| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Firma w Unii > Kwalifikowalalność wydatków w projektach inwestycyjnych dla firm

Kwalifikowalalność wydatków w projektach inwestycyjnych dla firm

Kwalifikowalność wydatków dla każdego projektu szczegółowo regulują zapisy umowy zawieranej pomiędzy Instytucją Wdrażającą/Pośredniczącą II stopnia a Beneficjentem pomocy (MŚP lub dużym przedsiębiorcą).


Na całkowity koszt realizacji Projektu składają się dwie kwoty:

- wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem (czyli te, które będą w części refundowane ze środków EFRR i budżetu państwa oraz

- wydatki nie kwalifikujące się do objęcia wsparciem (czyli te, które w całości są pokrywane ze środków własnych przedsiębiorcy).


W przypadku zmiany w zakresie wartości projektu (zmniejszenia lub zwiększenia wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem), kwota przyznanego dofinansowania może ulec zmianie. Ewentualna zmiana kwoty dofinansowania nie może spowodować przekroczenia dopuszczalnego maksymalnego poziomu intensywności wsparcia określonego danym rodzajem pomocy publicznej.

Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośredniczącą II stopnia może udzielić firmie dofinansowania w dwóch formach:

- refundacji poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w formie płatności pośrednich i płatności końcowej lub

- zaliczki w jednej lub kilku transzach.


Przedsiębiorca może dokonać wyboru sposobu finansowania otrzymanego wsparcia. Refundacje i zaliczki są wypłacane zgodnie z harmonogramem płatności, który stanowi załącznik do umowy. Należy pamiętać, iż wybierając formę płatności w postaci zaliczki musimy spełnić następujące wymogi:


1. Beneficjent jest zobowiązany do przestrzegania przepisów dotyczących trybu wydatkowania, rozliczania i zwrotu środków dotacji rozwojowej niewykorzystanych w danym roku budżetowym, a także zgłaszania środków o nadanie statusu niewygasających z upływem roku budżetowego, zawartych w art. 144, 157 i 210 Ustawy o finansach publicznych oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie środków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.


2. W przypadku wyboru zaliczkowego sposobu finansowania projektu, pierwsza transza dofinansowania w formie zaliczki wypłacana jest w wysokości wynikającej z wniosku o płatność zatwierdzonego przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję  Pośredniczącą II stopnia.


3. Przekazanie kolejnej transzy zaliczki następuje pod warunkiem, wykazania przez przedsiębiorcę w złożonych wnioskach o płatność wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem np. w wysokości 70 % łącznej kwoty przekazanych wcześniej transz dofinansowania w formie zaliczki (dla projektów PO IG 4.4).


4. W przypadku, gdy przedsiębiorca dokona wyboru sposobu finansowania w formie zaliczki, jest on zobowiązany do założenia odrębnego rachunku bankowego wyłącznie do obsługi płatności zaliczkowych.

 

5. Kolejna transza zaliczki lub kolejna płatność jest pomniejszana o odsetki bankowe narosłe na odrębnym rachunku bankowym dla płatności zaliczkowych, które jest wskazane w umowie (o ile rachunek bankowy jest oprocentowany).


6. Beneficjent składając wniosek o płatność zaliczkową, zobowiązany jest do przedkładania wyciągów z rachunku bankowego do obsługi płatności zaliczkowych za okres, którego dotyczy wniosek o płatność. Wypłaty z wyodrębnionego rachunku mogą być dokonywane wyłącznie jako płatności za usługi, dostawy, roboty budowlane w ramach Projektu.


Zawsze kwota dofinansowania obliczana jest na podstawie faktycznie poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem wykazanych we wniosku o płatność i zatwierdzonych przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia.


Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki, które jednocześnie:

- są niezbędne do prawidłowej realizacji Projektu;

- zostały wskazane w Harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu stanowiącym załącznik do umowy;

- zostały faktycznie poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków;

- zostały zweryfikowane i zatwierdzone przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia oraz

- zostały prawidłowo udokumentowane.


Początek i koniec okresu kwalifikowalności wydatków dla projektu jest każdorazowo określony w dokumentacji konkursowej oraz umowie o dofinansowanie. Przedsiebiorca zobowiązuje się zakończyć realizację zakresu rzeczowego i finansowego projektu, wynikającego z wniosku o dofinansowanie, w okresie kwalifikowalności wydatków (czyli np. dzień po złożeniu projektu, w dniu określonym we wniosku o dofinansowanie). W przypadku rozpoczęcia przez firmę realizacji projektu przed dniem rozpoczęcia okresu kwalifikowalności wydatków, wszystkie wydatki w ramach projektu stają się niekwalifikowane.

Polecamy artykuły

Autor:

Zdjęcia


Personel i Zarządzanie390.15 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Rybka

www.dekoria.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK