| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Moja firma > Firma w Unii > Pomoc unijna na agroturystykę

Pomoc unijna na agroturystykę

Rolnicy, którzy planują rozpocząć działalność agroturystyczną (lub rozszerzyć taką działalność), mogą otrzymać pomoc finansową w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

Szczegółowe warunki udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. Nr 200, poz. 1442; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 85, poz. 519).

O pomoc może ubiegać się rolnik lub jego domownik, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, lub małżonek tego rolnika:

1) który:

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

b) jest pełnoletni i nie ukończył 60. roku życia,

c) ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do:

- gminy wiejskiej lub

- gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub

- gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,

d) nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.) oraz przepisów Unii Europejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia lub przepisów odrębnych,

e) nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu renty strukturalnej w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 lub Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zwanego dalej „Programem”,

f) jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie, na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy,

g) nie będzie realizował operacji jako wspólnik spółki cywilnej;

2) jeżeli za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy, do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego posiadanego przez tego rolnika, przyznano płatność do gruntów rolnych.

Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów:

1) budowy lub modernizacji obiektów budowlanych, jak również kosztów zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia;

2) ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji;

3) poniesionych:

a) od dnia, w którym została zawarta umowa,

b) w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 10 000 zł - w formie rozliczenia bezgotówkowego przeprowadzonego poleceniem przelewu

- zwanych dalej „kosztami kwalifikowalnymi”.

Pomoc nie obejmuje kosztów innych niż koszty kwalifikowalne określone w § 5 rozporządzenia, w szczególności:

1) podatku od towarów i usług (VAT);

2) zakupu rzeczy używanych.

Rolnik może uzyskać refundację 50% kosztów poniesionych na działalność agroturystyczną (kwalifikujących się do objęcia pomocą). Maksymalna wielkość pomocy to 100 tys. złotych na jednego beneficjenta.

reklama

Źródło:

Monitor Księgowego

Zdjęcia


Narzędzia przedsiębiorcy

POLECANE

Dotacje dla firm

reklama

Ostatnio na forum

Pomysł na biznes

Eksperci portalu infor.pl

Szkolenia 24 h

internetowy serwis szkoleń

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »