| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Firma w Unii > Warunki wypłaty dofinansowania dla firm

Warunki wypłaty dofinansowania dla firm

Jeśli firma podpisze umowę o dofinansowanie zostanie zobowiązana do składania finansowo-merytorycznych sprawozdań, tzw. wniosków o płatność, na podstawie których nastąpi wypłata zaliczki bądź częściowa refundacja poniesionych wydatków kwalifkowalnych.


W celu otrzymania dofinansowania przedsiębiorca (Beneficjent) jest obowiązany do przedłożenia do instytucji z którą zawarł umowę (Instytucji Wdrażającej/ Instytucji Pośredniczącej II stopnia) prawidłowo wypełnionego oraz kompletnego wniosku o płatność w formie papierowej i elektronicznej w obowiązującym formacie.
 


Do wniosku o płatność Beneficjent zobowiązany jest załączyć m. in.:


- kopie dokumentów księgowych (faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej), potwierdzających poniesione wydatki oraz potwierdzających dokonanie zapłaty;


- kopie protokołów odbioru dokumentujących wykonanie robót;


- kopie dokumentów potwierdzających przyjęcie środków trwałych do użytkowania oraz kopie innych dokumentów potwierdzających zgodność realizacji projektu z warunkami umowy;


- w przypadku zawarcia umowy leasingu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią umowy leasingu (dotyczy pierwszego wniosku firmy o płatność);


- w przypadku nabycia prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego gruntu:


a) opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającej, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej gruntu, określonej na dzień nabycia;


b) oświadczenie podmiotu zbywającego, że w okresie 7 lat poprzedzających datę zakupu grunt nie był współfinansowany ze środków wspólnotowych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis;


- w przypadku zakupu używanego środka trwałego:


a) oświadczenie podmiotu zbywającego, że w okresie 7 lat poprzedzających datę zakupu środek trwały nie został współfinansowany ze środków wspólnotowych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis;


b) oświadczenie Beneficjenta o tym, iż cena używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa niż cena podobnego, nowego środka trwałego;


c) oświadczenie sprzedającego określające zbywcę środka trwałego, miejsce i datę jego zakupu.


Wniosek o płatność musi dotyczyć działań zakończonych w danym okresie sprawozdawczym. Beneficjent, w ramach składanego wniosku o płatność zaliczkową, wnioskuje o zaliczkę na przyszłe działania projektu, przekazując jednocześnie do rozliczenia wydatki, pokryte z dotychczas uzyskanych zaliczek (z wyłączeniem wniosku o pierwszą zaliczkę).


W przypadku, gdy firma dokona wyboru sposobu finansowania w formie refundacji, jest on zobowiązany do przedłożenia do Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia wniosku o płatność pośrednią. Wniosek ten musi dotyczyć zakończonego działania projektu, określonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu.


Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia weryfikuje wniosek o płatność w terminie określonym w umowie, np. w PO IG Działanie 4.4 okres ten wynosi 40 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o płatność. W przypadku, gdy wniosek o płatność zawiera braki lub błędy, Beneficjent, na wezwanie Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia, jest zobowiązany, pod rygorem odrzucenia wniosku o płatność do złożenia brakujących lub poprawionych dokumentów. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia może poprawić we wniosku o płatność oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe, niezwłocznie zawiadamiając o tym Beneficjenta.

reklama

Polecamy artykuły

Autor:

Zdjęcia


CIT 2018. Komentarz (książka)299.00 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK