje Skarbu Państwa.

Kolejny punkt strategii antykryzysowej, przewiduje wykreowanie dodatkowej akcji kredytowej dla małych i średnich przedsiębiorstw w wartości równej 20 mld zł. Głównym nośnikiem tej akcji jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który na realizację tego zadania został zasilony kwotą 2 mld zł.

W celu realizacji tego programu, Sejm uchwalił 2 kwietnia 2009 r. nowelizację ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nowelizacją, zlikwidowany został Fundusz Poręczeń Unijnych oraz Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych. Zostały one zastąpione poręczeniami i gwarancjami udzielanymi przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) we własnym imieniu i na własny rachunek.

Dodatkowo rozszerzona została lista zobowiązań, które mogą zostać objęte poręczeniami BGK. Do niedawna jeszcze można było uzyskać jedynie poręczenie na  spłatę kredytów i pożyczek oraz zobowiązań wynikających z tytułu obligacji.  Nowelizacja umożliwia natomiast uzyskanie poręczeń na zobowiązania dotyczące należytego wykonania umowy oraz wniesienia wadium. W lipcu tego roku BGK podpisał umowy z osiemnastoma bankami komercyjnymi, uruchamiając rządowy program „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”. Jak powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz,  prezes Związku Banków Polskich - Duża ilość banków, które przystąpiły do programu to dowód na to, jak bardzo na ten produkt czekali zarówno przedsiębiorcy, jak i instytucje finansowe.

Poręczenie BGK jest formą zabezpieczenia spłaty kredytu w przypadku gdy przedsiębiorca nie posiada wystarczającego własnego zabezpieczenia. Poręczeniem można objąć maksymalnie do 80% kwoty kredytu w wysokości od 100 tys. złotych do 10 mln euro. Podstawowym zabezpieczeniem poręczenia spłaty kredytu jest weksel własny in blanco z klauzulą „bez protestu". BGK może wystąpić o dodatkowe zabezpieczenie, jeśli ryzyko wypłaty zobowiązania jest wysokie.

Dla większości przedsiębiorstw zaciągnięcie kredytu jest jednym, jeśli nie jedynym,  z podstawowych źródeł finansowania inwestycji. Bez zamknięcia montażu finansowego danej inwestycji nie ma szans na skorzystanie z dotacji unijnych. Dlatego priorytetem jest przełamanie niechęci banków do kredytowania inwestycji mających potencjał na pozyskanie dodatkowych środków z Brukseli.  Rządowy system poręczeń i gwarancji spełnia w tym niewątpliwie swoją rolę.

Unijne fundusze na lata 2007-2013 dają ogromne możliwości pozyskania wsparcia na rozwój polskiej przedsiębiorczości. Aby jednak w pełni wykorzystać tę szansę należy zapoznać się z obowiązującymi mechanizmami oraz uzbroić się w cierpliwość. Aplikowanie o unijne dotacje jest nie tylko procesem złożonym, ale też czasochłonnym. Warto jednak spróbować, gdyż dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej przed polskimi przedsiębiorcami otworzyły się nieznane dotychczas perspektywy rozwoju i podniesienia konkurencyjności. Łatwiej dostępne i dobrze wykorzystane środki pochodzące z funduszy powinny być impulsem do utrzymania stabilności gospodarki w latach spowolnienia koniunktury. Jeśli rządowa strategia antykryzysowa zostanie w pełni zrealizowana uda się osiągnąć zamierzone cele. Wszelkie ułatwienia związane z dokapitalizowaniem sektora prywatnego przyczyniają się do umocnienia podmiotów istniejących na rynku i kreowania zatrudnienia.

Aneta Sugier

 

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Management & Consulting Group

Zdjęcia


Personel i Zarządzanie – prenumerata390.15 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Grant Thornton

Grant Thornton to jedna z wiodących organizacji audytorsko-doradczych na świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK