| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Firma w Unii > Warunki wypłaty dofinansowania dla firm

Warunki wypłaty dofinansowania dla firm

Jeśli firma podpisze umowę o dofinansowanie zostanie zobowiązana do składania finansowo-merytorycznych sprawozdań, tzw. wniosków o płatność, na podstawie których nastąpi wypłata zaliczki bądź częściowa refundacja poniesionych wydatków kwalifkowalnych.


Dzieje się tak w przypadku wystąpienia uzasadnionych podejrzeń, że projekt realizowany jest niezgodnie z umową, w szczególności:


- w razie stwierdzenia rozbieżności w realizacji projektu w stosunku do opisu projektu zawartego we wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami;


- nie złożenia przez Beneficjenta informacji i wyjaśnień;


- nie usunięcia braków lub błędów;


- stwierdzenia błędów lub braków w przedłożonej dokumentacji oddziaływania projektu na środowisko;


- braku postępów w realizacji projektu w stosunku do terminów określonych we wniosku o dofinansowanie.
 


Beneficjent jest zobowiązany do przedłożenia Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia wniosku o płatność końcową w terminie określonym zapisami umowy, najczęściej termin ten wynosi 30 dni kalendarzowych. Przekazanie płatności końcowej następuje pod warunkiem zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego projektu.


Firma jest zobowiązana do przekazywania informacji o zmianie rachunków bankowych wskazanych w umowie, w terminie 7 dni od dokonania zmiany i nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność. Skutki wynikłe z braku zawiadomienia Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia o zmianie rachunku bankowego ponosi Beneficjent. Dofinansowanie jest przekazywane na rachunki bankowe przedsiębiorcy najczęściej w terminie 30 dni.


Beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia dla Projektu odrębnej ewidencji księgowej kosztów, wydatków i przychodów lub stosowania w ramach istniejącego informatycznego systemu ewidencji księgowej odrębnego kodu księgowego umożliwiającego identyfikację wszystkich transakcji oraz poszczególnych operacji bankowych związanych z Projektem oraz zapewnienia, że operacje gospodarcze są ewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośredniczącą II stopnia przekazuje firmie dofinansowanie, pod warunkiem posiadania środków na rachunku bankowym oraz ustanowienia i wniesienia przez przedsiębiorcę zabezpieczenia prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy. Forma zabezpieczenia jest wskazywana przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia.
 


Beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie, w przypadku opóźnienia lub niedokonania wypłaty dofinansowania przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia, będącą rezultatem:


- braku środków na jej rachunku;


- braku ustanowienia lub niewniesienia zabezpieczenia prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy,


- niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Beneficjenta;


- negatywnej oceny dokumentacji oddziaływania projektu na środowisko lub braku dostarczenia wymaganych dokumentów (np. pełnej dokumentacji oddziaływania projektu na środowisko zgromadzonej w ramach ponownej oceny przedsięwzięcia na środowisko, pozwolenia na budowę, kopii pozwoleń, licencji, koncesji itp.).


Przedsiębiorca zobowiązany jest dla potrzeb rozliczania podatku od towarów i usług (VAT) do prowadzenia odrębnej ewidencji, która zawiera wykaz wydatków w stosunku do których podatek od towarów i usług (VAT) uznany jest za wydatek kwalifikujący się do objęcia wsparciem. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia zakwestionuje wydatki ujęte we wniosku o dofinansowanie o wysokość podatku od towarów i usług (VAT) oraz może ich nie uwzględnić jako wydatku kwalifikowanego w przypadku nie prowadzenia przez Beneficjenta ewidencji, o której mowa w umowie.


Jaoanna Ciszewska-Gajda

trener i doradca Grupy Ergo, Kierownik Projektów Unijnych

 

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Marcin Pietrusiński

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK