| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Firma w Unii > Warunki wypłaty dofinansowania dla firm

Warunki wypłaty dofinansowania dla firm

Jeśli firma podpisze umowę o dofinansowanie zostanie zobowiązana do składania finansowo-merytorycznych sprawozdań, tzw. wniosków o płatność, na podstawie których nastąpi wypłata zaliczki bądź częściowa refundacja poniesionych wydatków kwalifkowalnych.


Dzieje się tak w przypadku wystąpienia uzasadnionych podejrzeń, że projekt realizowany jest niezgodnie z umową, w szczególności:


- w razie stwierdzenia rozbieżności w realizacji projektu w stosunku do opisu projektu zawartego we wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami;


- nie złożenia przez Beneficjenta informacji i wyjaśnień;


- nie usunięcia braków lub błędów;


- stwierdzenia błędów lub braków w przedłożonej dokumentacji oddziaływania projektu na środowisko;


- braku postępów w realizacji projektu w stosunku do terminów określonych we wniosku o dofinansowanie.
 


Beneficjent jest zobowiązany do przedłożenia Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia wniosku o płatność końcową w terminie określonym zapisami umowy, najczęściej termin ten wynosi 30 dni kalendarzowych. Przekazanie płatności końcowej następuje pod warunkiem zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego projektu.


Firma jest zobowiązana do przekazywania informacji o zmianie rachunków bankowych wskazanych w umowie, w terminie 7 dni od dokonania zmiany i nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność. Skutki wynikłe z braku zawiadomienia Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia o zmianie rachunku bankowego ponosi Beneficjent. Dofinansowanie jest przekazywane na rachunki bankowe przedsiębiorcy najczęściej w terminie 30 dni.


Beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia dla Projektu odrębnej ewidencji księgowej kosztów, wydatków i przychodów lub stosowania w ramach istniejącego informatycznego systemu ewidencji księgowej odrębnego kodu księgowego umożliwiającego identyfikację wszystkich transakcji oraz poszczególnych operacji bankowych związanych z Projektem oraz zapewnienia, że operacje gospodarcze są ewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośredniczącą II stopnia przekazuje firmie dofinansowanie, pod warunkiem posiadania środków na rachunku bankowym oraz ustanowienia i wniesienia przez przedsiębiorcę zabezpieczenia prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy. Forma zabezpieczenia jest wskazywana przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia.
 


Beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie, w przypadku opóźnienia lub niedokonania wypłaty dofinansowania przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia, będącą rezultatem:


- braku środków na jej rachunku;


- braku ustanowienia lub niewniesienia zabezpieczenia prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy,


- niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Beneficjenta;


- negatywnej oceny dokumentacji oddziaływania projektu na środowisko lub braku dostarczenia wymaganych dokumentów (np. pełnej dokumentacji oddziaływania projektu na środowisko zgromadzonej w ramach ponownej oceny przedsięwzięcia na środowisko, pozwolenia na budowę, kopii pozwoleń, licencji, koncesji itp.).


Przedsiębiorca zobowiązany jest dla potrzeb rozliczania podatku od towarów i usług (VAT) do prowadzenia odrębnej ewidencji, która zawiera wykaz wydatków w stosunku do których podatek od towarów i usług (VAT) uznany jest za wydatek kwalifikujący się do objęcia wsparciem. Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia zakwestionuje wydatki ujęte we wniosku o dofinansowanie o wysokość podatku od towarów i usług (VAT) oraz może ich nie uwzględnić jako wydatku kwalifikowanego w przypadku nie prowadzenia przez Beneficjenta ewidencji, o której mowa w umowie.


Jaoanna Ciszewska-Gajda

trener i doradca Grupy Ergo, Kierownik Projektów Unijnych

 

Polecamy artykuły

Autor:

Zdjęcia


Personel i Zarządzanie390.15 zł

Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Gierus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od mojafirma.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK